PDF

Comments (...)

2016.03.14a / 00:00

 

001) Sklad - odeslání dokladu v PDF e-mailem - uživatel 112016

 

    - pro partnery, kteří mají v kartě partnera v záložce Kontakt vyplněn e-mail

      a nastaveno 3 = PDF (FA)

 

    - soubor xxxxxxxx.PDF (xxxxxxxx je variabilní symbol včetně úvodních nul)

      se vytvoří v adresáři \FTP v okamžiku tisku (stačí jen zobrazit v okně)

      nebo virtuálního tisku dokladu a uloží se do BlobMEMO položky v hlavičce

      dokladu a zařadí do automatického odesílání dokladů

 

 

 

2016.02.01a / 00:00

 

003) Odeslání FA v PDF odběrateli

 

    1) Uživatel bude pracovat stejně jako dříve, tedy po dokončení dokladu

       je klávesou Tisk připraví k tisku a pokud nepožaduje odeslání dokladu

       v PDF e-mailem tak se nic nemění proti jeho dosavadní práci

 

    2) do karty partnera doplněno:

 

       - v záložce Kontakt rozšířena možnost odeslání e-mailem o tvar PDF:

 

         - XML/DKL,2/DRG,2/PDF (FA) E-mailem ... logické pole Dealer

 

         - 0 = XML                           ... pole Int32_05

           1 = DKL/DRG

           2 = DK2/DR2

           3 = PDF (FA)

 

        - pro partnera, který bude mít v této záložce nastaven platný e-mail,

          zaškrtnuto XML/DKL,2/DRG,2/PDF (FA) E-mailem a nastaveno 3 = PDF (FA),

          se zobrazí v tiskovém okně střední část světle zeleně s tím, že

          odběrateli je možné místo tisku na tiskárně zaslat doklad e-malem

          v PDF

 

          v tomto případě se automaticky zruší zaškrtnutí pole Tisk na tiskárně

          (nyní vpravo nahoře v tiskovém okně) a zaškrtne se pole

          Uzavři doklad PDF (v zeleném poli pod tlačítkem Odešli PDF E-mailem)

 

          generování PDF a jeho odeslání na zadaný e-mail (přebírá se z karty

          partnera, ale je možné jej změnit) se spustí stisknutím:

 

          Odešli PDF E-mailem

 

          po pokusu o odeslání se zobrazí informace, zda byl e-mail úspěšně

          odeslán

 

          celá akce odeslání PDF s dokladem (nejenom FA) potom může probíhat

          pro odběratele nastavené k zaslání PDF e-mailem takto:

 

          1) uživatel v seznamu dokladů nebo v řádcích dokladu stiskne

 

             Tisk

 

          2) v okně tisku v zeleném panelu, který upozorňuje na to, že

             odběratel požaduje doklad v PDF zaslaný e-mailem stiskne

       

             Odešli PDF E-mailem

 

          3) po stisknutí

 

             OK

 

             informaci o úspěchu odeslání PDF souboru e-mailem se automaticky

             provede návrat do seznamu dokladů nebo řádků zvoleného dokladu

 

          ---> pouze 3 stisknutí pro kompletní vygenerování dokladu, PDF,

               uzavření dokladu a odeslání PDF e-mailem

 

    3) v tiskovém okně je možné funkci Odešli PDF E-mailem použít i ručně

       pro libovolný skladový doklad

 

       pokud není zaškrtnuto Uzavřít doklad PDF, objeví se dotaz na uzavření

       dokladu jako dříve

 

 

 

2008.09.30a / 08:00

 

001) Sklad / POS - tisk dokladu PDF

 

    - PDF soubor je umístěn v podadresáři \DATA

 

    - název PDF souboru je vs.PDF, kde vs je variabilní symbol dokladu

 

 

 

FAQ - hlavička s logem a patička do PDF faktury

 

- soubory jsou umístěny v adresáři programu (tam kde je manas.exe/manasNX.exe)

 

- hlavička

 

 header.bmp

 

 POVINNÝ rozměr: šířka 2.040 bodů x výška 222 bodů

 

 orientační velikost 450 KB

 

- patička

 

 footer.bmp

 

 POVINNÝ rozměr: šířka 2.017 bodů x výška 424 bodů

 

 orientační velikost 850 KB

 

 

 

2007.06.02a / 13:00

 

005) PDF

 

    - doplněna podpora současného generování sestavy do PDF formátu

      při generování stránkovaných sestav

 

      k tisku a odeslání E-milem je potom PDF sestava dostupná pomocí

      funkcí a oprávnění:

 

      8554 Tisk - PDF2 (stránkované)

      8555 Tisk - Odešli E-mailem PDF2 (stránkovaná sestava)

 

    - vedle tohoto paralelního generování stránkované sestavy do PDF

      existuje ještě starší možnost sestavu při tisku (libovolnou

      i nestránkovanou) vygenerovat do PDF - označeno jako PDF1

 

    - stránkované PDF sestavy (PDF2) naplno využijí maximální plochu

      tiskové stránky, počtu znaků v řádku odpovídá zvolená velikost

      fontu Courier New, sestava má pevnou hlavičku, je automaticky

      stránkovaná a v patičce obsahuje pořadové číslo stránky  

 

    - generování PDF sestav v rozsahu stovek stran je časově a paměťově

      náročné, do konfigurace byla proto doplněna možnost tuto funkci

      vypnout:

 

      Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje

 

      - [ ] PDF1 ... generování tisku do PDF - i nestránkované sestavy

 

      - [ ] PDF2 ... současné generování stránkované sestavy do PDF

                     s možností formátování a zvýraznění textu

 

      - PDF max. řádků ... implicitně nastaveno 9999 řádků

                           po nastaveném počtu řádků se zastaví generování

                           sestavy do PDF (PDF1 i PDF2)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0