Pekárna

Comments (...)

2020.01.03a / 12:00

 

001) Pekárna

 

    - pro uživatele 112016

 

    - navýšen rozsah denního sortimentu z 250 na 500 výrobků

 

 

 

2019.12.31a / 00:00

 

001) Pekárna

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno pro rok 2020

 

 

 

2015.05.21a / 00:00

 

001) Pekárna

 

    - doplněno logování

 

    - blokován časovač programu

 

    - Rozvozová linka

 

      - Podklady pro výrobu se generují pouze při zaškrtnutém poli Podklady pro výrobu (implicitně vypnuto)

 

 

 

2013.12.27c / 08:00

 

001) Pekárna

 

    - úprava 52. týdne 2013

 

    - pro správné nastavení v datech spusťte SQL:

 

      UPDATE

         HPDT52P2

      SET

         Den7_RRRRMMDD=20131229

 

      které nastaví 7. den v 52 týdnu na 29.12.2013

 

    - nainstalujte na všechny počítače v pekárně

 

    - při převzetí dat do 30.12.2013 Po 53. týden se zvolí převod dat z 52. týdne

 

    - před převodem dat do 6.1.2014 Po 2. týden je nutné nejprve na serveru ručně překopírovat

      tabulku HPDT53P2.nx1 do HPET01P2.nx1, tedy do dat 1. týdne 2014

 

 

 

2012.05.16c / 11:00

 

001) Pekárna

 

    - Receptury / Suroviny

 

      - upraveno zadávání

 

 

 

2011.12.08a / 00:00

 

005) Pekárna na přelomu roku 2011 a 2012:

 

    - na všechny počítače pekárny nainstalujte verzi programu min. 2011.12.08a

      nejpozději do konce roku 2011 a to před první objednávkou od 1.1.2012

 

    - do soboty 31.12.2011 se objednávky zpracují v roce 2011

 

    - objednávky od 1.1.2012 je nutné zpracovat již přihlášeni v roce 2012:

 

      1.1.2012 ... 1. týden (skutečný kalendářní 52. týden)

      od 2.1.2012 ... 2. týden (skutečný kalendářní 1. týden) atd.

 

    - ověřte pro rok 2011 i 2012

 

 

 

2011.09.27a / 00:00

 

001) K1 - Pekárna

 

    - pro tisk sloupců

 

      MJ            

      Kč      

      Zatížení Kč      

      Výnos Kč

 

      použita 3 desetinná místa místo původních 5-ti

 

      při všech výpočtech a v PS/KZ ponechána přesnost 5 desetinných míst

 

 

 

2010.02.18a / 10:00

 

002) Pekárna - agenda HP

 

    - parametry z číselníku zboží a partnerů (DPC/*.SKU) se načítají

      a zpracovávají pouze pro partnera 137740

 

 

 

2008.08.30b / 22:00

 

002) Pekárna

 

    - v záložce Data doplněny funkce a oprávnění:

 

      8616 Pekárna - Odblokuj / V

      8617 Pekárna - Odblokuj / D

 

 

 

2008.05.05a / 00:00

 

001) Pekárna

 

    - zvýrazněno tlačítko Pekárna

 

 

 

2008.05.03c / 12:00

 

002) Pekárna

 

    - pro uživatele 112016 a agendu HP doplněno na pracovní plochu

      do horního panelu vpravo tlačítko Pekárna s možností přímého spuštění

      modulu pekárny

 

 

 

2008.04.01a / 00:00

 

001) Pekárna

 

    - doplněna oprávnění:

 

      8580 Pekárna - Podklady pro výrobu

      8581 Pekárna - Převzetí dat z týdne

      8582 Pekárna - Přidej výrobek do týdenního sortimentu

      8583 Pekárna - Oprav výrobek v týdenním sortimentu

 

 

 

2008.03.12b / 12:00

 

002) Doplněno oprávnění:

 

    - 8579 Další moduly / Pekárna

 

 

 

FAQ - Pořízení dat pro modul Pekárna

 

- modul Pekárna se spustí v agendě HP postupem:

 

 Další moduly / Pekárna

 

- Pekárna pracuje pod samostatnou agendou HP a má tedy samostatné číselníky

 

 

 

Pekárna

 

Návrh SW pro pekárnu

 

(zatím jen neúplná pracovní verze)

verze 2008.02.12 / 12:00 hodin

 

Cíl návrhu:

 

- neomezený počet výrobků (v praxi 100-200)

- neomezený počet odběratelů (v praxi cca. 500)

- jednoduchá obsluha

- přehledné ovládání, využití plochy okna 1280 x 1024 bodů

- podklady pro výrobu a expedici výrobků

 

