Převod do roku 2014 - síťová verze

Comments (...)

Enter topic text here.2014.01.02a / 00:00

 

001) Postup převodu dat z roku 2013 do roku 2014 postupné aktualizujeme zde:

 

    Převod do roku 2014 - síťová verze

    http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?pevod_do_roku_2014_-_siovai_ve.htm

 

002) Převod se netýká Pokladního a Restauračního Systému - nic se nepřevádí,

      mimo uživatele 112016 se použije konfigurace v tabulce pro rok 2010 - A

 

      v tomto případě (POS) ale proveďte následující kroky:

 

     - ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%

 

     - po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace

 

     - v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

 

 

 

FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2014

 

0) zaarchivujte všechna data na serveru

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

0) Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat

   ručně (nelze udělat programem) - doporučujeme i pro uživatele 112016,

   kroky 1) - 4) potom již neprovádějte:

 

*D*PC00.* -> *E*PC00.*

... tato tabulka již může existovat, nepřepisujte ji

 

*D*UO11.* -> *E*UO11.*

*D*UQ11.* -> *E*UQ11.*

*D*US11.* -> *E*US11.*

*D*UZ11.* -> *E*UZ11.*

 

*D*MA00.* -> *E*MA00.*

*D*MA01.* -> *E*MA01.* - pokud existuje

*D*MA02.* -> *E*MA02.* - pokud existuje

*D*MA03.* -> *E*MA03.*

*D*MAO1.* -> *E*MAO1.*

*D*MAU1.* -> *E*MAU1.*

*D*MAD1.* -> *E*MAD1.* - pokud existuje, uživatel 112016

*D*MAD2.* -> *E*MAD2.* - pokud existuje

 

Původní tabulky zachovejte!

 

Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.

 

Př.:

 

- v Command Prompt řádku zadejte:

 

 COPY HRD_UO00.nx1 COPY HRE_UO00.nx1

 

- ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%

 

- po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace

 

- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

 

1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2014,

  nezadávejte heslo

 

2) přepněte se do záložky Nový rok

 

3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2014

 

  potvrďte Ano

 

  zobrazí se okno s tabulkami k převzetí

 

  k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,

  zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme

  ale převzít všechny nabídnuté tabulky

 

  v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí

  do roku 2014

 

  z roku musí být uvedeno 2013

 

  do roku musí být uvedeno 2014

 

  pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné

  udělat:

 

  a) ukončete ES manas

 

  b) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2014 - aaE*.*

     kde aa je označení agendy

 

     POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2014!

 

  c) pokračujte krokem 1)

 

4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

 

5) ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%

 

6) po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace

 

7) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

 

 

FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2014

 

0) P O Z O R - z a t í m   n e p r o v á d ě j t e !!!

 

0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_U*.*

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

1) Účetnictví - saldokonto

 

    Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014

 

   - přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)

 

   - Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto

 

     - záložka Převod

 

       - nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího

 

       - povolte Ano

 

     - pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013

 

     - přepněte se do roku 2014

 

     - pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,

       měly by být totožné s rokem 2014

 

 

 

FAQ - Převod majetku v síťové verzi ES manas do roku 2014

 

0) P O Z O R - z a t í m   n e p r o v á d ě j t e !!!

 

0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_MA*.*

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

1) Evidence majetku

 

    pro převod majetku z roku 2013 do roku 2014 je nutné provést:

 

    a) spustit program a přihlásit se v roce 2014

 

    b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:

 

       Převod dat z minulého roku

 

 

 

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2014

 

0) P O Z O R - z a t í m   n e p r o v á d ě j t e !!!

 

0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_QZ*.*

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2013

  t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*

 

  žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2014

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2013

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2014 včetně výpočtu mezd

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0