Příloha k žádosti o nemocenské

Comments (...)

2018.05.22a / 00:00

 

002) Mzdy

 

    - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

 

      - ověřena správnost generování - částka vyměřovacího základu - i při použití nové SLOM 773

 

      - na všech počítačích, na kterých se zpracovávají mzdy, MUSÍ být nainstalována aktuální verze

        programu 2018.05.22a nebo novější

 

 

 

2016.04.28a / 11:00

 

001) Mzdy

 

    - upravena sestava Příloha k žádosti o nemocenské pro 2/2016

 

 

 

2016.02.01a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - aktualizován formulář:

 

      - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 2016

 

        ČSSZ – 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1. 1. 2016.

 

        http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F7D1E016-DE93-4C23-A21A-DA162D009977/0/8962110.pdf

 

 

 

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách

 

5) Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 2016

 

  ČSSZ – 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1. 1. 2016.

 

  http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm

 

  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2016

 

  zatím není dostupný

 

 

 

2015.06.08a / 00:00

 

002) Příloha k žádosti o dávku - XML

 

    - vygenerují se 2 totožné XML:

 

      \DATA\priloha.XML

      ... lze použít pro jednorázové odeslání posledního XML

 

      \DATA\PRIxxxxx.XML

      ... kde xxxxx je 5-ti místné číslo zaměstnance s úvodními nulami          

      ... lze postupně vygenerovat pro požadované zaměstnance a následně postupně odeslat XML

 

      obsah XML (druhého) se zobrazí po prohlížení tiskové sestavy

 

    - XML lze uploadovat sem:

 

      https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2015

      importovaný XML zde lze ověřit na správnost, upravit a přímo odeslat přes datovou schránku

 

    - definice XML NEMPRI je zde:

 

      http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/nempri/

 

    - v pravé části okna Nemocenská 2015+ doplněny vpravo parametry pro XML NEMPRI, jejich popis je zde:

 

      http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/67E0B20C-5C10-41D0-BF71-ED9DA68DE26E/0/DV_NEMPRI_v22_20150312.pdf

 

 

 

2015.06.05a / 00:00

 

001) Mzdy - Příloha k žádosti o dávku

 

    - upraveno dle formuláře ČSSZ - 89 621 9 II/2015

 

    - Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2015+ (dříve 2009+)

 

 

 

2015.02.26a / 00:00

 

003) Mzdy - Příloha k žádosti o nemocenské

 

    - nastaví se kód a místo OSSZ na 891 a Ostrava a aktuální datum

 

    - jméno a příjmení se nastaví z karty zaměstnance z pole Jméno v záložce Osobní údaje

 

 

 

2015.02.25a / 00:00

 

001) Mzdy - Sestava 313 - Příloha k žádosti o nemocenské

 

    - Karta zaměstnance / sestavy / Nemocenská 2009+

 

    - aktualizováno

 

    - doplněno 8 nových polí pro vygenerování sestavy, vyplněná pole se uloží

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0