Platba EUR

Comments (...)

2009.06.10a / 00:00

 

001) POS - Platba EUR - PRACOVNÍ VERZE

 

    - na paragonu doplněn nastavený Kurz EUR v Kč/EUR a částka CELKEM v EUR

 

    - platba v EUR + vrácení v Kč

 

      - z hlediska rozborů POS v podstatě neřešitelný problém z důvodu

        vysokého Kurzu EUR a jeho změnám

 

      - přepočet částky k platbě z Kč na EUR zaokrouhlen na 0,01 EUR nahoru,

        aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze

 

      - přepočet částky k vrácení v Kč zaokrouhlen na 1,00 Kč dolů,

        aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze

 

      - zaplacená částka v EUR je uvedena v hlavičce dokladu záporně v poli

 

        VyrobkyZ0

 

        vrácená částka v Kč je v poli VyrobkyZ5

 

      - rozbory POS doplněny o seznam dnů / pokladen s platbou EUR

 

        je uveden použitý Kurz EUR a přepočet zaplacené částky v EUR

        tímto kurzem na Kč - o tuto částku se bude lišit hotovost pokladny v Kč

 

002) POS

 

    - v poli Kurs v hlavičce dokladu uveden nastavený Kurz EUR, pokud je již

      vyplněn je použit původně nastavený

 

      původně byla na POS dokladech v poli Kurs uvedeno Celkem98775, to je nyní

      přesunuto jako Celkem98775*1000 do celočíselného pole PocetPalet

 

004) Sklad / POS

 

    - v hlavičce dokladu v poli DatumPlatby4 je uložen Datum Kurzu EUR

 

 

 

2009.04.20a / 07:00

 

003) POS - částka paragonu v EUR

 

    - pokud je v konfiguraci nastaven Kurz EUR:

 

      Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje

 

      Kurz EUR

 

      tiskne se na paragonu pod částkou celkem v Kč i odpovídající hodnota v EUR

 

      částka v EUR a kurz EUR se zobrazí i v okně platby:

 

      - platba v EUR místo v Kč se zadá záporné v poli

 

        Zaplaceno Kč

 

        a je evidována v poli VyrobkyZ0 hlavičky POS dokladu (skutečná částka v EUR za paragon)

 

        v tomto případě se nepočítá částka k vrácení a pole Vrátit Kč

        v okně platby bude nulové

 

    - pro vyhodnocení prodeje v EUR je nutné upravit rozbory POS,

      bude v některé z následujících verzí programu

 

      bude uveden seznam dokladů placených EUR + součet

 

004) POS - Paragon

 

    - upraven tisk závěru paragonu

 

    - upraven tisk závěru paragonu při platbě v EUR

 

      C E L K E M  Kc              199.00

      Zaplaceno    EUR               6.63

 

 

 

2009.06.10a / 00:00

 

001) POS - Platba EUR - PRACOVNÍ VERZE

 

    - na paragonu doplněn nastavený Kurz EUR v Kč/EUR a částka CELKEM v

      EUR

    - platba v EUR + vrácení v Kč

    - z hlediska rozborů POS v podstatě neřešitelný problém z důvodu

      vysokého Kurzu EUR a jeho změnám

    - přepočet částky k platbě z Kč na EUR zaokrouhlen na 0,01 EUR

      nahoru, aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze

    - přepočet částky k vrácení v Kč zaokrouhlen na 1,00 Kč dolů,

      aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze

    - zaplacená částka v EUR je uvedena v hlavičce dokladu záporně v

      poli VyrobkyZ0 vrácená částka v Kč je v poli VyrobkyZ5

    - rozbory POS doplněny o seznam dnů / pokladen s platbou EUR

      je uveden použitý Kurz EUR a přepočet zaplacené částky v EUR

      tímto kurzem na Kč - o tuto částku se bude lišit hotovost pokladny

      v Kč

 

002) POS

 

    - v poli Kurs v hlavičce dokladu uveden nastavený Kurz EUR, pokud je

      již vyplněn je použit původně nastavený

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0