Platby

Comments (...)

2012.03.22c / 16:00

 

001) Účetnictví / Platby/Úhrady / Platby - pro uživatele 112016:

 

    - v záložce Platby automaticky (Import z banky)

 

      doplněna funkce a oprávnění:

 

      8797 Import UNICREDIT *.STA NEstrukturované

 

    - vstupem musí být NESTRUKTUROVANÝ *.STA soubor z UniCredit banky

 

    - před použitím nastavte v konfiguraci 4. Účto údaje:

 

      - Bankovní účty / UniCredit Bank (HVB Bank)

 

      - Banka export/HP / UniCredit Bank (HVB Bank)

 

    - dále pokud jste ještě neprovedli nastavte a případně doplňte:

 

      viz.: 2012.01.27b / 15:00

 

      002) Účetnictví / Číselník středisek

 

           - doplněno textové pole (Cislo32) a sloupec UNICREDIT pro zadání čísla

             provozovny banky UNICREDIT ve tvaru 15251xxx a algoritmus pro převod

             na číslo střediska pro uživatele 112016

 

           - v záložce Nastavení doplněna funkce s oprávněním pro uživatele 112016:

 

             8793 Účetnictví / Číselník středisek - Nastavení UNICREDIT

 

             tuto funkci jednorázově spustě pro aktuální nastavení, nová střediska

             se potom již nastaví ručně

 

    - v další verzi programu doplníme funkci:

 

      Hruška / Hruška / HRr_UH15 - zaúčtování UniCredit Bank 15251xxx

 

      pro automatické zaúčtování kreditních karet s VS 15251xxx

     

 

 

2012.01.20a / 00:00

 

001) Účetnictví / Platby / Automatické zaúčtování

 

    - upraveno

 

 

 

2011.12.04a / 00:00

 

001) Účetnictví / Platby automaticky (Import z banky)

 

    - upraveno pro automatické platby se stejným VS (1,2,...)

 

      berou se pouze doklady s nenulovým HIZ, tedy neuhrazené

 

 

 

2006.10.12a / 12:00

 

001) Účetnictví - Platby - Zahraniční platby

 

    - zahraniční platby

 

    - v Servis / Konfigurace / 4. Účto / Saldokonto / Saldokonto vyrovnání

 

      nastavte všechny požadované účty a další hodnoty

 

    - účtuje se celá zahraniční platba, zahraniční dobropisy a částečné

      úhrady je nutné účtovat ručně

 

    - doplněn opis pole Částka měna, pole je i v tabulce úplně vpravo

 

    - Servis / Konfigurace / 4. Účto / Definice sloupců / Seznam dokladů

 

      - lze nastavit sloupec 20 - Částka měna

 

    - seznam účetních dokladů - vedle Bankovní účet se zobrazuje i pole

      Částka měna z aktuálního dokladu

 

 

 

2006.10.11a / 10:00

 

001) Účetnictví - Platby

 

    - doplněno pole Částka v cizí měně a možnost vyhledávat podle ní

      v toleranci +/- 10

 

      vyhledání podle Částky v cizí měně se zvolí automaticky při změně

      v poli Částka v cizí

 

      tato funkce slouží pro vyhledání dokladu k platbě s částkou

      v cizí měně

 

002) Účetnictví - Platby

 

    - do pole Datum usk. zdl. pl. dokladu o platbě se dosadí Datum platby

 

 

 

2003.10.02c / 17:00

 

05) Účetnictví / Platby

 

   - jako aktivní se nastaví pole Účet platby

 

06) Účetnictví / Platby

 

   - mimo uživatele 112016 se po zaúčtování platby zobrazí Číslo věty zaúčtování

 

07) Účetnictví / Platby

 

   - při ruční platbě se pamatuje naposledy zadané:

 

     - číslo účtu platby

     - typ dokladu

     - číslo výpisu

 

 

 

2003.02.12a / 15:00

 

01) Účetnictví

 

   - upraveny platby dobropisů - neuhrazeno v původním účetním dokladu

     se vynuluje

 

 

 

2003.02.07a / 11:00

 

01) Účetnictví

 

