Ovládání ES manas

Comments (...)

2011.01.28a / 12:00

 

003) manasNX.exe

 

    - upravena volba funkcí Strom

 

 

 

2011.01.07a / 00:00

 

002) manas7.exe - upravena volba Strom / Ikony

 

003) upraveno zobrazení manastree.chm

 

 

 

2007.05.16a / 18:00

 

002) Výběr fukcí v TreeView

 

    - funkci v listu TreeView je možné aktivovat stisknutím Enter,

      pro rozbalení větve slouží klávesa +

 

 

 

2007.04.19a / 12:00

 

001) Výběr funkcí programu

 

    Implicitně se nastaví volba výběru Strom - lze změnit kliknutím na jiný  

    druh volby výběru, nastavení zůstane zachováno i po ukončení programu.

 

 

 

2007.04.17b / 19:00

 

001) Výběr funkcí programu

 

    - volba Výběr / Vše / Strom / Ikony zůstane zachována bez nutnosti

      nastavení v konfiguraci

 

002) Výběr funkcí programu - Strom

 

    - nově prepracovaná funkce pro volbu všech funkcí programu výběrem

      ve stromu všech funkcí

 

      každá funkce i skupina funkcí je stručně popsána

 

      vlastní funkce jsou označeny malou slunečnicí, funkce se spustí

      dvojklikem na označení funkce (list stromu)

 

      funkce vyžaduje soubor manastree.CHM

      - musí být v adresáři programu (tam, kde je manas.exe/manasNX.exe)

      - je součástí distribuce, včetně instmanasUPDATE(nx).exe

 

 

 

2007.04.05a / 10:00

 

002) Volba funkcí programu - Strom

 

    - aktuální seznam všech funkcí programu

 

    - kliknutím na položku stromu se vpravo zobrazí popis funkce

 

      popis je obsažen v souboru manastree.chm - ten je umístěn

      v adresáři programu a v aktuální verzi je součástí UPDATE

      z Internetu a distribucí instmanasUPDATE.exe a instmanasUPDATEnx.exe

 

    - dvojklikem na položku stromu se spustí odpovídající funkce

      nebo se rozbalí/sbalí aktuální větev stromu

 

 

 

2005.06.15a / 12:00

 

03) Program - Ovládání

 

   - nyní je možné program ovládat 5-ti různými způsoby:

 

     1) standardně pomocí Nabídek (Menu) v horní části okna programu

 

     2) pomocí pracovní plochy

 

     3) výběrem ze seznamu funkcí

 

     4) výběr funkce ikonou ze stromového seznamu kategorií funkcí

 

     5) výběr funkce ikonou ze seznamu kategorií funkcí v podobě ikon

 

   - ve funkci Servis / Konfigurace funkcí (lokální) [ADMIN]

 

     je možné na každém počítači samostatně zaškrtnutím zvolit pouze ty funkce,

     které se budou používat, z těchto funkcí vybrat funkce, které se zobrazí

     v jednom ze tří sloupců pracovní plochy programy (nadpisy lze nastavit

     v konfiguraci) a pro každou funkci je možné změnit ikonu

 

 

 

2005.06.10a / 08:00

 

01) Nové možnosti ovládání programu

 

   - kromě stávajících možností ovládání programu pomocí Menu a volbou nejčastějších

     funkcí programu doplněny následující možnosti dostupné

     z pracovní plochy programu pomocí (implicitní volbu lze nastavit v

     Servis / Konfigurace / Program / Volba funkcí programu):

 

     Volba funkcí programu:

 

     - Výběr

 

       - původní výběr nejčastějších funkcí programu z pracovní plochy programu

 

       - nadpisy 3 sloupců lze nastavit v

 

         Servis / Konfigurace / Program / Volby výběru funkcí

 

       - funkce se povolí zaškrtnutím pole v

 

         Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN

 

         kde se zároveň pro každou požadovanou funkci nastaví Sloupec 0-3 a potvrdí

         Změna sloupce

 

