PLUWHRUZ

Comments (...)

2008.06.14a / 12:00

 

001) Hruška / Hruška / PLUWHRUZ.TXT ... pro uživatele 112016

 

    - Import

 

      - import souboru C:\PLUWHRUZ.TXT do číselníků:

 

        WW__CK00 - číselník EANů

        WW__ZK01 - číselník zboží

        WW__O201 - číselník obalů

        WW__ZS01 - číselník skupin zboží

 

        po importu se soubory přejmenují na požadovanou agendu místo WW

 

      - import je možné provést v libovolné agendě

 

      - při importu by měly být dostupné následující číselníky:

 

        HR__CK00 - číselník EANů

        HR__ZK01 - číselník zboží

        HR__O201 - číselník obalů

        HR__ZS01 - číselník skupin zboží

 

        HD__CK00 - číselník EANů

        HD__ZK01 - číselník zboží

        HD__O201 - číselník obalů

        HD__ZS01 - číselník skupin zboží

 

        a nejlépe i číselníky z některé velké prodejny (není nezbytné):

 

        XX__CK00 - číselník EANů

        XX__ZK01 - číselník zboží

        XX__O201 - číselník obalů

        XX__ZS01 - číselník skupin zboží

 

      - příklad vstupního souboru C:\PLUWHRUZ.TXT - soubor musí existovat:

 

EAN           Plutext                                            Cislo                                              Prodcena Nakcena   Nakcenabd Tand DPH

            1;PAŠTIKA                                           ;                                                  ;60.00000; 62.85569; 57.66577;   0;    9

       280001;MASO HOVĚZÍ KRK                                   ;27005                                             ;125.0000;114.82060;105.34000;   0;    9

     40822938;FANTA 05L                  L                      ;575140                                            ;19.80000; 16.14111; 14.80836;   0;    9

8595229901518;MUSLI SUŠENKY ČOKOL 240G  KG                      ;03320                                             ;32.80000; 27.20640; 24.96000;   0;    9

 

      - import číselníků probíhá následovně:

        - do číselníku obalů se doplní obal:

 

          199 - vratné láhve

 

        - do číselníku skupin zboží se doplní skupiny:

 

          198 - vážené zboží

          199 - původní zboží

 

        - ze vstupního souboru se importují pouze ty řádky, které mají:

 

          - neprázdný EAN

          - neprázdný název

          - DPH 9 nebo 19

 

        - vstupní řádek se zpracuje podle EANu:

 

          - pro EANy 27xxxx, 28xxxx, 29xxxx se pracuje s váženým zbožím

 

          - pro 8-mi místné a 13-ti místné EANy se testuje, zda zboží se stejným

            EANem existuje v číselnících agend:

 

            HR ... VO potraviny

            HD ... VO drogerie

            XX ... MO

 

          - pro jiné EANy se bere, že odpovídající zboží v agendách HR/HD/XX neexistuje

            a doplní se nové zboží s číslem:

 

            - 1aaaaa - pro EANy max. délky 5 číslic

 

                       kde aaaaa je max. 5-ti místný EAN

 

            - 3bbbbb - pro ostatní EANy

 

                       kde bbbbb je pořadové číslo 00001-99999

 

          - pokud pro EAN8/EAN13 v agendách HR/HD/XX odpovídající zboží neexistuje,

            doplní se nové zboží s číslem:

 

            - 4ccccc

 

              kde ccccc je pořadové číslo 00001-99999

 

          - u váhových EANů se nastaví v číselníku zboží pole Int32_01 na 1, jinak na 0

 

          - v číselníku zboží se nastaví pole podle údajů ve vstupním řádku:

 

            Cena01 ... nákupní cena bez DPH

            Cena02 ... prodejní cena včetně DPH

            ZdrojovaCena ... nákupní cena bez DPH

 

            Skupina ... 198 pro vážené zboží (27/28/29xxxx), 199 pro ostatní zboží

 

            Obal2 ... 199 - vratné láhve - pokud je pole Tand ve vstupním řádku

                      nenulové

 

            pro zboží, které podle EANu existuje v agendách HR/HD/XX, se dosadí:

 

            Umisteni2 ... agenda HR/HD/XX, ze které bylo převzato nastavení

 

        - na závěr se vypíše, kolik se podařilo najít podle EANu existujícího zboží

          v agendách HR/HD/XX

 

        - pro testovací vstupní soubor s 24.226 řádky i data agend HR/HD/XX se

          převedlo (na testovacích datech trvá import cca. 45 minut):

 

          pro 12.701 vstupních řádků se našlo zboží v HR/HD/XX podle EANu

 

          - 23.465 EANů

 

          - 1 obal (199)

 

          - 248 skupin zboží

 

          - 22.190 zboží

 

            1-59999 ... 10x zboží VO

            6xxxx ... VPZ VO

            7xxxx ... VPZ VO

            8xxxx ... VPZ VO

            1xxxxx ... původní zboží s EANy xxxxx

            27xxxx ... vážené zboží

            28xxxx ... vážené zboží

            29xxxx ... vážené zboží

            3xxxxx ... původní zboží s chybným EANem, pořadové číslo

            4xxxxx ... původní zboží s neexistujícím EAN8/EAN13 v HR/HD/XX, pořadové číslo

            5xxxxx ... drogerie

            6xxxxx ... drogerie

            1xxxxxx ... drogerie

            69xxxxxx ... drogerie

            70xxxxxx ... drogerie

            94xxxxxx ... drogerie

            95xxxxxx ... drogerie

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0