   - Automatické zaúčtování plateb - provede se i při shodě VS + Neuhrazeno

 

 

 

2003.02.05b / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - Platby

 

     - správně se nabídnou doklady podle VS, neuhrazeno nebo všechny

       pro zvoleného partnera

 

 

 

2003.02.05a / 06:00

 

01) Účetnictví

 

   - Platby dokladů minulých let

 

     - správně se převezme Předmět operace původního dokladu

     - správně se nastaví Číslo dokladu pro automatické číslování

       v rámci typu dokladu

 

 

 

2003.02.03a / 21:00

 

02) Účto / Konfigurace / Účto #2 / Typ dokladu platby - aut. MO

 

   parametr so projeví pro funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví

 

   HRr_UH15 - zaúčtování MO / GPC

   HRr_UH15 - zaúčtování MO / VYP

 

 

 

2003.01.31b / 12:00

 

02) Účetnictví

 

   - v konfiguraci v záložce ÚČTO 2 doplněny parametry:

 

     Typ dokladu platby - automatické

     Typ dokladu platby - značka

 

 

 

2003.01.29a / 02:00

 

01) Účetnictví - platby

 

   - upraveny platby a automatické zaúčtování plateb

     - párování se loguje

 

   - Servis / Data / Import dat - upraveno zaúčtování MO/GPC, MO/VYP, Mzdy

 

 

 

2002.11.19e / 18:00

 

01) Účetnictví

 

   - Platby / Platby hotovostní/ručně

 

     - doplněno pole Číslo výpisu - číslo bankovního výpisu, lze zadat jakýkoliv text

 

     - do předmětu operace účetního dokladu platby se dosadí text/předmět operace

       v účetním dokladu, který se platí

 

     - pro platbu již uhrazeného dokladu se správně proúčtuje zaplacená částka

 

 

 

2002.11.19c / 13:00

 

01) Účetnictví

 

   Servis / Konfigurace / Účto

 

   - parametr Platby - účtovat kladně

     - případné záporné zápisy převádí kladně na opačnou stranu

 

 

 

 

2002.10.30c / 18:00

 

01) Účetnictví

 

   - párování dle VS, datumu dokladu a částky je doplněno ve funkci

     Platby hotovostní ručně

     částka se hledá v toleranci +/- 5 Kč

 

 

 

2002.09.05b / 12:00

 

01) Účetnictví

 

   - platby - pro Automatické zaúčtování lze nastavit minimální datum

 

 

 

2002.09.04b / 21:00

 

01) Účetnictví

 

   - při platbách je signalizován případný nevyrovnaný doklad se specifikací

     čísla chyby pro následné odstranení případného problému

 

   - při platbě se jako datum dokladu bere datum větší nebo rovno minimálnímu

     datumu nastavenému v konfiguraci

 

 

 

2002.08.29b / 18:00

 

01) Účetnictví

 

   - platby

     - minimální datum u hotovostní platby omezen minimálním datumem

       nastaveným v konfiguraci

     - při zaúčtování platby s datumem výpisu starším než minimální datum

       se bere jako dokladu datum zpracování

 

 

 

2002.08.29a / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - při zaúčtování plateb označených značkou lze zadat:

     - číslo účtu - F9/F10 výběr

     - číslo střediska - F9/F10 výběr

     - poznámku

 

 

 

2002.08.28c / 18:00

 

01) Účetnictví

 

   - platby - výběr dokladů - doplněn sloupec Saldo Kč

   - platby - doplněn sloupec Značka - X, úplně vlevo

     - pravé tlačítko - Značka - u platby se nastaví Značka (1) pro pozdější

       zaúčtování na jednom účetním dokladu

     - pravé tlačítko - Značka - zaúčtování

       - platby označené značkou se zapíší do nového účetního dokladu, do

         kterého je nutné ručně doúčtovat protistranu a případně doplnit středisko

         nebo změnit poznámku

       - do poznámky každého řádku účetního dokladu (32 znaků) se z platby

         zapíše:

         VS/Poznámka/JménoPartnera

   - automatické zaúčtování plateb

     - provede se POUZE za poslední bankovní výpis = je nutné provádět po

       importu každého výpisu z banky = maximální urychlení

 