       - funkce se spustí kliknutím na název funkce (černý změněný na hnědý)

 

     - Vše

 

       - seznam všech vybraných funkcí programu s krátkým popisem významu funkce

 

       - funkce se povolí zaškrtnutím pole v

 

         Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN

 

       - funkce se spustí kliknutím na název funkce (modrý)

 

     - Strom

 

       - v levé části se ve Stromu kategorií funkcí zvolí požadovaná kategorie (11-61)

         a pro tuto zvolenou kategorii se v pravé části zobrazí seznam vybraných

         funkcí pro tuto kategorii spolu s ikonami (zatím pracovně jednotná ikona)

 

       - funkce se povolí zaškrtnutím pole v

 

         Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN

 

       - funkce se spustí dvojklikem na ikonu, po jednoduchém kliknutí na ikonu se ve

         stavovém řádku programu zobrazí podrobnější popis funkce

 

     - Ikony

 

       - v levé části se zobrazí ikonami vybrané kategorie funkcí programu (11-61)

         a po kliknutí na ikonu se v pravé části zobrazí seznam vybraných

         funkcí pro tuto kategorii spolu s ikonami (zatím pracovně jednotná ikona)

 

       - funkce se povolí zaškrtnutím pole v

 

         Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN

 

       - funkce se spustí dvojklikem na ikonu, po jednoduchém kliknutí na ikonu se ve

         stavovém řádku programu zobrazí podrobnější popis funkce

 

   - funkce se povolí zaškrtnutím pole v

 

     Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN

 

     - u požadovaných funkcí se zaškrtne zaškrtávací políčko

 

     - pro zvolenou funkci je možné pomocí Sloupec + Změna sloupce nastavit sloupec

       výběru a dále pomocí výběru ikony + Změna ikony nastavit ikonu kategorie / funkce

 

       - ikony (víc jak 2.000!) jsou zatím pracovní a jsou uloženy v souboru BMP.ZIP,

         který musí být umístěn v adresáři programu (tam, kde je manas.exe) - tento soubor

         je součástí instmanas.exe a instmanasLITE.exe

 

   - nastavení je lokální, pro každý počítač tak lze nastavit požadovaný seznam

     dostupných funkcí

 

   - změna nastavení se projeví ihned

 

 

 

První spuštění a základní nastavení ES manas

 

1) ES manas spusťte pomocí ikony manasNX na Ploše MS Windows

 

  MS Windows si mohou vyžádat povolení spuštění - povolte

 

2) zobrazí se okno Přihlášení

 

  v něm je možné zadat:

 

  - Agendu - jde o dvouznakové označení zpracovávané firmy,

             např. MI pro manas.info s.r.o.

 

             změna agendy má význam jen v případě, kdy je na

             počítači zpracováváno více firem

 

  - Datum - implicitně se nabídne aktuální datum, jeho změnou

            např. změnou roku je možné se přepnout do dat

            minulého roku

 

            běžně se nemění

 

  - Heslo - implicitní heslo s administrátorskými právy je manas,

            toto heslo je možné později změnit a nastavit hesla

            s omezenými pravomocemi pro každého uživatele podle

            jeho role (skupiny oprávnění)

 

  - implicitně jsou nastaveny agendy s demodaty jednotlivých typů

    použití programu, jejich označení začíná podtržítkem

 

  - pro zpracovávanou firmu se nastaví nová agenda následovně:

 

    - v okně Přihlášení (po spuštění programu) se přepněte do

      záložky Nová agenda a v polích Označení zvolte 2 znaky

      charakterizující název firmy

 

      Př.:

 

      pro firmu manas.info s.r.o. nastavte v poli Označení M a I

      a do pole Popis zadejte manas.info s.r.o.

 

    - stiskněte Nová agenda

 

    - v potvrzovacím okně

 

      Opravdu chcete vytvořit novou agendu [MI]?

