Převod saldokonta - jednouživatelská verze

Comments (...)

FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2021

 

1) zaarchivujte všechna data

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a

 

3) Účetnictví - saldokonto

 

   Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2020 -> 2021

 

  - přihlašte se v agendě do minulého roku (2020)

 

  - Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto

 

    - záložka Převod

 

      - nastavte rok 2020 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího

 

      - povolte Ano

 

    - pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2020

 

    - přepněte se do roku 2021

 

    - pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2021,

      měly by být totožné s rokem 2020

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0