Přenesená daňová povinnost

Comments (...)

Reverse charge - přenesená daňová povinnost

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/informace-gfr-k-aplikaci-rezimu-preneseni-danove-povinnosti-6235

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/babisuv-oblibeny-seznam-se-rozsiri-pod-reverse-charge-spadnou-dalsi-polozky/?utm_content=buffer507a7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Pod reverse – charge spadnou další položky

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h4.aspx

Hlava IV: Režim přenesení daňové povinnosti

 

http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHEVD

DPHEVD

 

 

 

 

FAQ - 2016 - připravujeme v účetnictví

 

2) Přenesená daňová povinnost - rozšíření k 1.1.2016

  http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Priloha-c-1-INFORMACE-GFR-k-aplikaci-RPDP-na-vybrana-plneni-v-letech-2015-a-2016-ve-zneni-Dodatku-1.pdf

 

  - kód režimu plnění:

 

     1 – dodání zlata [gram]

     3 - dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň [kus/- ?]

     4 – stavební a montážní práce [-]

     5 – zboží uvedené v příloze č. 5 [kilogram]

    11 - povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH [kus]

    12 - obiloviny a technické plodiny [tuna]

    13 - kovy [kilogram]

    14 - mobilní telefony [kus]

    15 - integrované obvody [kus]

    16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat [kus]

    17 - videoherní konzole [kus]

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0