Možné rozšíření:

 

- modul objednávky pro odběratele součástí ES manas

- mobilní modul pro snadné zadání a změnu objednávky

offline nebo online

- webová služba pro objednávky

 

Použité tabulky:

 

- týdenní tabulky objednávek - HP8Ptt01, kde tt je týden 01-54

 

- tabulka surovin a výrobků - HP__Z201

- suroviny:

  - číslo

  - název

  - MJ

  - nákupní cena

  - prodejní cena

  - popis

- výrobky:

  - číslo výrobku

  - název výrobku

  - MJ

  - hmotnost výrobku v gramech

  - VO cena výrobku - Cena01

  - MO cena výrobku - Cena02

  - egalizace = minimální celé objednávané množství výrobku

  - množství výrobku, které vejde do obalu

  - trvanlivost dní

  - výrobní plán - např. 1abc2...3abc4...5abc6...7...

    t.j. které dny v týdnu a které rozvozy během dne bude

    výrobek nabízen

 

- tabulka obalů HP__O2O1

  - číslo obalu

  - název obalu

  - cena obalu

  - hmotnost obalu v gramech

 

- tabulka receptur HR__PKR1

- pro každý výrobek může být definováno více receptur, např.

  při použití zaměnitelných surovin

  pro každý týden bude definován seznam receptur, podle kterých

  se daný týden bude vyrábět podle dostupnosti surovin

- název výrobku

- hmotnost v gramech

- MJ

- výrobní cena

- VO prodejní cena

- MO prodejní cena

 

Postup zadání objednávky:

 

- týdenní tabulka objednávek

- po výběru odběratele se zobrazí okno týdenní objednávky

- pro každý výrobek během týdne vyráběný bude 1 řádek

- ve sloupcích bude:

- výrobek:

  - číslo receptury

  - číslo výrobku

  - název výrobku

  - MJ

  - hmotnost výrobku v gramech

  - MO cena výrobku

  - egalizace = minimální celé objednávané množství výrobku

  - množství výrobku, které vejde do obalu

  - trvanlivost dní

- obal:

  - číslo obalu

  - název obalu

  - cena obalu

- objednávka množství:

  - 7 dní x 3 rozvozy

- nejprve budou zobrazeny řádky s výrobky, které byly objednány

v minulém týdnu

- pod řádky bude zobrazen panel s poli pro zadání množství

výrobků požadovaných v jednotlivých dnech v týdnu 1-7

a rozvozech 1-3/a-c

- bude zobrazen stav objednávky z minulého týdne s možností

  ho převzít jako objednávku v aktuálním týdnu s možností

  změny

- aktivní budou jen pole podle výrobního plánu výrobku,

  tedy jen pro ty dny v týdnu a rozvozy kdy bude výrobek

  vyráběn a připraven k distribuci

- objednávka může být zadána ručně na základě telefonické

nebo papírové objednávky nebo může být naimportována v XML

tvaru z aplikace objednávky pekárny v ES manas u

odběratele nebo mobilní aplikace (bude později doplněno)

- změna objednávky:

- ručně nebo na základu importu XML

- možno měnit až do uzávěrky, kdy bude na základě objednávek

  vygenerován výrobní plán, t.j. přehled objednaných výrobků

  a na základě receptur přehled potřebnych surovin a dalších

  zdrojů nutných na výrobu

- zjednodušení změn:

  - vynulování celkové objednávky daného výrobku

  - vynulování celé objednávky

  - vynulování objednávky ze celý den nebo za konkrétní rozvoz

 

Uzávěrka objednávek:

 

- stanoví se, od kterého dne a rozvozu již není možné

objednávat - pole pro objednání množství budou do tohoto

rozvozu blokována a nebude možné do tohoto rozvozu import

objednávky

- v rámci uzávěrky se pomocí SQL stanoví celkové objednané množství

jednotlivých druhů výrobků

- na základě receptur se stanoví celkové množství potřebných

surovin

- vygenerují se dodací listy podle jednotlivých rozvozních linek

a pořadí závozů nebo přímo faktury

 

Rozvozní linky:

 

- možné rozšíření programu

- max. 999 linek a max. 999 odběrních míst na lince

- odběrní místa na lince seřazena podle pořadí závozu

- každý rozvoz (1-3) pro každý den v týdnu (1-7) a každého

odběratele bude přiřazen ke konkrétní lince a pořadí závozu

 

Fakturace

 

- na základě vystavených dodacích listů dávková fakturace,

nebo budou partnerovi přímo vystavovány faktury na každý rozvoz

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0