Obalové konto

Comments (...)

SQL - Zrušení obalu v obalovém kontě

 

Př.:

 

agenda = HR

obal = 76

 

//---------------------------

DELETE

FROM

  HR__OK00

WHERE

  StavPrenosu=76

//---------------------------

 

ověření vět v obalovém kontě:

 

Př.:

 

agenda = HR

obal = 76

 

//---------------------------

SELECT

  *

FROM

  HR__OK00

WHERE

  StavPrenosu=76

//---------------------------

 

SQL - Obalové konto:

 

http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?sql_-_obalove_konto.htm

 

 

 

2014.01.14b / 17:00

 

001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly

 

    - pouze obaly na dokladech s CisloListu > 0 (mimo reklamace - předpokládá se, že jsou všechny pohyby obalů PS)

 

    - upraveno

 

      počáteční stav = RE

 

      konečný stav =

 

      +RE

      +PL

      +PR

 

      -DL

      -EX

      -FA

      -HO

      -VP

      -VR

      -CA

 

    - Kontrolní SQL:

 

//===================================================

// kontrola KZ

//----------------------------------------------

SELECT

  O,

  SUM(PO) AS PocetObalu

FROM

(

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_PL r,HRE_X_PL d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_PL r,HRE_X_PL d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_PR r,HRE_X_PR d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_PR r,HRE_X_PR d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0)

// AND (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0)

// AND (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  -r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_DL r,HRE_X_DL d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  -r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_DL r,HRE_X_DL d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  -r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_EX r,HRE_X_EX d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  -r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_EX r,HRE_X_EX d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  -r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_FA r,HRE_X_FA d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  -r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_FA r,HRE_X_FA d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  -r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_HO r,HRE_X_HO d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  -r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_HO r,HRE_X_HO d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  -r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_VP r,HRE_X_VP d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  -r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_VP r,HRE_X_VP d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  -r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_VR r,HRE_X_VR d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  -r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_VR r,HRE_X_VR d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  -r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_CA r,HRE_X_CA d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  -r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_CA r,HRE_X_CA d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0) AND

  (d.CisloListu>0)

//----------------------------------------------

) AS x

WHERE

  (O<>0) AND

  (O<>30)

GROUP BY

  O

//===================================================

 

//===================================================

// kontrola PS = RE

//----------------------------------------------

SELECT

  O,

  SUM(PO) AS PocetObalu

FROM

(

//----------------------------------------------

SELECT

  r.Obal1 AS O,

  r.PocetObalu1 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu1<>0)

// AND (d.CisloListu>0)

UNION ALL

SELECT

  r.Obal2 AS O,

  r.PocetObalu2 AS PO,

  d.CisloListu

FROM

  HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d

WHERE

  (r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND

  (r.PocetObalu2<>0)

// AND (d.CisloListu>0)

//----------------------------------------------

) AS x

WHERE

  (O<>0) AND

  (O<>30)

GROUP BY

  O

//===================================================

 

 

 

2014.01.09a / 00:00

 

004) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly

 

    - pouze obaly na dokladech s CisloListu > 0 (mimo reklamace)

 

 

 

2014.01.03a / 12:00

 

001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly

 

    - upraveno

 

 

 

2014.01.02b / 12:00

 

001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly

 

    - upraveno použití zaškrtávacího pole:

 

      Zahrnout reklamace RE za den, v PS zůstanou

 

      implicitně nezaškrtnuto a zaškrtnuto být nemá, doklady RE - reklamace tak budou v PS a ne v pohybech za den

 

 

 

2012.11.02a / 13:05

 

001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal

 

    v horní části okna doplněno nastavovací pole

 

    Šířka sloupce obalu

 

    - platí pro všechny sestavy v okně

    - standardně 7, jinak 3-10

    - podle nastavení se upraví šířka řádku sestavy a nastaví odpovídající velikost

      fontu pro tisk

    - do šířky sloupce obalu se počítá i případné znaménko mínus a 1 prázdný sloupec

      pro oddělení sloupců

 

 

 

2007.12.07b / 15:00

 

001) Obalové konto za IČO partnera

 

    - doplněno do:

 

      - seznam partnerů

 

      - informace za partnera

 

    - oprávnění zůstává 1193 stejně jako u obalového konta za partnera

 

    - funkce je dostupná POUZE ve verzi programu pro NexusDB

 

002) Zápisy do obalového konta (provádějí se při zápisu každého řádku

    skladového dokladu) se logují

 

 

 

FAQ - Obalové konto

 

Tabulky:

 

HR__O201 - ciselnik obalu

 

HR__OK00 - obalove konto

 

HR7_OBAL - pohyby obalu

 

 

 

2007.11.19b / 13:00

 

001) Obalové konto + Číselník obalů

 

