Přijímací list - vyhledání zboží podle zkratky

Comments (...)

- zkratka zboží se zadá v kartě zboží v poli Základ / Zkratka

 

- na PL se ve vstupním poli zadá:

 

 množství_MJ * Alt+F5 zkratka

 

 Př.:

 

 1*AltF5test

 

 tedy zadá se počet měrných jednotek následovaný hvězdičkou, stiskne se kombinace kláves

 Alt+F5 a v okně výběru zboží podle zkratky se hledá podle zkratky zboží

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0