 

      stiskněte Ano

 

    - v informačním okně

 

      Agenda [MI] byla vytvořena.

 

      stiskněte OK

 

    - v potvrzovacím okně

 

      Chcete převzít data z již existující agendy [MI][]?

      POZOR - nelze provést později!

 

      stiskněte Ano

 

    - v okně Převzetí dat do agendy [MI] a roku [2010]

 

      v poli Převezmi data z agendy zvolte

 

      _P - DEMO - POS - prodejna

 

      v poli z roku:

 

      nastavte 2010 a stiskněte Převezmi

 

      povolte Ano v potvrzovacím okně

 

      Opravdu chcete převzít [_PA=>MIA]?

 

    - v informačním okně

 

      Data byla převzata ...

 

      stiskněte OK

 

    - nově nastavená agenda MI se přímo nabídne automaticky

      v záložce Výběr agendy a stačí jen v poli Heslo zadat

      manas a potvrdit Enter

 

  pokud je pole podbarveno červeně (např. po změně datumu

  přihlášení), je nutné vyčkat

 

  implicitní heslo s právy administrátora je

 

  manas

 

  to je možné později změnit a každému uživateli nastavit

  samostatné heslo a roli - skupinu oprávnění k akcím programu,

  které bude mít povoleny

 

  pro přihlášení uživatelů pomocí dotykové POS je vhodné

  heslo zvolit jako číselnou kombinaci a ta se v okně Přihlášení

  potom zadá dotykově

 

3) Zobrazí se Pracovní plocha programu

 

  v titulku okna zcela nahoře je zobrazena verze programu, majitel

  licence a způsob připojení k NexusDB datovému serveru

 

  v pravé části jsou zobrazeny aktuální informace formou

  Twitter ES manas

 

  v levém dolním roku je důležité pole Stav, pokud je program

  zaneprázdněn nějakou činností, zobrazí se na tomto místě

  v červeném poli Pracuji, vstupy programu jsou blokovány a je

  nutné vyčkat, dokud červeně podbarvené pole Pracuji nezmizí

 

4) V horním menu programu zvolte:

 

  Servis / Konfigurace a 1. Program ...

 

  - v záložce Firma / Základní údaje zadejte min. tyto údaje:

 

    - Sídlo

 

    - vpravo nahoře zaškrtněte všechna 3 pole pod sebou:

 

      POS ... program bude pracovat jako pokladní systém, t.j.:

 

              - tento parametr MUSÍ být pro POS zaškrtnut

 

              - prodejní cena je cena 2 v kartě zboží, je to cena

                včetně DPH

 

              - jsou povoleny funkce programu, které se týkají POS

 

              - je to síťový parametr, který se nastaví pro všechny

                počítače v síti

 

      Dotyková POS - zadání POS bude probíhat v okně optimalizovaném

                     pro dotykový monitor s rozlišením 1366 x 768

 

      Restaurační systém - po spuštění se na pracovní ploše zobrazí

                           automaticky záložka Restaurace s dotykovou

                           volbou stolu a dalších funkcí POS

 

      - oba dva poslední parametry jsou lokální (označeny červeně)

        a mají význam pouze na počítači, na kterém jsou nastaveny

 

    - dále zkontrolujte údaje tučně černě vlevo nahoře

 

      IČO

      DIČ

      Uživatel

 

      zda jsou správně nastaveny v licenčním souboru

 

  - v záložce Program / Základní nastavení zadejte min. tyto údaje:

 

    - PC - číslo počítače, nastavte 1 a doplňte i do Číselníku PC

 

      v okně Číselník PC stiskněte + v navigačních tlačítkách

      pro přidání nové věty do číselníku

 

      klikněte do pole Číslo přidané prázdné věty a zadejte 1

 

      klikněte do pole Název a zadejte textové označení počítače

      nebo jen 1

 

      a v navigačních tlačítkách klikněte na "faječku" pro zápis

      nově přidané věty do číselníku

 

      okno ukončete Esc

 

  Servis / Konfigurace a 2. Sklad / POS ...