 

 

2002.08.28b / 15:00

 

01) Účetnictví

 

   - částečná hotovostní platba faktury

 

 

 

2002.08.28a / 12:00

 

01) Účetnictví

 

   - hotovostní platba dobropisu

   - částečná hotovostní platba faktury

 

 

 

2002.08.23a / 08:00

 

01) Účetnictví

   - platby záporných dobropisů

 

 

 

2002.08.22b / 18:00

 

01) Upraveny bezhotovostní platby

   - účtování záporných dobropisů - neuhrazeno

 

 

 

2002.08.22a / 17:00

 

01) Upraveny bezhotovostní platby

   - automatické zaúčtování

   - účtování záporných dobropisů

   - doplněn účet partnera

 

 

 

2002.08.21a / 13:00

 

01) Upraveny bezhotovostní platby - částečné úhrady.

 

 

 

2002.07.09a / 05:00

 

01) Účetnictví

 

   - Platby

     - páruje platby do +/- 10 Kč rozdílu (Neuhrazeno-Zaplaceno)

     - rozdíl účtuje na účet 548.001 - kladně na stranu MD / DAL

     - středisko pro 548.001 převezme ze zaúčtování saldokontního účtu

       - pokud je nulové, vyžaduje při editaci dokladu změnu na nenulové

 

 

 

2002.07.04b / 11:00

 

01) Účetnictví

 

   - Hotovostní platba

 

     - do pole DatumDokladu se nedosadí i čas

     - Částka MD / Částka DAL jsou částky obratu na saldokontním účtu

 

 

 

2002.07.04a / 05:00

 

01) Účetnictví

 

   - Hotovostní platba

 

     - do pole CisloDokladu se dosadí správný TypDokladu

     - zobrazí se údaje o účetním dokladu a platbu je možné odmítnout

 

 

 

2002.07.03a / 13:00

 

01) Účetnictví

 

   - Platby hotově

 

     - doplněn výběr typu dokladu zaúčtování

     - zatím pouze plná úhrada (shodný VS a částka)

 

 

 

2002.07.02a / 09:00

 

01) Účetnictví

 

   - Platby - doplněna hotovostní platba - Platby / Platby hotovostní

 

     zadá se:

 

     - číslo účtu platby - možno vybrat F9 / F10

     - VS

     - částka

     - datum platby

 

 

 

2002.07.01d / 19:00

 

03) Účetnictví

 

   - Platba

 

     - možno zvolit výběr pouze z neuhrazených nebo ze všech dokladů

 

 

 

2002.07.01c / 15:00

 

02) Účetnictví

 

   - Platba

 

     - v tabulce účetních dokladů za vybraného partnera doplněna možnost filtrování

       podle VS platby

 

 

 

2002.07.01b / 11:00

 

01) Účetnictví

 

   - Platba

 

     - v tabulce plateb se po stisknutí pravého tlačítka myši vybere Vyhledat a vyhledá

       se partner podle názvu pro zvolenou platbu

 

     - v seznamu dokladů za partnera se vybere placený účetní doklad a pravým tlačítkem

       se zvolí zaúčtovat platbu

 

     - věta platby se vyřadí z tabulky plateb, do původní účetní věty se poznačí údaje

       a o platbě a vytvoří se nový účetní doklad se zaúčtováním platby

 

 

 

2002.06.19a / 11:00

 

01) Účetnictví

 

   - import plateb

 

     - pokud v číselníku typů dokladů není typ dokladu pro platbu, bere se implicitní 313

     - pokud v konfiguraci / Účto 3 / Banka import není uveden bankovní účet *.VYP souboru

       nebo není zadán správný účetní účet platby, import *.VYP souboru se neprovede

 

   - připraveno zaúčtování nespárované platby

     Platby - pravé tlačítko myši na konkrétní platbě - Vyhledat (partnera podle názvu)

     zobrazí se všechny neuhrazené doklady za partnera, na vybraném dokladu pravým tlačítkem

     myši - Zaúčtovat platbu

 

