Oprava pokladního dokladu

Comments (...)

FAQ - POS - Správný postup opravy pokladního dokladu

 

1) pokud jste v okně POS, ve kterém se zadávají jednotlivé řádky pokladního dokladu,

  stiskněte Esc pro přechod do nadřazeného okna Doklady/POS

 

  všechny řádky v seznamu pokladních dokladů MUSÍ být černé = vytištěné, protože

  teprve při tisku pokladního dokladu se nastavuje zaokrouhlení na koruny pomocí

  pomocného zboží 98888

 

2) najděte požadovaný pokladní doklad a na řádku stiskněte pravé tlačítko myši

  a zvolte funkci:

 

  Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

 

  řádek s pokladním dokladem se podbarví modře, doklad je možné po Enter upravovat

  a v dokladě se automaticky vynuluje původní zaokrouhlení na řádku se zbožím 98888

 

  viz Novinky:

 

  2008.12.16a / 10:00

 

  001) Odblokování dokladu POS

 

       - po odblokování dokladu POS (R1-8/O1-8/V1-8) se v dokladu nuluje

         částka zaokrouhlení (CenaMJ) v řádku s číslem zboží 98888

 

         počet odblokování je v řádku dokladu zapsán do pole Stav,

         v hlavičce dokladu do pole TypUhrady

 

3) pokud je nutné řádek na dokladě zrušit, použijte funkci Storno řádku

 

4) po změnách na řádcích dokladu JE NUTNÉ doklad znovu vytisknout pomocí Enter

  v prázdném vstupním poli!!!

 

  teprve při tisku se doklad opět uzavře a vypočítá se aktuální zaokrouhlení

  na korunu, které se nastaví do řádku se zbožím 98888

 

5) pro případný návrat do pořizování řádků pokladního dokladu v POS:

 

  a) Alt + R ... přepnutí do řádků dokladů

 

  b) Alt + E ... POS NEW  

 

 

 

2009.08.03a / 00:00

 

002) POS

 

    - doplněno upozornění

 

      POZOR - Po opravě dokladu (Doklady / pravé tl. myši / Zruš uzavření dokladu (černá->modrá),

              řádky /Storno řádku, ...) JE NUTNÉ doklad znovu vytisknout (Enter v prázdném vstupním poli)!

 

    - doplněna záložka Popis s FAQ - POS - Správný postup opravy pokladního dokladu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0