Nulová cena zboží

Comments (...)

2010.01.19a / 13:00

 

005) Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Sklad/POS / Doklady

 

    - doplněn lokální parametr - implicitně vypnut:

 

      Testovat nulovou cenu zboží

 

      při vypnutí urychleno zadání řádku skladového dokladu

 

 

 

2010.01.05c / 17:00

 

002) Upraven test nulové ceny zboží

 

 

 

2006.04.08a / 12:00

 

001) Sklad / POS

 

    - na pokladně a výdajových skladových dokladech je blokován prodej zboží

      s nulovou cenou

 

      při pokusu takového prodeje se ozve obrácená siréna

 

 

 

2005.07.08a / 09:00

 

001) Sklad / POS - hlášení o nulové ceně zboží

 

    - potlačeno u storna pohybu obalů

 

 

 

2005.07.07a / 09:00

 

002) Sklad / POS

 

    - nulová cena zboží se netestuje pro

 

      - příjmové doklady

      - prázdný doklad

 

 

 

2005.07.05a / 10:00

 

004) Karta zboží / 5/Doplněk

 

    - doplněna zaškrtávací pole

      Nehlídat nulovou cenu (pole v tabulce DPCVychoziCena)

      ... má význam pro obaly napojené na takovéto zboží, kdy je pro

          pohyb obalů důležitý jen druh a cena obalu

      ... při zaškrtnutí se v řádcích dokladu řádek nepodbarví červeně

          pro signalizaci nulové ceny zboží

      ... of této verze programu se do řádku dokladu do pole BlokovaniOK

          dosadí pro dané zboží toto nastavení a potlačí se červené

          podbarvení řádku a hlídání nulové ceny zboží

 

005) Sklad / POS - hlídaní nulové ceny zboží

 

    - při zadání nulové ceny zboží (nehlídá se u zboží se zaškrtnutým

      parametrem Nehlídat nulovou cenu) se kromě červeného podbarvení

      řádku při zadání ve vstupním poli ozve zvukové znamení a zobrazí

      varovné hlášení

 

    - při tisku dokladu a některých dalších akcích se testuje, zda

      doklad neobsahuje nulovou cenu MJ

 

 

 

01.12.2001a/12:00

 

Při pořízení dokladu se signalizuje nulová cena zboží - podle parametru

Konfigurace / Doklady / Test nulová cena MJ

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0