 

  - v záložce Sklad/POS / Doklady

 

    zrušte zaškrtnutí u polí:

 

    Signalizace záporných zásob

 

    Signalizace záporných zásob POS

 

  Servis / Konfigurace a 3. POS ...

 

  - v záložce POS / POS

 

    - ve skupině Pokladny (POS) / Stoly (Restaurace) - Rozbory

 

      zrušte zaškrtnutí u těch POS (R1-8/O1-8/V1-8) nebo v

      Restauračním systému mapovaných na stoly 01-24, které

      budete používat a mají být zahrnuty do rozborů POS

 

  - v záložce POS / POS NEW

 

    - ve skupině POS-logo.gif - pozice levého horního rohu

 

      můžete nastavit pozici loga, které je uloženo v souboru

 

      POS-logo.gif v adresáři programu (tam, kde je manasNX.exe)

 

  - v záložce POS / Tisk

 

    - nastavte první 2 a poslední 2 řádky, které se tisknou

      na účtenku - např. uvítání, poděkování atd. v polích:

 

      POS - 1. řádek

      POS - 2. řádek

      POS - N-1. řádek

      POS - N. řádek

 

      a zrušte zaškrtnutí u polí:

 

      Kredit na účtence

      Láhve na účtence

 

 - po změně parametrů v konfiguraci doporučujeme program ukončit

   a spustit znovu, protože některé parametry se projeví ihned,

   některé ale až po spuštění programu

 

 - další nastavení je nutné pro použitý pokladní HW, bude popsáno

   samostatně

 

 

Spuštění ES manas

 

1) ES manas spusťte pomocí ikony manasNX na Ploše MS Windows

 

  MS Windows si mohou vyžádat povolení spuštění - povolte

 

2) v okně Přihlášení zadejte heslo a potvrďte Enter

 

  ideální je zadat v dotykové části okna heslo číselné a potvrdit

  stisknutím Enter

 

3) Zobrazí se Pracovní plocha programu

 

  pro Restaurační systém se automaticky přepne do záložky

  Restaurace pro dotykový výběr stolů a funkcí

 

 

Ukončení ES manas

 

1) pro ukončení programu použijte klávesu nebo dotykové tačítko

  Esc ve vnořených oknech (nebo ukončení okna pomocí funkce

  Konec v menu okna nebo kliknutím na ukončovací křížek v pravém

  horním rohu okna, pokud klávesa Esc aktivní okno neuzavře)

 

  poslední Esc na Pracovní ploše programu vyvolá potvrzovací

  okno

 

  Opravdu chcete ukončit program?

 

  stiskněte Ano

 

 

 

Funkce ES manas

 

Kliknutím na znak "+" před názvem skupiny či dvojklikem na název skupiny rozbalíte podřazené funkce. Na hlavní pracovní ploše jsou zobrazeny informace vždy o právě aktivní funkci (funkci aktivujete kliknutím na název).

SPUSTITELNÉ funkce jsou označeny vlevo od názvu symbolem SLUNEČNICE a lze je spustit dvojklikem na  název funkce. Funkce se podle svého typu otevře do různě velkého nového okna.

Ovládání pouze z klávesnice:

"+" - rozbalí podřazené funkce

"-" - sbalí podřazené funkce

"ENTER" - otevře spustitelné funkce

 

Ekonomický Systém manas je postaven na architektuře Klient/Server nad SQL serverem FlashFiler. Je možné jej používat jak v jednouživatelském režimu na samostatném počítači, tak v plně síťovém provozu.

Jednotlivé moduly programu manas se otvírají ve střední části hlavního okna na informační pracovní ploše, která obsahuje několik záložek.

 

Samotné ovládání programu je umožněno několika způsoby:

1. STROMOVÉ MENU - implicitní nastavení - rozbalovací menu v levém sloupci pracovní plochy. Ovládání je stejné jako v jiných programech pod windows.

