Platební terminál

Comments (...)

2021.12.15a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

002) 3980 - POS - terminál - CashBack - blokovat vstupní pole

 

    - po dobu trvání platební transakce je vstupní pole blokováno proti zadání znaků

 

      ozve se siréna

 

003) 4030 - POS - platební terminál - z 7.11.2021

 

    - popis mailem

 

 

 

2021.09.30a / 00:00

 

002) 2770 - POS - CashBack - zakázat záporná částka

 

    - zadaná částka CashBack je brána vždy kladná

 

 

 

2021.08.27a / 08:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

002) 2800 - Terminál - 2 případy

 

    - Dialogové okno Ano/Ne

 

      - jako Ano lze použít klávesu plus +

 

      - jako Ne lze použít klávesu mínus -

 

      - k potvrzení tak stačí pouze numerická klávesnice

 

    - Ověření podpisu na kartě

 

      - lépe ošetřeno

 

      - velmi rozsáhlé úpravy programu

 

      - doplněny logy

 

 

 

2021.05.27b / 12:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

002) 2192 - POS - Terminál - 2021.05.27

 

 

 

2021.05.08a / 00:00

 

001) http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe

 

002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28

 

    - upraveno

 

    - zrušen text dole na dokladu ze zamítnuté transakce

 

    - obnoven tisk minulé účtenky pro zákazníka na ****

 

 

 

2021.05.07a / 00:00

 

001) http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe

 

002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28

 

    - upraveno

 

    - doklad se zamítnutou transakcí se tiskne jen jednou - pro pokladní,

      se správnou diakritikou a po něm tiskárna papír ořeže

 

 

 

2021.05.06a / 00:00

 

001) http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe

 

002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28

 

    - upraveno

 

    - doplněny logy

 

 

 

2021.05.05a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

    + Update

 

002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28

 

    - upraveno

 

 

 

2021.04.21a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

    + Update

 

002) 2158 - POS - terminál - LOG 2021.04.20

 

    - upraven tisk účtenky po zamítnuté platbě

 

 

 

2021.04.13c / 00:00

 

003) 2156 - POS - neúspěšná platební transakce - tisk stvrzenky terminálu

 

 

 

2021.04.12b / 05:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

002) Kompletní distribuce programu

 

003) 2137+2140+2142+2148+2150+2151

 

    - lépe zobrazen pomocný červený/zelený panel s dalšími informacemi

      o platební transakci

 

 

 

FAQ - řešení nestandardních stavů na platebním terminálu

 

1) při standardním zpracování platby na platebním

  terminálu po Shift+F5 v řádku POS dokladu

  po několika sekundovém zpravování platby

  platebním terminálem vyjede na pokladní tiskárně

  automaticky účtenka s potvrzením platby

 

  po celou dobu v dolní části obrazovky je zobrazen

  výrazný červený pruh s informací o probíhající

  platební transakce

 

  během této doby obsluha NESMÍ manipulovat

  s klávesnicí ani s myší a čekat, dokud červený

  pruh nezmizí

 

2) při nestandardním zpracování platby zazní 3x

  síréna a objeví se okno se zprávou - v okně

  je uveden problém, kterým může být např.:

 

  - nedostatek finančních prostředků na kartě

  - nevložena karta

  - nezadán PIN

  - chybný PIN

  ...

 

  pokud obsluha hlášení nerozumí, měla by se

  obrátit na vedoucí prodejny nebo na správce

  platebních terminálů na prodejně

 

  měla by mu sdělit, co bylo v okně hlášeno

 

  okno s hláškou po stisknutí Enter zmizí a

  objeví se druhé okno se zprávou, že se

  v programu platební transakce anuluje a

  případně se pod oknem se zprávou objeví červený

  nebo zelený panel s dalšími informacemi

 

  po Enter obsluhy zpráva i další informace

  zmizí a kurzor by měl blikat ve vstupním poli

 

3) nyní je nutné věnovat pozornost platebnímu

  terminálu!!!

 

  na jeho displeji může být zobrazena nějaká

  informace, vyžadujíci stisknutí klávesy na

  platebním terminálu a vyřešením problému

 

  např.:

 

  - vložte kartu

  - vložte jinou kartu s dostatkem financí

  - zadejte správný PIN

  - ...

  - terminál také může informovat například

    o chybě komunikace s bankovním serverem, ...