 

 

 

2002.06.18b / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - upraveno automatické zaúčtování plateb

     - v Konfigurace / Účto 3 / Banka import

       musí být pro každý bankovní účet uveden odpovídající účetní účet banky

     - v číselníku typů dokladů musí být ve sloupci Pl_TypD uveden typ dokladu

       pro úhradu z banky - např. 3 - Bankovní výpisy

 

 

 

2002.06.18a / 12:00

 

01) Účetnictví

 

   - do tabulek ????UH??.FF2 je nutné do indexu HIZ doplnit pole JmenoPartnera a DatumSplatnosti_RRRRMMDD

     ručně v FFE pomocí Redefine / Restructure

 

 

 

2002.06.18a / 12:00

 

01) Účetnictví

 

   - platby

     - Automatické zaúčtování plateb

       - automaticky zaúčtuje ty platby, pro které je nalezen doklad se stejným VS a stejnou

         neuhrazenou částkou

       - zůstanou platby, které nebylo možné automaticky zaúčtovat

 

 

 

2002.06.14b / 16:00

 

01) Účetnictví

 

   - Podvojné účetnictví / Platby/Úhrady / Platby (Import z banky)

     - oprávnění 2007

     - tabulka aar__UH15.FF2

     - import se načte do tabulky, zatím bez automatického a ručního zaúčtování

 

 

 

Platby / Úhrady

 

Po kliknutí na název složky Platby / Úhrady se rozbalí seznam následujících spustitelných funkcí:

 

1.        Platby

2.        Úhrady (Export do banky)

3.        Opakované platby

 

Všechny prvotní doklady se pořizují do databáze účetních dokladů. V hlavičce dokladu u dokladů vstupujících do saldokonta je uvedena částka pohledávky či závazku. V řádku dokladu při otevření databáze účetních dokladů je uvedena také neuhrazená částka pohledávky či závazku.

 

Abychom mohli u saldokontních dokladů sledovat stav pohledávek a závazků, je potřeba platby vystavených či přijatých saldokontních dokladů zadávat prostřednictvím funkce Platby. Pouze v tomto případě je částka úhrady zaznamenána do placeného dokladu a pracuje se s ní při dalším zpracování dokladu v účetnictví.

 

 

 

Platby

 

Platby (rozumí se účtování o provedené platbě na základě pokladního dokladu nebo bankovního výpisu) již zaúčtovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů provádíme vždy prostřednictvím modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.

 

Platby lze zaúčtovat plně automaticky, tj. provést import souborů s daty plateb (výpisy z běžného účtu v elektronické podobě), pak se platby provádí funkcí „Platby automaticky - import z banky", nebo se data pořizují ručně na základě klasického výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových dokladů, v tomto případě se platby provádí funkcí „Platby ručně".

 

 

Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž prostřednictvím funkce Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro vzájemné zápočty (např. 395000 Vnitřní zúčtování) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně započítávaných dokladů až do výše zápočtu. Ke každé takto provedené "platbě" je vytvořen doklad (většinou tzv. vnitřní doklad, typ dokladu zadáme při zadávání platby do příslušného pole), kde závazek či pohledávka nejsou proúčtovány proti účtu pokladny nebo běžnému účtu, ale právě proti námi zadanému "spojovacímu" účtu. Po správně provedeném a zaúčtovaném vzájemném zápočtu budou strany spojovacího účtu vyrovnané a případný doplatek bude doúčtován na odpovídající stranu pokladny nebo běžného účtu, opět prostřednictvím funkce Platby.

 

 

 

Platby / úhrady

 

Všechny doklady se pořizují do databáze účetních dokladů. V hlavičce dokladu u dokladů vstupujících do saldokonta je uvedena částka pohledávky či závazku. V řádku dokladu při otevření databáze účetních dokladů je uvedena také neuhrazená částka pohledávky či závazku. Abychom mohli u saldokontních dokladů sledovat vývoj salda, je potřeba platby vystavených či přijatých dokladů zadávat prostřednictvím modulu Platby / úhrady. Pouze v tomto případě je částka úhrady zaznamenána do placeného dokladu a pracuje se s ní při dalším zpracování dokladu v účetnictví.

