Otevření šuplíku

Comments (...)

2010.12.23a / 00:00

 

007) Ověřeno otevření šuplíku pomocí klávesové zkratky Alt+F3

 

 

 

2007.07.03b / 09:00

 

001) POS - otevření pokladní zásuvky (šuplíku)

 

    - funkce 101 - Otevření šuplíku v globální funkci F12

 

      - v informačním okně po otevření šuplíku se zobrazí i odeslaná ESC sekvence,

        zdroj ESC sekvence, umístění souboru \temp\printer.txt a obsah dávky

        MISPOS01.BAT

 

      - zobrazené údaje se zapíší do logu

 

 

 

FAQ - Otevření šuplíku v POS

 

- použité řešení umožňuje otevření šuplíku (zásuvky POS) připojené přes

 tiskárnu

 

- otevření šuplíku se provede odesláním ESC sekvence pro otevření,

 ESC sekvence je nastavena v konfiguraci a odesílá se následující:

 

 1) pokud je v konfiguraci v 3. POS / Tisk nastaven lokální parametr

 

    ESC - otevření šuplíku

 

    použije se tato ESC sekvence

 

    parametr je lokální, je nutné jej nastavit pro každou tiskárnu

    a šuplík samostatně podle technické specifikace

 

    parametr je uložen v lokálním konfiguračním souboru manas.ini

    ve tvaru:

 

    [POSTisk]

    INI_POS_ESC_Suplik=1B700032

 

    při vytvoření tohoto parametru (pokud neexistoval) je implicitně

    nastaven jako prázdný

 

    do manas.ini se řádek s parametrem (pokud v něm neexistoval)

    doplní teprve v případě, kdy byl v konfiguraci změněn na

    neprázdný

 

 2) pokud není parametr v kroku 1) nastaven, kontroluje se globální

    parametr v konfiguraci v 1. Program / Program / Tisk:

 

    ESC #4 (šuplík)

 

    POZOR, pokud je tento parametr nastaven, jedná se o GLOBÁLNÍ

    parametr společný pro všechny klienty programu

 

    parametr je uložen v síťové konfiguraci (opis uložen v souboru

    manasl.ini) ve tvaru:

 

    [Tisk97]

    CFGESC4=1B700032

 

    tato ESC sekvence může být použita v mustru sestavy zadáním

    pole:

 

    1 69

    3 69

    4 69

    5 69

    7 69

 

    tento parametr se neprojeví, pokud je nastaven lokální parametr

    v kroku 1)

 

 3) pokud není nastaven žádný z parametrů 1) a 2), je použita

    implicitní ESC sekvence pro otevření šuplíku

 

    1C 0D 0A

 

- ESC sekvence pro otevření šuplíku se otevře na začátku tisku

 

- v programu byly postupně ověřeny následující ESC sekvence pro otevření

 šuplíku (jsou to hexadecimální čísla XX, jako parametr v konfiguraci

 se zadají BEZ MEZER - např.: 1B700032):

 

 1B 70 00 0A 32

 1B 70 00 32

 1C

 

- Poznámka:

 

 - nastavení v konfiguraci - 3. POS / Tisk

 

    Cenovky - ESC střih ... lokální parametr, implicitně 1B6401,

                            parametr je použit POUZE v okně Cenovky

                            a na tisk na POS nemá žádný vliv

 

- šuplík lze z programu otevřít:

 

 - F12 - Globální funkce

 

   101 - Otevření šuplíku

 

   po otevření se zobrazí okno s informacemi o správném nastavení

   (od verze programu 2007.07.03b)

 

 - Alt + F3

 

- postup při otevírání šuplíku:

 

 - v podadresáři \TEMP se vytvoří soubor PRINTER.TXT a do něj se zapíše

   ESC sekvence pro otevření šuplíku

 

 - spustí se dávka C:\MISPOS01.BAT (stejná se spouští při tisku prodejky),

   která tento soubor zkopíruje na port tiskárny, např.:

 

   c:\Program Files\manas\temp\printer.txt lpt1

 

   tento řádek musí být v dávce upraven podle skutečného umístění programu

   a jeho podadresáře \TEMP (nastaven v konfiguraci v 1. Program / Program / Cesty)

   a podle použitého portu tiskárny (lpt1/com1/com2/usb...)

 

- postup při řešení problémů

 

 - v programu stiskněte F12 (Globální funkce), vyberte funkci 101 - Otevření šuplíku

 

 - vytvoří se soubor \temp\printer.txt s ESC sekvencí pro otevření šuplíku

 

 - spustí se dávka C:\MISPOS01.BAT, pokud na počítači neexistovala, vytvoří

   se automaticky s implicitním obsahem:

 

   REM

   REM C:\MISPOS01.BAT

   REM

   REM Davka pro kopirovani souboru \temp\printer.txt do tiskarny

   REM

   REM Tuto davku jednorazove upravte - Pr.:

   REM

   REM copy C:\Program Files\manas\temp\printer.txt lpt1

   PAUSE

 

   v tomto případě zůstane viset okno se spuštěnou dávkou - je nutné se do něj

   přepnout, stisknout Enter a potvrdit OK a je nutné dávku upravit podle

   skutečného umístění souboru \temp\printer.txt a použitého portu tiskárny

 

 - při správném nastavení DOS okno s dávkou jen problikne a do tiskárny

   se odešle ESC sekvence pro otevření šuplíku a zobrazí se informace o tom,

   že byla ESC sekvence odeslána

 

 - pokud DOS okno způsobí, že nebude okno programu zaměřeno, stačí se

   do okna programu při ovládání z klávesnice přepnout Alt + Tab

 

 - od verze programu 2007.07.03b se v informačním okně po otevření

   šuplíku pomocí funkce F12 zobrazí i odeslaná ESC sekvence, zdroj ESC sekvence,

   umístění souboru \temp\printer.txt a obsah dávky MISPOS01.BAT

 

 

 

2005.06.30a / 00:00

 

024) Alt + F3 - Otevření šuplíku

 

 

 

2002.06.10a / 09:00

 

01) Servis / Konfigurace / Tisk

 

   v parametru ESC #4 (šuplík) lze definovat ESC sekvenci pro otevření šuplíku POS

   - musí být zadáno jako posloupnost hexadecimálních znaků 00-FF bez mezer

 

   Př.: 1B70000A32

        1C

 

 

 

2002.05.29a / 18:00

 

07) Otevření šuplíku - pro uživatele 114847 použit hexa kód: 1B 70 00 0A 32

 

 

 

2002.05.23a / 16:00

 

08) Šuplík POS se otevírá standardně kódem 1C

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0