Ovládání

Comments (...)

2010.11.14a / 00:00

 

012) V okně POS je kurzor myši nastaven do levého horního rohu obrazovky

 

 

 

2010.11.09f / 14:00

 

001) POSNEW - upravena Oprava řádku

 

 

 

2010.04.24a / 00:00

 

005) POS

 

    - Alt+o - Opakování tisku

 

    - Alt+k - řádky

 

    - Alt+p - POS

 

 

 

2010.01.22c / 16:00

 

003) POSNEW

 

    - zobrazena pokladna

 

      Př.: POKLADNA - R1

 

 

 

2009.11.14a / 12:00

 

005) Sklad / POS OLD - seznam dokladů i řádky dokladu

 

    - pro pohyb po řádcích lze použít mimo šipka nahoru/dolů i

 

      Page Up

      Page Dn

      Home

      End

 

006) POS NEW + TOUCH

 

    - pro pohyb po řádcích lze použít (místo F11/F12 nebo šipek nahoru/dolů)

 

      Page Up

      Page Dn

 

 

 

2009.11.14a / 12:00

 

009) POSNEW/POSTOP

 

    - Ctrl+F6 ... informace o posledním nákupu

 

 

 

2008.11.13a / 00:00

 

002) Sklad / POS

 

    - upraven pohyb po řádcích dokladu šipkou nahoru a dolů

 

 

 

2008.10.01a / 09:00

 

001) POS

 

    - upraven pohyb po řádcích dokladu pomocí šipky nahoru a dolů při

      zaškrtnutém DPC

 

 

 

2008.09.29c / 10:00

 

001) Sklad / POS

 

    - upraven pohyb po řádcích dokladu pomocí šipky nahoru a dolů

 

 

 

2008.08.28a / 12:00

 

007) POSNEW2

 

    - pokud je v dokladu zadáno více než 8 řádků, je možné nastavit pomocí kláves

 

      Alt + šipka_nahoru

 

      a

 

      Alt + šipka_dolů

 

      je NUTNÉ Vždy kombinaci Alt + šipka_nahoru nebo Alt + šipka_dolů

      stisknout samostatně s uvolněním Alt před volnou

 

      první z osmi zobrazených řádků a pohybovat se tak v rámci řádků dokladu

 

      posun je zobrazen před 1. řádkem na obrazovce, např. +1 znamená, že

      jsou na obrazovce zobrazeny řádky 2. - 9., místo standardního 1. - 8.

 

    - alternativně doplněna možnost posunu po řádcích pomocí následujících

      kláves:

 

      F11 - odpovídá Alt + šipka_nahoru

 

      F12 - odpovídá Alt + šipka_dolů

 

 

 

2008.08.11a / 19:00

 

002) POSNEW2

 

    - pokud je v dokladu zadáno více než 8 řádků, je možné nastavit pomocí kláves

 

      Alt + šipka_nahoru

 

      a

 

      Alt + šipka_dolů

 

      je NUTNÉ Vždy kombinaci Alt + šipka_nahoru nebo Alt + šipka_dolů

      stisknout samostatně s uvolněním Alt před volnou

 

      první z osmi zobrazených řádků a pohybovat se tak v rámci řádků dokladu

 

      posun je zobrazen před 1. řádkem na obrazovce, např. +1 znamená, že

      jsou na obrazovce zobrazeny řádky 2. - 9., místo standardního 1. - 8.

 

004) Upraven návrat Esc z POSNEW2 do POSNEW po Alt + E z řádků POSNEW

 

 

 

2008.04.16a / 12:00

 

001) POS NEW

 

    - pomocí klávesy Tab je možné přepínat zobrazení mezi Kč/MJ v řádku

      a celkové ceny v řádku (má význam např. pro necelé balení nebo

      naopak několik balení)

 

 

 

2002.04.18d / 19:00

 

01) POS / Záložka Pokladna:

 

   - rozšířena možnost zadání - nejprve je nutné zadat partnera

     (číslo_partnera Shift + F2):

 

     částka Shift + F4 ... odečet ze všech uskutečněných nákupů

                               (pole Currency_02 v číselníku partnerů)

                               číslo zboží 98774 - pouze evidenčně

 

     částka Shift + F5 ... zadání odměny pro zákazníka

                               číslo zboží 98775 - pouze evidenčně

 

     ---> číslo zboží 98774 a 98775 bude na paragonu (samostatném)

           pro potvrzení odečtu částky a přiznání odměny zákazníkovy,

           neovlivní ale vyúčtování pokladny

 

 

 

2002.04.18c / 17:00

 

06) POS / Záložka Pokladna:

 

   - rozšířena možnost bezhotovostních plateb:

 

     částka Shift + F8 ... Odměna, číslo zboží 98773

 

 

 

2002.04.15a / 17:00

 

04) POS / Záložka Pokladna:

 

   - lze nastavit partnera místo 100000 - Paragon po zadání:

 

     číslo_partnera Shift + F2 ... pro kontrolu se zobrazí číslo a název partnera

 

     ---> při tisku paragonu se hodnota nákupu připočte k poli Currency_01 v číselníku partnerů

 

     ---> na konci paragonu se tiskne číslo a název zákazníka a nápočet nákupů

           pole Currency_01 v číselníku partnerů

 

   - rozšířena možnost bezhotovostních plateb:

 

