Připojená váha

Comments (...)

V roce 2018 mimo jiné připravujeme:

 

4) připojené váhy k ES manas

 

  - v roce 2018 připravíme podklady pro certifikaci programu k použití připojených vah

 

  - připojené váhy k programu, které nemají dříve provedené cejchování i pro rok 2018,

    nesmí od 1.1.2018 předávat váhu automaticky do programu, váha musí být zadána

    ručně ve vstupním poli POS - např. 0.123 x zboží, kde 0.123 je 0.123 kg

    pro cenu MJ zboží v kilogramech

 

 

 

FAQ - Váhy - připojené váhy k ES manas od 1.1.2017

 

verze textu k: 2016.10.26a

 

1) od 1.1.2017 je nutné mít pro každý typ váhy, která je připojena přímo

  k počítači s ES manas, certifikát

 

  certifikaci typů vah s programem bude zajišťovat firma Hruška s.r.o.

  s podklady ode mne za ES manas až v roce 2017/2018

 

  je tedy nezbytně nutné do 31.12.2016 provést pravidelnou

  kalibraci/certifikaci/údržbu všech vah, připojených přímo k ES manas,

  které používáte, aby bylo možné váhy používat s ES manas i

  od 1.1.2017 až do doby certifikace 2017/2018

 

  tuto činnost prosím koordinujte přímo s Hruška s.r.o. a se

  správcem Vašeho pokladního systému

 

  certifikace bude provedena POUZE pro typy připojených vah, které

  používá Hruška s.r.o., pro jiné typy vah pouze na Vaše náklady

  (náklady na certifikaci za 1 typ váhy připojené k ES manas

  jsou 60 - 100 tisíc Kč pro certifikační organizaci)

 

2) zašlete nám prosím mailem seznam typů vah, které používáte nebo je

  plánujete používat a tyto váhy jsou připojeny k ES manas

  (počítači, na kterém je ES manas spuštěn)

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0