 

1. Platby - účtování plateb

 

Platby (rozumí se účtování o provedené platbě na základě pokladního dokladu nebo bankovního výpisu) již zaúčtovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů provádíme vždy prostřednictvím modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná. Platby lze zaúčtovat plně automaticky, tj. provést import souborů s daty plateb (výpisy z běžného účtu v elektronické podobě), pak se platby provádí funkcí „Platby automaticky - import z banky", nebo se data pořizují ručně na základě klasického výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových dokladů, v tomto případě se platby provádí funkcí „Platby ručně". Podrobně je postup při provádění plateb popsán níže.

 

a)        Platby ručně:

 

Zvolíme funkci Platby, záložku Platby ručně. V horní polovině panelu funkce „Platby ručně" jsou pole pro zadávání údajů charakterizujících danou platbu, v dolní části jsou vodorovně nad sebou dvě databázová pole se saldokontními doklady, v jednom jsou doklady aktuálního účetního roku, druhé obsahuje neuhrazené saldokontní doklady převzaté z minulých let. Při účtování v daňové evidenci (jednoduchém účetnictví) se v dolní části zobrazuje pouze pole saldokontních dokladů.

Při provádění platby zadáváme údaje z výpisu z BU nebo z pokladního dokladu do polí v horní části panelu „Platby hotovostní/ručně" v níže uvedeném pořadí. U některých polí tohoto panelu, u nichž je to vzhledem k jejich povaze vhodné,  se „pamatují" zadané údaje i při provádění následujících plateb až do jejich přepsání jiným údajem (např. číslo účtu a číslo výpisu BU se nemění při účtování více plateb z jednoho výpisu).

 

Účet platby - zde zadáme číslo účtu z účtové osnovy, kterého se prováděná přijatá či uskutečněná platba týká, tj. pokud platba probíhá z běžného účtu zadáme např. 221xxx, pokud probíhá v hotovosti, zadáme 211xxx, kde xxx je analytické rozlišení každého účtu tak, jak je zadáno v účtové osnově pro danou firmu. Účet lze vybrat po stisku klávesy F9 nebo F10 z účtové osnovy.

 

VS - zadáme variabilní symbol platby (tj. placeného dokladu).

 

Částka - zadá se částka platby.

 

Datum -  uvede se datum platby podle výpisu z BÚ nebo pokladního dokladu. Datum lze zadat ručně (nabídne se aktuální datum, lze změnit pouze den) nebo po kliknutí na políčko se šipkou v pravé části pole vybrat datum z kalendáře. Zadané datum je pak převzato do vygenerovaného dokladu o platbě jako datum dokladu.

 

Typ dokladu - je nutno zadat proto, aby se mohla platba správně zaúčtovat. Pokud zadáváme platby z BÚ nebo na BÚ, uvedeme odpovídající číselné označení typu dokladu tak, jak je zadáno v číselníku (databázi) typů účetních dokladů (např. 3), pokud zadáváme platbu hotovostní, zvolíme číslo dokladu podle charakteru platby (např. 1 – pokladna příjem, 2 – pokladna výdej). Číslo typu dokladu není nutno zadávat zpaměti, opět lze po stisku funkční klávesy F9 nebo F10 otevřít číselník typů dokladů a můžeme číslo dokladu vybrat (buď z klávesnice posunutím kurzoru šipkami na požadovaný typ a stiskem klávesy „ENTER" nebo pomocí „myši" a dvojklikem).

 

Číslo výpisu -  do tohoto pole můžeme zadat číslo výpisu, na němž je zadávaná platba, nebo jakýkoliv jiný údaj blíže charakterizující platbu. Údaj zde zadaný se převezme při zaúčtování platby do pole předmět operace na dokladu. Pokud nepotřebujeme platbu blíže specifikovat, nemusíme do tohoto pole zadávat žádný údaj, program dosazuje do automaticky generovaného účetního dokladu platby údaje z předmětu operace dokladu, jehož platbu účtujeme.