     částka Shift + F5 ... MasterCard, číslo zboží 98770

     částka Shift + F6 ... Visa, číslo zboží 98771

     částka Shift + F7 ... Stravenky vlastní, číslo zboží 98772

 

 

 

2000.08.01a / 07:00

 

- porizeni pokladniho dokladu:

 

 - omylem vyvolany vyber z ciselniku zbozi lze zrusit <Esc> a pripadne

   jeste 1x <Esc> pokud je vyvolano okno s platbou

 

 - spravne se prevezme cena 2, t.j. DPC nebo zadana cena MJ

 

 - soucet dole by mel pracovat spravne, ale po zadani napr.:

 

   1*10*1111111111111

 

   kdy se prodava 1 kus zbozi s EAN 1111111111111 za cenu 10,-- Kc

 

   se pri stornu musi zadat opet

 

   -1*10*1111111111111

 

   protoze pokud se zada jen -1*1111111111111 nebo jen -1111111111111,

   odecte se puvodni cena z ciselniku zbozi a ne ta zadana 10,-- Kc  

 

 - pri tisku staci pole Zaplaceno je potvrdit <Enter>

 

 

 

2000.07.31b / 19:00

 

- porizeni dokladu

 

 - pomoci kombinace klaves <Ctrl><Shift> lze kdykoliv nastavit kurzor do

   editacniho pole pro zadavani - v zalozce Pokladna

 

 

 

Pro použití jako POS - Pokladního Systému je nutné nejprve vytvořit

 

  Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu

 

  a prvotní inventuru, nejlépe v:

 

  Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Přijímací list

 

  otevře se první prázdný přijímací list

 

  přepněte se do záložky Hlavička

 

  a do pole Partner zadejte

 

  1000

 

  a potvrďte Enter

 

  přepněte se do záložky Řádky a postupně zadejte nejlépe

  pomocí snímače čárkového kódu veškeré zboží, které máte skladem

  (další zboží, které budete nabízet a nemáte je zatím skladem,

  můžete později doplnit v číselníku zboží)

 

  zadejte např.:

 

  10*8.10*5019068592322

 

  t.j. ve tvaru

 

  10 - počet MJ (kusů)

  8.10 - nákupní cena bez DPH za MJ (kus)

  5019068592322 - EAN zboží, v tomto případě Baterie Panasonic AA 4 ks

 

  pro zboží, které nemáte doposud v číselnících se otevře okno

 

  Nové zboží/služba/materiál

 

  do pole Číslo zboží:

 

  novému zboží přiřaďte 1-8-mi místné číslo, pod kterým bude v ES manas

  evidované, např. 1001 a stiskněte Nové zboží

 

  otevře se karta zboží 1001, v ní doplňte:

 

  - do pole Název: název zboží, např. Baterie Panasonic AA 4 ks

 

  - do pole Cena 1 - VO/nákup: nákupní cenu bez DPH, např. 8.10

 

  - do pole Cena 2 - MO/DPC: prodejní cenu včetně DPH, např. 11

 

  - do pole DPH: DPH zboží, např. 2 (1=9% snížená sazba, 2=19% základní sazba)

 

  - do pole MJ: měrnou jednotku zboží, např. ks

 

  a potvrďte Enter a stiskněte Esc

 

  automaticky se doplní řádek se zadaným zbožím

 

  čárkový kód je již automaticky doplněn

 

  takto postupně pořiďte inventuru a současné naplnění číselníku

  zboží a EANů pro veškeré doposud naskladněné zboží

 

 

 

Prodej zboží:

 

  - na Ploše ES manas (jako po spuštění programu)

 

    zvolte

 

    POS / Pokladna ranní / R1 - Pokladna ranní #1

 

    otevře se okno Pokladna

 

    případně nastavte rozlišení monitoru tak, aby bylo toto okno

    přes celou obrazovku, rozlišení okna je 1024 x 768

 

  - do vstupního pole zadejte prodávané zboží - to můžete udělat

    následujícími způsoby, vždy potvrďte Enter:

 

    a) čárkovým kódem:

 

       5019068592322

 

    b) čárkovým kódem s udáním množství:

 

       2*5019068592322

 

    c) číslem zboží:

 

       1001

 

    d) číslem zboží s udáním množství:

 

       2*1001

 

    e) výběrem zboží podle názvu:

 

       b

 

       otevře se okno výběru zboží podle názvu, pomocí dalších

       alfanumerických znaků je možné zboží upřesnit, případně

       stisknutím F8 vybrat ze zboží fulltextem, kdy se nabídnou

       názvy zboží obsahující zadaný řetězec

 

       vybrané zboží potvrďte Enter

 

    f) výběrem zboží podle názvu s udáním množství:

 

       2*b

 

  - po ukončení nákupu stiskněte Enter a zobrazí se okno Platba

    pro zadání platby a tisk

 

    do pole

 

    Zaplaceno Kč:

 

    zadejte částku zaplacenou zákazníkem, např. 100 a potvrďte

    Enter

 

    zobrazí se částka Vrátit, např. 1.00 Kč

 

    po dalším Enter je možné vytisknout Paragon podle nastaveného

    způsobu tisku (popsáno samostatně)

 

    pro ověření zrušte zaškrtnutí u pole Tisknout a stiskněte Tisk

 

    automaticky se nastaví pořízení nového prázdného nákupu,

    ve spodní části okna je zobrazena celková částka a vráceno

    z předchozího nákupu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0