•        Kliknutím na znak "+" před názvem skupiny nebo na klávesnici či dvojklikem na název skupiny rozbalíte podřazené funkce a zároveň zobrazíte v hlavní části pracovní plochy informace o vámi zvolené (aktivní) funkci. Kliknutím na "-" v menu nebo na klávesnici zbalíte podřazené funkce.

•        Spustitelné funkce jsou označeny vlevo od názvu symbolem SLUNEČNICE a lze je otevřít dvojklikem na  název funkce nebo klávesou Enter. Funkce se podle svého typu otevře do různě velkého nového okna.

•        Pohyb po jednotlivých funkcích - tlačítko myši nebo kurzorové klávesy (šipka nahoru a dolů, vlevo a vpravo)

Prostřednictvím hlavního menu lze otevřít postupně všechny moduly programového vybavení manas. Zobrazení nabízených modulů v hlavním menu programu lze nastavit (povolit nebo zakázat) v záložce Servis/Konfigurace/Program/Moduly.

 

2. IKONY - při tomto typu zobrazení je pracovní plocha rozdělena na dvě části. V levé jsou umístěny ikony jednotlivých modulů a funkcí programu, v pravé části jsou pak ikony spustitelných funkcí. Jednotlivé moduly a jejich části volíme prostým kliknutím na ikonu v levé části pracovní plochy, funkce spouštíme dvojklikem levým tlačítkem myši na ikonu v pravé části pracovní plochy. Strukturu obou částí pracovní plochy lze měnit (počet nabízených funkcí i vzhled ikon) v záložce Servis/Konfigurace funkcí.

 

3. VÝBĚR FUNKCÍ - na pracovní ploše jsou v tomto případě ve třech sloupcích umístěny odkazy pro rychlé spuštění nejčastěji prováděných činností programu přímo z tohoto panelu. Názvy jednotlivých sloupců pracovní plochy lze nastavit v záložce Servis/Konfigurace/Program, ostatní moduly/Program-Základní nastavení. Obsah jednotlivých sloupců (tj. funkce nabízené k rychlému spuštění) lze ovlivnit v záložce Servis/Konfiguraci funkcí.

 

4. VŠE - v tomto případě jsou na hlavní pracovní ploše programu umístěny pod sebou odkazy na všechny funkce programu v členění podle jednotlivých modulů. Jednotlivé funkce se volí kliknutím na odkaz umístěný na pracovní ploše.

 

5. ZÁKLADNÍ BAR MENU programu je umístěno v horní liště (Agenda, Sklad, POS atd.). Ovládání je stejné jako v jakýchkoliv jiných programech pod windows. Prostřednictvím základního menu (z horní lišty) lze otevřít postupně všechny moduly programového vybavení manas. Zobrazení nabízených modulů v hlavním menu programu lze nastavit (povolit nebo zakázat) v záložce Servis/Konfigurace/Program/Moduly.

 

(V konfiguraci lze zvolit prioritní způsob zobrazení ovládání funkcí Servis/Konfigurace/Program, ostatní moduly/Program-základní nastavení. Při práci s programem lze změnu provést přímo z horní lišty hlavní pracovní plochy v části Volba funkcí programu, v tom případě bude zvolený vzhled ihned aktivní a zároveň se aktualizuje hodnota v konfiguraci.)

