Oprávnění

Comments (...)

2011.12.09a / 11:00

 

001) Pro uživatele 112016 na POS v plné verzi programu dojde k automatickému

    doplnění následujících oprávnění a jejich nastavení pro skupinu 28:

 

1255 - Dávková fakturace

1600 - Generuj dávkové faktury

1612 - FAK - Tisk DOB

1613 - FAK - Tisk FAK

1971 - ZB04E2 - Přepočítej DPC

8252 - Sklad/POS - Najdi řádek

8265 - Tisk dokladu - Výběr tiskárny

8741 - Zobrazení - Zásoba MJ

8742 - Zobrazení - Zásoba Kč

8745 - Zobrazení - Cena 1

8749 - Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení záporný počet obalů

8753 - Sklad / F7 - povolení záporné egalizace

8755 - Sklad / F8 - povolení záporné egalizace

8766 - Sklad / řádky - povolení záporného množství MJ v řádku

 

 

 

2008.02.19a / 09:00

 

005) Doplněna oprávnění:

 

    8575 Zakázání agendy HR

    8576 Zakázání agendy HP

 

    zaškrtnutím uvedených oprávnění v povolení akcí oprávnění pro zvolenou

    skupinu oprávnění (roli) lze této skupině oprávnění zakázat pracovat

    s agendou HR nebo HP

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0