 

  Dokud není platební terminál ve stavu připravenosti

  kdy je připraven přijmout platební transakci,

  NESMI být programem další platební transakce

  spuštěna (Shift+F5), jinak jak program tak terminál

  budou v nestandardním stavu a platební terminál

  bude hlásit:

 

  TERMINÁL ZANEPRÁZDNĚN

 

  tomuto stavu je NUTNÉ výše popsanými kroky

  předejít

 

 

 

2021.04.12a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

002) Kompletní distribuce programu

 

003) 2137+2140+2142+2148+2150+2151

 

    - upraveno a doplněno

 

    - v případě problému na terminálu před samotnou zprávou zazní 3x siréna,

      aby upozornila obsluhu

 

    - k testování na prodejnách použijte TUTO verzi programu

 

    - připravuji podrobný popis

 

 

 

2021.04.11a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

002) Kompletní distribuce programu

 

003) 2137+2140+2142+2148+2150+2151

 

    2137 - POS - dlouhý doklad - transakce odmítnuta

 

    2140 - POS - Transakce není potvrzena na paragonu

 

    2142 - Karty 381

 

    2148 - POS účtenka PT - 23.03.2021

 

    2150 - POS - Terminál - na 2 dokladech

 

    2151 - POS - Prodejna 566

 

    - upraveno jádro pokladního systému pro komunikaci s pokladním terminálem

 

 

 

2020.11.28a / 00:00

 

002) 2099 - CashBack - storno

 

    - upraveno

 

 

 

2020.11.12a / 00:00

 

001) 2087 - PT - zaplacení více kartami + hotovostí

 

    - AutoUpgrade:

 

      - manasPOSnx.exe

 

    - Upgrade:

 

      - instmanasNXpos.exe

 

 

 

2020.11.11a / 00:00

 

001) 2087 - PT - zaplacení více kartami + hotovostí

 

    - jako poslední akci před ukončením nákupu lze použít:

 

      a) Shift + F5

 

         - zbylá částka nákupu se uhradí platební kartou

 

           - nebude zaokrouhlena

 

      b) Enter

 

         - zbylá částka nákupu se uhradí hotově

 

           - bude zaokrouhlena na celé koruny

 

 

 

2020.10.26a / 00:00

 

001) 2056 - Pokladní terminál - umožnit zaplacení více kartami

 

    - Kombinace plateb více kartami a hotovostí není povolena.

 

      Zbývající částku uhraďte platební kartou Shift + F5

 

      je to z důvodu DPH a zaokrouhlení, kdy se platba kartou nezaokrouhluje,

      hotovostní platba se zaokrouhluje na 1,00 Kč a na jedné účtence nelze

      oba způsoby kombinovat

 

 

 

2020.10.23a / 00:00

 

001) 2056 - Pokladní terminál - umožnit zaplacení více kartami

 

    - pokud nejde o platbu více kartami, na program by to nemělo mít žádný vliv

      oproti předchozí verzi programu

 

    - lze zadat:

 

      částka1 Shift + F5

      částka2 Shift + F5

      ...

      částka7 Shift + F5

      Shift + F5

 

      kde částka1 - částka7 jsou částky plateb jednotlivými platebními kartami

 

      poslední Shift + F5 slouží k úhradě kartou čásky Zbývá uhradit

 

    - doporučuji pro CashBack použít první použitou kartu

 

    - vpravo dole v okně POS je zobrazena částka, kterou z celkové částky účtenky

      Zbývá uhradit

 

 

 

2020.10.13c / 02:00

 

003) 2084 - POS - Platební terminál - případ z 25.9.2020

 

    - lépe ošetřeno v programu

 

 

 

2020.08.31a / 18:00

 

001) 2053 - Platební terminál 767 + druhý případ

 

    - upraveno

 

    - cena v řádku max. 5.000 Kč

 

    - cena za celý doklad bez limitu

 

 

 

2020.08.29a / 20:00

 

002) 2053 - Platební terminál 767 + druhý případ

 

    - upraveno

 

 

 

2020.07.07b / 12:00

 

001) POS - účtenka pro platební terminál

 

    2028 - POS - Platební terminál - zkrácení účtenky pro prodejnu

 

    - pouze pro uživatele 112016

 

 

 

2020.06.19a / 00:00

 

001) Pokladní terminál - elektronická stravenka Hruška

 

    - na paragonu určeném jako kopie pro zákazníka doplněn zůstatek

 

...

  ***  KOPIE PRO ZÁKAZNÍKA  ***  

 

19.06.2020  08:35:31         PIN OK

AUTORIZAČNÍ KÓD: 000000

ZŮSTATEK: 123.45 CZK

...

 

...

ZŮSTATEK: 0.06 CZK

...

 

...

ZŮSTATEK: 0.78 CZK

...

