Převod do roku 2014 - lokální verze

Comments (...)

2014.01.02a / 00:00

 

001) Postup převodu dat z roku 2013 do roku 2014 postupné aktualizujeme zde:

 

    Převod do roku 2014 - lokální verze

    http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?pevod_do_roku_2014_-_lokalni_v.htm

 

002) Převod se netýká Pokladního a Restauračního Systému - nic se nepřevádí,

      mimo uživatele 112016 se použije konfigurace v tabulce pro rok 2010 - A

 

      v tomto případě (POS) ale proveďte následující kroky:

 

     - ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%

 

     - po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace

 

     - v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

 

 

 

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014

 

0) zaarchivujte všechna data

 

1) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

2) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2014,

  nezadávejte heslo

 

3) přepněte se do záložky Nový rok

 

4) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2014

 

  potvrďte Ano

 

  zobrazí se okno s tabulkami k převzetí

 

  k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,

  zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme

  ale převzít všechny nabídnuté tabulky

 

  v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí

  do roku 2014

 

  z roku musí být uvedeno 2013

 

  do roku musí být uvedeno 2014

 

  pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko

  Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší

 

  POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2014!

 

5) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

 

6) ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%

 

7) po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace

 

8) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

 

 

 

FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014

 

0) P O Z O R - z a t í m   n e p r o v á d ě j t e !!!

 

0) zaarchivujte všechna data

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

1) Účetnictví - saldokonto

 

    Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014

 

   - přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)

 

   - Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto

 

     - záložka Převod

 

       - nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího

 

       - povolte Ano

 

     - pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013

 

     - přepněte se do roku 2014

 

     - pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,

       měly by být totožné s rokem 2014

 

 

 

FAQ - Převod majetku v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014

 

0) P O Z O R - z a t í m   n e p r o v á d ě j t e !!!

 

0) zaarchivujte všechna data

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

1) Evidence majetku

 

    pro převod majetku z roku 2013 do roku 2014 je nutné provést:

 

    a) spustit program a přihlásit se v roce 2014

 

    b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:

 

       Převod dat z minulého roku

 

 

 

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014

 

0) P O Z O R - z a t í m   n e p r o v á d ě j t e !!!

 

0) zaarchivujte všechna data

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 13/2013

  t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*

 

  žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2014

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2014

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2014 včetně výpočtu mezd

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0