 

  Částka v cizí měně - zadáváme pouze v tom případě, že účtujeme platbu zahraniční faktury a částka v cizí měně je uvedena na prvotním dokladu. Uvedení částky v cizí měně usnadní vyhledávání prvotního saldokontního dokladu (částka v korunách zaúčtovaná jako závazek nebo pohledávka se ve většině případů vlivem pohybu kurzu liší od částky na výpise). Nejedná-li se o platbu v cizí měně, odklepneme pole prázdné a kurzor se přesune do rámečku s volbou vyhledávacího kritéria.

 

Číslo dokladu -  pokud je v konfiguraci nastaveno ruční číslování dokladů, nabídne se při účtování plateb toto pole a zde zadaný údaj se převezme jako číslo dokladu do účetního dokladu platby, který se vytvoří automaticky po potvrzení platby.

   Zůstatek účtu - zvolíme kurzorem pole se zadaným účtem a klikneme pravým tlačítkem myši, poté vybereme první  volbu - Zůstatek účtu - a na obrazovce se objeví panel s konečným zůstatkem účtu k právě                                    aktuálnímu datumu.

 

Mezi výše uvedenými poli se při zadávání dokladů můžeme pohybovat stiskem klávesy „ENTER" (směrem dolů od prvního pole k poslednímu) nebo kliknutím „myší" ve zvoleném poli. Údaje lze libovolně editovat a po odsouhlasení se opakovaným stiskem klávesy „ENTER" nebo kliknutím „myší" přesunout na tlačítko „VYHLEDAT". Program potom vyhledá v databázi saldokontních dokladů aktuálního roku a minulých let doklad podle zadaných kritérií.

 

Vyhledávání podle - vyhledávat doklad lze podle několika kritérií:

?        Variabilní symbol je zvolen implicitně, pokud pole částka v cizí měně zůstane nevyplněno, program pak hledá v dokladech shodný variabilní symbol. Dojde-li k tomu, že VS na dokladu o platbě byl zadán nesprávně, doklad není nalezen. V takovém případě zvolíme vyhledávání podle částky, program pak vyhledá doklady s částkou zadanou v poli Částka s tolerancí +/- 10 Kč.

?        Částka - toto kritérium volíme ve výše popsaném případu a slouží k vyhledávání dokladů, pokud je variabilní symbol platby uveden špatně nebo není úplný.

?        Datum dokladu - program najde všechny doklady, jejichž datum zaúčtování je totožné s datumem zadaným v poli Datum platby.

?        Částka v cizí měně - toto kritérium výběru je nastaveno automaticky, vyplníme-li částku do pole Částka v cizí měně. Ulehčí nám výběr správného dokladu u zahraničních plateb, kdy částka dokladu ve většině případů nesouhlasí s částkou placenou. U zahraničních plateb je rozdíl mezi oběma částkami automaticky zaúčtován na příslušný účet nákladů či výnosů (kurzové ztráty či zisky), jehož kód je nastaven v Konfiguraci/Účto/Saldokonto/Saldokonto vyrovnání.

 

Po stisku tlačítka „Vyhledat" se v dolní části nabídne jeden nebo i více dokladů odpovídajících zadaným kritériím (např. leasing je účtován stejnou částkou a variabilním symbolem a liší se pouze datumem pořízení či splatnosti).

 

Pro dokončení operace zaúčtování provedené platby zvolíme myší správný doklad a na libovolném poli v řádku tohoto dokladu stiskneme pravé tlačítko myši a potvrdíme volbu „Zaúčtovat".  Po opětovném potvrzení program vygeneruje doklad se zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu poznamená částku platby a datum provedení platby. Údaje o provedené platbě jsou ve vzájemné provázanosti přístupné v záložce funkce Účetní doklady jak u dokladu saldokontního (zde je uvedena věta zaúčtování platby tohoto dokladu), tak u dokladu o provedené platbě (zde je naopak uvedeno číslo účetní věty placeného saldokontního dokladu). Tímto způsobem postupujeme do zaúčtování všech aktuálních plateb. Panel plateb ukončíme stiskem klávesy „ESC".

 

a) Platby automaticky (import z banky):

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0