Platba platební kartou

Comments (...)

FAQ - Restaurační systém - postup doplnění platby platební kartou

 

- platba kreditní kartou je realizována pomocí speciálního zboží

 98770 - Platební karty

 

 např. pokud je částka dokladu 35,-- Kč a doklad je placen platební

 kartou, doplní se na doklad řádek:

 

 -1 * 35.00 * 98770

 

 celková částka k úhradě tak bude nulová a zároveň bude platba

 kreditní kartou evidována pro rozbory POS

 

- pro doplnění platby platební kartou nejprve v kartě zboží

 

 98770 - Platební karty (apod.)

 

 nastavte Cena02 na 1 Kč

 

 potom nalezněte neuzavřený doklad (v seznamu dokladů není černý)

 se stejným datumem jako doklad, ke kterému potřebujete informaci

 o platbě platební kartou připojit (původní doklad je již uzavřen = černý)

 a doplňte do něj řádek:

 

 -35*98770

 

 tedy záporně částku původního dokladu na číslo zboží 98770

 (častka bude uložena v poli MnozstviMJ, protože na POS nelze

 při prodeji nastavit cenu za měrnou jednotku - ta je v kartě zboží

 nastavena na 1,-- Kč a celkem tedy jde o požadovaných 35,-- Kč)

 

 doklad potom vytiskněte, v datumu dokladu se platba platební kartou

 projeví v rozborech

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0