    - doplněna funkce

 

      Obalové konto za obal

 

      pro zvolený obal vygeneruje obalové konto

 

 

 

2007.11.19b / 13:00

 

003) Číselník partnerů / Obalové konto

 

    - upraveno

 

 

 

2007.11.03c / 15:00

 

001) Servis / Data / Doplnění dat

 

    - doplněna funkce

 

      Doplnění obalového konta OK00

 

      funkce nastaví následující pole:

 

      Cislo - číslo partnera - z pole Cislo32 XXXXXXXxxxxxxx

 

      ZmenaPocet - IČO partnera

 

      StavPrenosu - číslo obalu - z pole Cislo32 xxxxxxxXXXXXXX, číslo > 250 se bere jako 250

 

002) V tabulce obalového konta se automaticky nastavují pole

 

    Cislo - číslo partnera - z pole Cislo32 XXXXXXXxxxxxxx

 

    ZmenaPocet - IČO partnera

 

    StavPrenosu - číslo obalu - z pole Cislo32 xxxxxxxXXXXXXX, číslo > 250 se bere jako 250

 

 

 

2007.01.01a / 00:00

 

008) Sklad / POS - stav obalů

 

    - v číselníku obalů se při aktualizaci zásob zboží aktualizují i zásoby

      obou vázaných obalů (nenulových a různých od 6-ti nesledovaných obalů

      nastavených v konfiguraci)

 

009) Sklad / POS - obalové konto

 

    - na POS se nyní aktualizuje stejně jako na skladě

 

 

 

2006.12.17a / 17:00

 

003) Sklad / POS

 

    - obal s číslem 0 je ignorován

 

 

 

2006.10.23c / 19:00

 

001) Sklad / POS - pohyb obalů

 

    - Servis / Data / Obaly

 

      - Načti seznam tabulek

 

        - zobrazí seznam všech dostupných tabulek řádků dokladů

 

      - Import

 

        - naimportují se pohyby obalů z těch tabulek řádků dokladů,

          které jsou v seznamu tabulek řádků dokladů označeny jako zaškrtnuté

 

        - z importu jsou vyloučeny následující typy dokladů:

 

          FP - Proforma faktura

          FZ - Zalohova faktura

          OD - Objednavka dodavateli

          OM - Objednavka odberatele MLECKA

          OO - Objednavka odberatele

          PD - Inventurni soupiska

          PQ - Prijmovy pokladni doklad

          PR - Prijata reklamace

          PW - Prijata proforma faktura

          PZ - Prijata zalohova faktura

          RE - Reklamace

          RL - Rozvozovy list

 

    - doplněna oprávnění:

 

      8425 Import aar_OBAL - Načti seznam tabulek

      8426 Import aar_OBAL - Import

 

    - funkce zajistí počáteční naplnění tabulky pohybu obalů z řádků

      skladových/POS dokladů od začátku roku

 

      orientační rychlost je 85 pohybů obalů/s

 

      orientační velikost tabulky aar_OBAL.ff2 je počet obalů*320 [B]

 

    - příklad SQL:

 

       SELECT    

          cislopartnera,cislodokladu,cisloobalu,sum(pocetobalu) as pocet

       FROM    

          HR2_OBAL

       WHERE    

          (DatumDokladu_RRRRMMDD>=20020101) and 

          (DatumDokladu_RRRRMMDD<=20020131)

       GROUP BY    

          cislopartnera,cislodokladu,cisloobalu

       ORDER BY    

          cislopartnera,cislodokladu,cisloobalu

 

      SQL vrátí 30.000 vět za cca. 2,2 s

 

 

 

2006.10.23b / 13:00

 

001) Sklad / POS

 

    - pohyb obalů

 

      - pohyb každého obalu (mimo max. 6-ti obalů nastavených v konfiguraci

        jako nesledované - např. ztratné papírové obaly) je v rámci

        aktualizace zásob zboží zapisován do tabulky:

 

        aar_OBAL.ff2

 

        kde aa je agenda a r je rok

 

      - pro SQL jsou dostupná následující pole:

 

        - s indexem:

 

          AutoInc

          CisloPartnera

          CisloObalu

          CisloDokladu

          DatumDokladu

          DatumDokladu_RRRRMMDD

          VS

 

        - bez indexu:

 

          PocetObalu

          CenaObalu

          DPHObalu

          DatumVytvoreni

          ZmenaKdo

          ZmenaPC

          DatabazeDoklad

          VetaDoklad

          DatabazeRadek

          VetaRadek

          PV

          DruhDokladu

          CKOK

          StornoOK

          Auto

          Ridic

          Soupis

          RL

 

        - pro správnou funkci musí být tato nebo novější verze programu

          nainstalována na všech počítačích, které generují pohyb obalů

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0