Převod agendy - jednouživatelská verze

Comments (...)

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2021

 

1) zaarchivujte všechna data

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a

 

3) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2021,

 nezadávejte heslo

 

4) přepněte se do záložky Nový rok

 

5) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2021

 

 potvrďte Ano

 

 zobrazí se okno s tabulkami k převzetí

 

 k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,

 zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme

 ale převzít všechny nabídnuté tabulky

 

 v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí

 

 do roku 2021

 

 z roku musí být uvedeno 2020

 

 do roku musí být uvedeno 2021

 

 pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko

 Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší

 

 POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2021!

 

6) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

 

7) ve spuštěném programu v roce 2021 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2021 ve výši 10/15/21%

 

8) po spuštění programu v roce 2021 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace

 

9) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0