Paragon

Comments (...)

2020.10.12a / 17:00

 

002) 2080 - POS/dlouhý paragon

 

    - lépe zabezpečeno generování účtenky

 

    - doplněny logy

 

 

 

2020.05.22a / 00:00

 

002) 2001 Paragon soucet

 

    - doplněno logování

 

 

 

2016.12.07b / 14:00

 

002) POS účtenka - doplněna verze programu

 

 

 

2016.12.07b / 14:00

 

003) Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

    - doplněn 3. a 4. řádek hlavičky POS účtenky (uprostřed okna nahoře)

 

 

 

2014.12.10a / 00:00 BETA

 

004) Příklad paragonu s DPH 10%

 

Paragon:

 

Hruška spol.s r.o. Na Hrázi 3228/2

Prod.349            DIČ:CZ19014325

 

R1/5   9.12.2014 17:02:59

 

Dětská šunka      1* 157.00 157.00d

Dětská letní      1*  40.20  40.20c

Dětská šunka      1* 172.55 172.55b

DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%

Láhve celkem Kč                0.00

Zaokrouhlení Kč                0.25

C E L K E M  Kč              370.00

Zaplaceno    Kč                0.00

Vrátit       Kč                0.00

Poznámka: 

Přejeme Vám příjemný den

Pokladní systém POS www.manas.info

 

 

 

2010.12.23a / 00:00

 

001) POS - paragon

 

    - v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

      lze zaškrtávacím polem

 

      Poznámka na paragonu

 

      vypnout poznámku na paragonu, implicitně vypnuto

 

 

 

2010.11.14a / 00:00

 

003) POS - pokladní doklad

 

    - netiskne se Zaokrouhleno, pokud je nulové

 

 

 

2008.08.11a / 19:00

 

001) POS - paragon

 

    - na konci upravena čeština v posledním řádku

 

 

 

2007.12.20a / 11:00

 

001) POS - paragon

 

    - tiskne se datum a čas serveru

 

003) POS - paragon

 

    - kvůli kódu DPH zkrácen název zboží o 1 znak

 

 

 

2007.12.19e / 19:00

 

002) POS - paragon

 

    - jako první řádek se tiskne název firmy z licenčního souboru

      (neplatí pro uživatele 112016)

 

    - dále následují 1. a 2. řádek hlavičky z konfigurace

 

    - následuje vlastní tisk

 

    - na konci se tiskne předposlední a poslední řádek patičky z konfigurace

 

    - úplně na konci se tiskne ES manas (neplatí pro uživatele 112016)

 

 

 

2007.12.19a / 09:00

 

001) Konfigurace POS - neplatí pro uživatele 112016

 

    - lze nastavit hlavičku (1. a 2. řádek) paragonu

 

    - pod patičkou se vytiskne identifikace uživatele

 

 

 

2007.12.17b / 18:00

 

001) Konfigurace POS - neplatí pro uživatele 112016

 

    - lze nastavit patičku (poslední a předposlední řádek) paragonu

 

 

 

2007.10.03b / 21:00

 

001) POS - Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

    - po nezaškrtnutí parametru Kredit na účtence nebude na účtence vytištěn

      kredit partnera (síťový parametr)

 

 

 

2007.04.08b / 22:00

 

001) POS

 

    - na pokladním bloku doplněno DPH v každém řádku a to pouze přidáním

      1 sloupce zcela vpravo vedle ceny celkem v řádku

 

      a - DPH 0%

      b - DPH 5%

      c - DPH 19%

 

      a 1 řádku za posledním řádkem zboží:

 

      DPH: a=0%, b=5%, c=19%

 

Příklad:

 

Maasdamer syr           1* 319.00 319.00b

DPH: a=0%, b=5%, c=19%

Lahve celkem                        0.00

Zaokrouhleni                        0.00

C E L K E M                       319.00

Z a p l a c e n o                 320.00

V r a t i t                         1.00

 

 

 

2006.02.16b / 12:00

 

001) POS

 

    - tisk daňové tabulky na prodejce na vyžádání

 

      - standardně se na prodejce daňová tabulka netiskne

 

      - zapnout/vypnout tisk daňové tabulky na prodejce je možné stisknutím

        klávesy Ctrl v okně zadání ceny placené zákazníkem - v levé spodní

        části je zobrazena informace, zda bude prodejka daňovou tabulku obsahovat

 

 

 

2003.09.09c / 23:00

 

01) POS - tisk účtenky

 

   - do tabulky hlaviček xxR_X_xx se dosadí následující údaje:

 

     ObalyZ0    zboží - základ DPH  0%

     ObalyZ5    zboží - základ DPH  5%

     ObalyZ22   zboží - základ DPH 22%

 

     ULikvidovalPlatbu4 - PocetRadkuDokladu

 

 

 

2003.09.09b / 18:00

 

02) POS - tisk účtenky

 

   - do tabulky hlaviček xxR_X_xx se dosadí následující údaje:

 

     SluzbyZ0   LahveCelkem

     SluzbyZ5   _POSCelkemCena-CelkemKc = Zaokrouhleni, dulezite pro priznani DPH podle novych pravidel

     SluzbyZ22  _POSCelkemCena

     VyrobkyZ0  _POSZaplaceno

     VyrobkyZ5  _POSVratit

     VyrobkyZ22 Veta_P200.Currency_02 = kredit zakaznika

 

 

 

2003.08.23b / 14:00

 

04) Paragon

 

   - na paragonu je uveden název firmy nastavený v uživatelském souboru

     (*.WMU) a potom 1. a 2. řádek z konfigurace, pokud nejsou prázdné

 

     problém s opakováním názvu se tedy vyřeší nastavením 1. řádku

     v konfiguraci na prázdný řetězec

 

 

 

2003.01.01a / 01:00

 

03) Konfigurace / Další / Doklady #2

 

   - nový parametr: http na paragonu

     při nezaškrtnutí nebude na konci paragonu info o IS

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0