 

002) Pokladní terminál

 

    - během trvání platební transakce je vstup obsluhy zablokován

 

    - pomocí klávesy TAB lze nastavit focus do vstupního pole

 

 

 

2020.06.10a / 12:00

 

001) POS - Pokladní terminál - CashBack

 

    - upraveno

 

    - doplněno logování

 

 

 

2020.06.09a / 15:00

 

001) POS - Pokladní terminál

 

    - manasPOSnx.exe

 

    - zobrazuje se pouze červený panel, pokud nebyla platební transakce schválena

 

 

 

2020.06.05a / 10:00

 

001) POS - Pokladní terminál

 

    - upraven panel s informacemi o platební transakci

 

 

 

2020.06.03a / 08:00

 

001) POS - Pokladní terminál

 

    - panel s informacemi o platební transakci by měl zůstat na obrazovce

      až do typování nového řádku dokladu

 

    - doplněno logování platební transakce

 

 

 

2020.05.27b / 17:00

 

001) 2017 - Pokladní terminál - hlášky

 

    - návrh

 

 

 

2020.05.26c / 20:00

 

001) 1970 - Sonet - terminál

 

    - úpravy dle zadání

 

    - Cash Back

 

    - chybová hlášení

 

 

 

2020.02.24a / 00:00

 

000) Kompletní distribuce

 

001) Testovací verze - Platební terminál

 

    - POUZE uživatel 112016

 

    - POUZE banka UniCredit Bank

 

    - popis ve FAQ - Platební terminál - popis

 

002) doplněno logování

 

003) v manasPOSnx.exe pro uživatele 112016 doplněna funkce:

 

    Servis / Konfigurace [ADMIN 112016]

 

 

 

FAQ - Platební terminál - popis

 

- pracovní verze

 

001) Pro použití platebního terminálu musí být splněno:

 

    - uživatel 112016

 

    - banka UniCredit Bank

 

    - platební terminál ingenico 220 připojený přes LAN

    - platební terminál připojen ke stejné síti jako POS

 

    - hcterm.dll v adresáři programu

    - verze DLL min. 4.0.37.1

 

    - hcterm.ini v adresáři programu

    - v hcterm.ini nastavena IP adresa platebního terminálu

 

    - nastaveny parametry v konfiguraci - viz 002)

 

    - použijte POUZE manasPOSnx.exe

 

002) Konfigurace

 

    - v Servis / Konfigurace / Program / 3. POS / Platební terminál

 

      nastavte lokální parametry:

 

      - zaškrtnout

 

        Povolit

 

      - zaškrtnout jedno nebo obojí:

 

        Tisk terminál

        Tisk účtenka

 

     -  odpovídající zápis v manas.INI (na konci):

 

[Sonet]

INI_Sonet_PovolitOK=1

... musí být povoleno

INI_Sonet_TiskUctenkaOK=1

... platební transakce se tiskne jako součást účtenky na pokladní tiskárně

INI_Sonet_TiskTerminalOK=1

... platební transakce se tiskne na terminálu

... obě mohou být zapnuté pro ověření správnosti údajů

INI_Sonet_HlaskaPripojenoOK=1

... hláška po spuštění programu informující o tom, že je platební terminál

   připojen správně

INI_Sonet_TiskServiceCodesOK=1

... tisk servisních kódů na účtence

 

003) Systémové číslo transakce

 

    - má tvar:

 

      DDxxxxxx

 

      kde DD je:

 

      11 pro pokladnu R1

      12 pro pokladnu R2

      13 pro pokladnu R3

      14 pro pokladnu R4

      15 pro pokladnu R5

      16 pro pokladnu R6

      17 pro pokladnu R7

      18 pro pokladnu R8

 

      21 pro pokladnu O1

      22 pro pokladnu O2

      23 pro pokladnu O3

      24 pro pokladnu O4

      25 pro pokladnu O5

      26 pro pokladnu O6

      27 pro pokladnu O7

      28 pro pokladnu O8

 

      31 pro pokladnu V1

      32 pro pokladnu V2

      33 pro pokladnu V3

      34 pro pokladnu V4

      35 pro pokladnu V5

      36 pro pokladnu V6

      37 pro pokladnu V7

      38 pro pokladnu V8

 

      xxxxxx je číslo dokladu pokladny 000001 - 999999 včetně úvodních nul

 

004) Samostatný denní log pro Platební terminál

 

    Př.:

 

    LOGPT-2020-02-11.TXT

 

005) Logy platebního terminálu

 

    - v adresáři programu

 

    - hcterm__RRMMDD.log

 

006) Archivace hcterm__RRMMDD.log logů platebních

    transakcí

 

    a) v adresáři programu, ve kterém se logy vytváří,

       musí existovat:

 

       7za.exe ... free komprimační program

 

       archivujhctermlog.bat ... archivační dávka

 

       ta obsahuje příkazový řádek:

 

       7za a -tzip hctermlog.zip hcterm*.log

 

       může být doplněna o příkaz kopie tohoto archivu

       do adresáře, který se pravidelně archivuje

 

    b) v hcterm.ini je nastaveno:

 

       [log]

       ...

       delete_day=30

 

       to znamená, že v adresáři programu zůstávají logy

       hcterm po dobu 30 dnů a starší se automaticky

       mažou

 

    c) aktuální hcterm__RRMMDD.log je uložen na konci

       logu programu LOG2*.txt

 

007) hcterm.INI - NUTNÉ nastavení

 

    - hcterm.ini je spolu s knihovnou hcterm.dll umístěn

      v adresáři programu (tam, kde je manas*.exe)

 

    a) nastavte počet dní pro uchování hcterm__RRMMDD.log

 

       [log]

       ...

       delete_day=30

 

       to znamená, že v adresáři programu zůstávají logy

       hcterm po dobu 30 dnů a starší se automaticky

       mažou

 

    b) nastavte parametry inicializace knihovny

 

       [initialize]

       type=tcpip

       timeout=60

       version=10

 

    c) nastavte IP adresu platebního terminálu - příklad:

 

       [tcpip]

       server=192.168.1.228

       port=1818

       ...

 

008) Oprávnění funkcí platebního terminálu v okně GF

    Globální funkce na F12

 

    - funkce slouží pro servis a obsluhu Platebního terminálu

      a platební transakce STORNO a NÁVRAT

 

    - funkce jsou dostupné v záložce Platební terminál

 

      ta se nastaví automaticky při prodeji na pokladně

      nebo v seznamu pokladních dokladů (po ESC z pokladny)

 

    - 8897 GF/PT - Opakování tisku účtenky - pro pokladní

 

      - nahoře uvedeno *** DUPLIKÁT ***

 

    - 8898 GF/PT - Opakování tisku účtenky - pro zákazníka

 

      - nahoře uvedeno *** DUPLIKÁT ***

 

    - 8899 GF/PT - Storno

 

      - storno posledního prodeje

 

    - 8900 GF/PT - Návrat

 

      - návrat částky pro zvolený doklad

 

    - 8901 GF/PT - Tisk - PRINTER_xxxxxxxx.TXT

 

      - současný tisk kopie účtenky pro pokladní

        i pro zákazníka

      - pro ověření správnosti údajů na účtenkách

 

    - 8902 GF/PT - Tisk - hcterm.ini

 

    - 8903 GF/PT - Tisk - hcterm.log

 

    - 8904 GF/PT - Tisk - LOG

 

    - 8905 GF/PT - Tisk - LOG PT

 

    - 8906 GF/PT - Opakování tisku účtenky - STORNO

 

    - 8907 GF/PT - Opakování tisku účtenky - NÁVRAT

 

    - 8908 GF/PT - Receipt Reprint

 

009) Postup zadání v pokladně

 

    - pokud má být použito CASH BACK, zadá se

 

      částka Shift+F2

 

      musí být zadáno před spuštěním platební transakce,

      tedy před Shift+F5

 

    - platební transakce se spustí:

 

      Shift + F5

 

      bez částky, jen samostatné Shift+F5

 

      částka se dosadí automaticky včetně CASH BACK

 

      automaticky se tiskne účtenka pro pokladní i

      pro zákazníka - obsahují některé různé údaje

 

010) V POS v seznamu dokladů POS doplněn jako 1. sloupec

    sloupec PT - Platební transakce

 

    v případě schválené platební transakce obsahuje

    Systémové číslo transakce, viz. 003)

 

011) Okno POS a okno GF - Globální funkce

 

    - v průběhu platební transakce se zobrazí červeně:

 

      Počkejte na dokončení platební transakce ...

 

      dokud toto oznámení nezmizí, MUSÍ obsluha POČKAT,

      než se platební transakce nedokončí buď tiskem

      účtenky nebo hlášením o případném problému při

      transakci

     

 

 

2020.02.03a / 00:00

 

002) Doplněn popis Platebního terminálu

 

    FAQ - Platební terminál - popis

 

003) Doplněn samostatný denní log pro Platební terminál

 

    Př.:

 

    LOGPT-2020-02-11.TXT

 

 

 

V roce 2018 mimo jiné připravujeme:

 

5) dokončíme připojení platebního terminálu k programu pro banku

  Unicredit a za poplatek i pro některé další banky

 

 

 

FAQ - Platební terminál

 

verze textu k: 2016.10.26a

 

1) v ES manas připravujeme po kompletním doladění a ověření EET

  v reálném provozu

 

2) pro jiné banky než UNICREDIT bude doplnění podpory pro platební

  terminál v ES manas zpoplatněno

 

3) zašlete nám prosím mailem seznam bank a typů platebních terminálů,

  které používáte, nebo plánujete používat v ES manas

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0