Ovládání funkcí programu:

Levé tlačítko myši - aktivace funkce tlačítka, aktivace zvoleného řádku databáze

Pravé tlačítko myši - aktivace speciální funkce (např. zaúčtování platby v modulu Účetnictví)

2 x Levé tlačítko myši - výběr položky pro otevření nebo editaci

Enter - potvrzení zadávaného údaje, posun kurzoru vpřed, výběr položky ze seznamu (věta účetních dokladů, položka databáze)

F1 - nápověda globální

Co to je? - nápověda kontextová ke každé funkci či v případě potřeby k funkci jednotlivých tlačítek. Kliknete levým tlačítkem na nápis "Co to je" v horní liště programu a pak otazníkem na funkci nebo oblast, kterou potřebujete vysvětlit

F9 a F10 - otevře číselník setříděný podle čísla nebo názvu, výběr z číselníku je možný u všech žlutě podsvícených polí v jednotlivých modulech a funkcích programu

ESC - konec - ukončení funkce se zápisem všech zadaných hodnot, ukončení jednotlivých funkcí a modulů, ukončení celého programu

Horké klavesy - podtržená písmena v nabídkách nebo funkčních tlačítkách lze aktivovat Alt + písmeno nebo Ctrl + písmeno

 

Informace pro uživatele:

Uživatel programového vybavení manas nalezne informace o používání programu v různých formách:

Kontextová nápověda

Kontextová nápověda se vztahuje ke libovolnému prvku v právě aktivním okně. Vyvolá se kliknutím na slovní spojení CO TO JE? v horní liště aktivního okna. Po dalším kliknutí se kurzor změní na otazník a otazníkovým kurzorem poté klikneme na objekt, k němuž chceme získat další informace.

Dokumentace

Kompletní dokumentace je dostupná z hlavní pracovní plochy

Vysvětlivky

Krátké a výstižné vysvětlení postupu je uvedeno přímo v panelu u vybraných funkcí. Vysvětlivky jsou umístěny vedle polí sloužících k vyplnění údajů nebo (podle rozsahu vysvětlivky) v dolní části aktivního okna (panelu).

Popisky

Popisky u jednotlivých funkčních tlačítek a některých vybraných funkcí - objeví se po umístění kurzoru na požadované tlačítko.

 

 

 

Ovládání programu

 

Upozornění před použitím

 

Pokud program v průběhu činnosti z jakéhokoliv důvodu skončí chybou, objeví se na obrazovce rámeček vytvořený přímo programovacími prostředky, jehož vzhled ani popis není možno nijak ovlivnit. V takovém případě je NUTNO program UKONČIT a o vzniklé chybě informovat tvůrce programu prostřednictvím reklamační zprávy (Servis - Reklamace programu E-mail). Děkujeme za pochopení. Nová verze programu obsahuje automaticky se vytvářející reklamační zprávu, která je po potvrzení odeslána E-mailem autorovi programu.

 

Hlavní okno programu - INFORMAČNÍ PRACOVNÍ PLOCHA

 

V titulku hlavního okna programu manas je uvedena verze FF2 serveru, pro kterého je klient určen, verze klienta a jméno majitele licence

 

Hlavní menu programu je umístěno v horní liště (agenda, sklad, POS atd.). Ovládání je stejné jako v jakýchkoliv jiných programech pod windows. Prostřednictvím hlavního menu lze otevřít postupně všechny moduly programového vybavení manas. Zobrazení nabízených modulů v hlavním menu programu lze nastavit (povolit nebo zakázat) v záložce Servis/Konfigurace/Program/Moduly.  Jednotilvé moduly programu manas se otvírají ve střední části hlavního okna na informační pracovní ploše, která obsahuje několik záložek, popsaných v dalších kapitolách. Jsou to záložky:

 

Pracovní plocha

Internet

Dokumentace - uživatelská, technická, PDF

Novinky

Galerie, E-Learning

 

Ve spodní části okna INFORMAČNÍ PRACOVNÍ PLOCHY jsou zleva tyto údaje:

- zkratka zpracovávané agendy, aktuální datum a týden, název agendy zadaný při jejím vytvoření a používaná zkratka při výběru z číselníku agend

 

Údaje v pravé dolní části obsahují informace o:

 

o        FTP - signalizace spuštění FTP serveru

o        WWW - signalizace spuštění WWW serveru

o        PRX - signalizace spuštění PROXY serveru

o        Online - signalizace připojení k Internetu

o        IP adresa PC s klientem

o        PC: aktuální čas a datum na lokálním PC

o        S: aktuální čas a datum na PS serveru, údaj se střídá se statistickými údaji FF2 serveru: verze FF2 serveru / aktuální počet klientů / aktuální počet zpracovaných zpráv

 

Spodní stavový řádek (příklad):

 

o        Server [SingleEXE] ... server je součástí klienta

o        A: XX/XX ... agenda XX / agenda sklad XX

o        R: 7 ... aktuální rok 2007

o        M: 3 ... aktuální měsíc 3 - březen

o        S: 01 ... středisko 01

o        D: 12.03.2007/11 ... aktuální datum zpracování a aktuální týden

o        PC/U/O: 001/0255/00 ... číslo PC - 001 / číslo uživatele - 9999 - správce přes heslo manas / číslo skupiny oprávnění

 

Volba činností (funkcí) v jednotlivých modulech

 

Jednotlivá tlačítka s názvy požadovaných funkcí  aktivujeme kliknutím myší nebo klávesovou zkratkou „ALT + podtržené písmeno" v názvu tlačítka (pokud je použito).

 

Pohyb po databázích

 

a) pomocí ovládacích tlačítek a myši

 

Ovládací tlačítka pro pohyb po databázích jsou umístěna nad hlavním polem panelu. Jejich složení se v jednotlivých panelech příliš nemění.

 

Zleva jsou umístěna tlačítka se symboly šipky, která slouží k pohybu po databázi účetních dokladů.

 

Význam tlačítek (z levé strany):

 

- přesun na první větu (první shora) v databázi (tj. první řádek shora na monitoru, u účetních dokladů řazených vzestupně je to poslední pořízený doklad

- přesun o jednu větu (řádek) nahoru

- přesun o jednu větu (řádek) dolů

- přesun na poslední větu (první zdola) v databázi (u účetních dokladů první pořízená věta)

 

b) prostřednictvím klávesnice

 

Pro pohyb po databázi můžeme použít

 

- posuvník  (pohyb doprava po řádku) a

- šipky na klávesnici (pohyb po řádku doleva a doprava a mezi jednotlivými řádky)

 

c) pomocí kurzoru "myši"

 

Umístíme-li kurzor na kterékoliv pole v databázi, stává se řádek obsahující zvolené pole aktivní a v jeho levé části se objeví ukazatel šipky:

 

- aktivní řádek můžeme smazat či změnit údaje v něm zapsané. Jako pomocník k editaci údajů v aktivním řádku slouží další tlačítka, umístěná vpravo od "pohybových" tlačítek:

 

Vkládání údajů a oprava v databázích

 

Význam tlačítek (z levé strany):

 

- přidání nové věty (řádku) do databáze, otevře se nový prázdný řádek, do kterého doplníme potřebné údaje

- zrušení věty (řádku), zruší aktivní řádek databáze (po potvrzení)

- aktivace věty pro editaci

- potvrzení editace posledně editované věty v databázi

- zrušení editace posledně editované věty v databázi

- načtení předchozího stavu databáze (před editací)

 

Otevření číselníků

 

Při pořizování dat můžeme údaje do jednotlivých polí vpisovat přímo nebo je převzít z vhodně nadefinovaných číselníků. Číselníky otevřeme několika způsoby:

 

- klávesou F9 se otevře číselník seřazený podle logicky nejvýhodnějšího kritéria pro dané pole - např. účtová osnova seřazená podle čísla účtu, číselník DPH seřazený od nejpoužívanějších typů DPH.

- klávesou F10 se otevře číselník seřazený podle abecedy

- kliknutím na tlačítko se šipkou nebo třemi tečkami umístěné v pravé části pole (pokud je použito):

 

Vkládání dat

 

Data zapisujeme prostřednictvím formulářových polí v jednotlivých panelech ES manas. Většinou není požadováno potvrzení zadaných dat žádnou speciální klávesou nebo funkcí.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0