PDF

Comments (...)

2019.08.12c / 15:00

 

001) Tisk do souboru PDF

 

    - úprava 1041

 

    - upraveno pro co nejlepší čitelnost pro co možná největší velikost použitého fontu

      podle délky řádku tisku

 

    - zmenšeno odsazení zleva na 20 bodů (původně 25) i zprava na 0 bodů (původně 5)

 

    - odsazení zleva 10 bodů pro délu řádku 112-134 znaků

 

    - doplněno logování

 

    - lze ověřit při tisku dokladu do PDF

 

 

 

2012.06.28b / 13:00

 

001) Upraven tisk PDF pro anglické Windows

 

    při tisku skladového dokladu doplněna možnost volby neproporcionálního fontu,

    při tisku se projeví se současným zaškrtnutím pole Font PDF

 

    Postup v okně tisku skladového dokladu:

 

    - zaškrtněte pole Font PDF

 

    - zvolte font v Výběr fontu PDF

 

    - spusťte PDF

 

 

 

2012.06.28a / 12:00

 

002) Upraven tisk PDF pro anglické Windows

 

 

 

2008.12.03a / 12:00

 

003) Program - Tisk - PDF

 

    - tučný tisk se dosáhne uzavřením textu do ``

 

      Př.:

 

      toto bude normálně `toto bude tučně` toto bude normálně

 

    - text obsahující pouze číslice, mezeru, des. tečku a plus/mínus je brán

      jako číslo a je zarovnán vpravo, pokud je tento text uvozen mezerou

      bude bez této mezery zarovnán vlevo

 

      ostatní text je zarovnán vlevo

 

 

 

2008.10.03b / 08:00

 

001) Tisk do PDF

 

    - vytvořen nový podadresář \PDF se všemi generovanými sestavami v PDF

 

 

 

2006.09.25c / 22:00

 

001) Tisky

 

    - doplněna funkce pro export a zobrazení tiskové sestavy v PDF s možností

      odeslání jako přílohy E-mailem

 

    - platí pro všechny tiskové sestavy, včetně skladových dokladů

 

    - PDF sestavy mají samostatné stránkování

 

    - tisk přes PDF může výrazně ušetřit jak papír tak barvu

 

 

 

PDF

 

Size  Radku  Sloupcu

1     408     450

2     272     300

3     204     220

4     163     180

5     116     125

6     102     110

7      90     105

8      74      85

9      68      80

10      62      72

11      54      62

12      51      60

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0