Penzijní připojištění

Comments (...)

2014.03.26a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - DP - penzijní připojištění - pole 6

 

      - bere se zadaná hodnota 12.000 - 24.000 a odečte se od ní 12.000

      - zadaná hodnota do 12.000 se bere nulová

      - zadaná hodnota nad 24.000 se bere 12.000

 

    - DP - životní připojištění - pole 7

 

      - bere se zadaná hodnota 1 - 12.000

      - zadaná hodnota nad 12.000 se bere 12.000

 

 

 

2012.04.24a / 14:00

 

001) Mzdy - Sestava 311 - Zúčtování penzijního připojištění [QZ11/ML] {311}

 

    - neměnit žádné parametry ani nastavení, sestava se správně vygeneruje za minulý rok,

      data pro generování jsou uložena v aktuální kartě zaměstnance v záložce Sestavy / Mzdový list 2011

 

 

 

2010.02.17a / 12:00

 

006) Mzdy - sestava 311 - Zúčtování penzijního připojištění

 

    - generujte beze změny parametrů

 

 

 

2009.01.23a / 09:00

 

002) Mzdy

 

    - sestava

 

      311 - Zúčtování penzijního připojištění [QZ11/ML] {311}

 

      generuje výsledek v aktuálním období mezd, rok ani měsíc pro

      generování neměňte

 

      sestava se generuje za minulý rok

 

 

 

2008.02.29b / 13:00

 

001) Mzdy - sestava 142 - penzijní připojištění za rok 2007

 

    - upraveno

 

 

 

2008.02.04b / 09:00

 

001) Mzdy

 

    - upravena sestava 142 - Zúčtování penzijního připojištění 2007

 

      - u sestavy nezáleží na nastavení roku ani měsíce pro tisk a data

 

    - doplněna sestava 311 - Zúčtování penzijního připojištění 2008

 

      - u sestavy nezáleží na nastavení roku ani měsíce pro tisk a data

 

                     Zúčtování penzijního připojištění           Strana :      1

                                  za rok: 2008                                  

      OSOBNÍ                                    PŘIZNANÉ   Do limitu   Nad limit

STŘED ČÍSLO  J   M   É   N   O                    PŘÍSP.   24.000 Kč   24.000 Kč

================================================================================

================================================================================

C E L K E M                                            0           0           0

 

 

 

FAQ - Mzdy - Penzijní připojištění

 

- procento penzijního připojištění (implicitně 3%) se nastaví v konfiguraci

 mezd v PP / Odvod / 9351/Procento

 

- v kartě zaměstnance v Důchod / % penzijního připojištění je možné nastavit:

 

 0   = smluvní pojišťovna (např. Alianz)     3%

 1   = jiná pojišťovna                       3%

 2-9 = smluvní pojišťovna (např. Alianz)   2-9%

 

- pro zaměstnance s penzijním připojištěním musí být v trvalé složce mzdy

 uvedena složka mzdy

 

 9351 ... smluvní pojišťovna (např. Alianz)

 9352 ... jiná pojišťovna

 

 penzijní připojištění se potom počítá zvoleným procentem z Hrubé mzdy

 v daném měsíci (bez ohledu na částku uvedenou v trvalé složce mzdy)

 

 pokud se částka v trvalé složce mzdy 9351/9352 zadá záporně, bere se

 penzijní připojištění jako tato částka v absolutní hodnotě (kladně) bez

 ohledu na procento

 

- pro penzijní připojištění zadané pevnou měsíční částkou se tato částka

 uvede pod trvalou složkou mzdy 935 - jde o strhnutí z čisté mzdy

 zaměstnance

 

 

 

2006.02.24a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - Sestava

 

      Zúčtování penzijního připojištění {142}

 

      rok zvolit vpravo dole - Rok pro tisk = 2005 a Měsíc pro tisk = 12

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0