Personalistika

Comments (...)

2021.10.20a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) Mzdy/Personalistika - 3 nové sestavy

 

    - dostupné v kartě zaměstnance v záložce Akce

 

003) 3640 - Personalistika - Potravinářský průkaz - platnost

 

    - Potravinářský průkaz PP

 

      - pro majitele PP se:

 

        - zaškrtne pole Potravinářský průkaz

 

        - zadá se Datum konce platnosti

 

      - Tisk PP měsíc

 

        - v poli Něsíc se nastaví libovolné datum odpovídající požadovanému měsíci

 

      - Oprávnění:

 

        8912 Personalistika - Potravinářský průkaz - platnost

 

004) 3650 - Personalistika - Malé motorové vozíky

 

    - Malé motorové vozíky

 

      - pro majitele MMV se:

 

        - zaškrtne pole Malé motorové vozíky

 

        - zadá se Datum školení

 

      - Tisk MMV

 

      - Oprávnění:

 

        8913 Personalistika - Malé motorové vozíky

 

005) 3660 - Personalistika - Kategorizace práce

 

    - Kategorizace práce

 

      - pro zaměstnance s Kategorizací práce se:

 

        - zadá se Kategorizace práce 1-4

 

      - Tisk KP

 

      - Oprávnění:

 

        8914 Personalistika - Kategorizace práce

 

 

 

2021.03.01a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2132 - Mzdy - úprava 2 personálních sestav

 

    - upraveno dle zadání

 

 

 

2018.06.07a / 00:00

 

002) Uživatel 112016 - personální - Mzdy

 

    - upraveny 2 smlouvy dle zaslaných podkladů

 

 

 

2018.06.07a / 00:00

 

003) Uživatel 112016 - personální - Mzdy - Sestava 214 - Funkce DO

 

    - v záložce Parametry sestavy, v záložce 214 doplněno zaškrkávací pole:

 

      Všechny aktuální funkce

 

      po zaškrtnutí sestava obsahuje seznam všech aktuálních zaměstnanců s jejich funkcemi

 

      řádky v sestavě jsou řazeny podle STRK, názvu

      funkce a jména

 

 

 

2018.06.01a / 00:00

 

003) Uživatel 112016 - personální

 

    - upraveny 2 smlouvy dle zaslaných podkladů

 

 

 

2018.05.01a / 00:00

 

003) Uživatel 112016 - Personální

 

    - upravena smlouva 10

 

 

 

2018.04.24a / 14:00

 

002) Uživatel 112016 - Personální

 

    - upravena pracovní smlouva pro maloobchod dle zadaných podkladů

 

 

 

2018.03.21a / 00:00

 

002) Mzdy - úprava pro uživatele 112016 - personální

 

    - odstavce

 

 

 

2018.03.20a / 00:00

 

002) Mzdy - úprava pro uživatele 112016 - personální

 

 

 

2016.11.16a / 00:00

 

002) Mzdy / Personalistika

 

    - nová sestava

 

      414 - Dodatek k dohodě o provedení práce

 

    - upravena smlouva 01 - doba neurčitá / určitá

 

    - do sestavy 302 doplněn sloupec Název funkce

 

 

 

2016.10.25a / 10:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

    - upravena sestava 06 dle zaslaných podkladů

 

    - upravena sestava 405 dle zaslaných podkladů

 

    - upravena sestava 412 a 413 dle zaslaných podkladů

 

    - upravena sestava 411 dle zaslaných podkladů

 

 

 

2016.10.24d / 03:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

    - zkrácena sestava 405 na 1 stranu

 

    - zkrácena sestava 06 na 1 stranu

 

    - upraven bod 1. sestavy 06

 

    - upraven bod 4. sestavy 02

 

 

 

2016.10.24c / 02:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

    - doplněna sestava:

 

      412. Oznámení o skončení Dohody o pracovní činnosti

      413. Oznámení o skončení pracovního poměru

 

 

 

2016.10.24b / 01:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

    - doplněna sestava:

 

      411 - Žádost o poskytnutí neplaceného volna

 

 

 

2016.10.24a / 00:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

    - doplněna sestava:

 

      406 - Popis práce - prodavačka

      407 - Popis práce - vedoucí prodejny

      408 - Popis práce - zástupce vedoucí

      409 - Popis práce - pom.prac.obch.prov

      410 - Popis práce - operátor

 

 

 

2016.10.14a / 00:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

 

 

2016.10.11a / 00:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

    - doplněna sestava:

 

      405. Dohoda o odkoupení OOPP při skončení pracovního poměru {405}

 

    - personální sestavy upraveny dle zaslaných podkladů

 

 

 

2016.09.26a / 00:00

 

001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - uživatel 112016

 

    - upravena sestava 178 - Dohoda o provedení práce dle zaslaných podkladů

 

    - doplněny 4 nové sestavy dle zaslaných podkladů (ve výběru zcela dole):

 

      401. Dohoda o úhradě vstupní lékařské prohlídky

      402. Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce

      403. Výpověď dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce

      404. Mzdový výměr - příloha k pracovní smlouvě

 

      oprávnění 3006

 

 

 

2008.06.11b / 14:00

 

001) Mzdy - personalistika (oprávnění 8574) - uživatel 112016

 

    - povolena smlouva 03 - Mzdový výměr

 

 

 

008.02.14b / 12:00

 

001) Mzdy - Personalistika

 

    doplněno oprávnění

 

    8574 Mzdy - omezení funkcí mezd pro personalistiku

 

    pro uživatele, který má toto oprávnění nastaveno, nejsou ve mzdách

    dostupné sestavy, funkce a pole, které se týkají zadávání a výpočtu

    mezd a informací o mzdách, náhradách a nemocenském

 

    samostatnými oprávněními platnými již dříve lze potom personalistovi

    povolit jen nezbytné funkce a sestavy pro jeho práci

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0