Podklady pro výrobu

Comments (...)

2008.08.30b / 22:00

 

002) Pekárna

 

    - Podklady pro výrobu

 

      - v tiskové sestavě pro výpočet výrobní ceny použita ZdrojovaCena surovin

 

 

 

2008.08.29a / 12:00

 

001) Pekárna

 

    - funkce Podklady pro výrobu doplněna o vygenerování DL na partnera 590001

      se surovinami použitými k výrobě pro odpis ze skladu surovin a následné

      zpracování K1

 

      DL se generují POUZE při zaškrtnutém poli

 

      Generovat doklady za Rozvozovou linku

 

 

 

2008.05.22d / 14:00

 

002) Pekárna

 

    - blokování generování podkladů pro výrobu a dokladů pro již

      zpracovaný závoz

 

      blokování je provedeno přes tabulku

 

      HP__INI1

 

      kde je v poli Cislo uvedeno 101 (Pekárna)

      a v poli Cislo32 číslo závozu doplněné o 'V' (výroba)

      a 'D' (doklady)

 

      pokud tedy existuje věta s polem Cislo32 nastaveným na

 

      RMMDD00zV - je blokováno opakované generování podkladů pro

                  výrobu pro závoz RMMDD00z

 

      RMMDD00zD - je blokováno opakované generování dokladů pro

                  závoz RMMDD00z

 

      Př.: pro závod 80522011 (22.5.2008, 00 - všechny linky, rozvoz 1)

           pokud bude v poli Cislo32 existovat věta s

 

           80522001V - bude blokováno opakované generování výroby

 

           80522001D - bude blokováno opakované generování dokladů

 

    - Pekárna / Data

 

      doplněny funkce a oprávnění pro zadané číslo závozu

 

      8607 Pekárna - Blokuj / V

      8608 Pekárna - Blokuj / D

      8609 Pekárna - Ověř blokaci V+D

      8610 Pekárna - Nastav aktuální číslo závozu

 

      lze tak nastavit blokaci již pro dříve zpracované, ale doposud

      neblokované závozy

 

    - pokud je v záložce Výroba a distribuce zaškrtnuto pole

 

      Generovat doklady za Rozvozovou linku

 

      bude po provedení funkcí automaticky nastavena blokace závozu:

 

      Podklady pro výrobu ... podklady pro výrobu

 

      Rozvozová linka ... generování dokladů

 

 

 

2008.05.16a / 09:00

 

001) Pekárna

 

    - tisk Podklady pro výrobu

 

      - neobsahuje údaje o cenách ani zisku

 

 

 

2008.05.03b / 08:00

 

002) Pekárna - Podklady pro výrobu

 

      - oddělen seznam výrobků, celkový seznam surovin a seznam surovin pro

        jednotlivé výrobky

 

      - u celkového seznamu surovin jsou # označeny suroviny, pro které je

        zásoba v kg menší než požadované množství suroviny v kg

 

      - Příklad seznamu výrobků:

 

   Číslo  Název výrobku                     Počet výrobků   Receptura      Cena00      Cena01      Cena06

                                                                          výrobní    prodejní prodejní MO

=========================================================================================================

   50001  50001                                        10           1        0.36       11.00       16.00

   50002  50002                                        10           3        7.13       21.00       26.00

   50003  50003                                        10           4        7.63       31.00       36.00

=========================================================================================================

 

Celkem Cena00 - cena výrobní     :       151.20 Kč

Celkem Cena01 - cena prodejní    :       630.00 Kč   zisk =       478.80

Celkem Cena06 - cena prodejní MO :       780.00 Kč   zisk =       628.80

 

      - Příklad celkového seznamu surovin:

 

   Číslo  Název suroviny                      Množství    Množství  Výrobní cena   Zásoba MJ

                                             gram / ks     kg / ks            Kč            

============================================================================================

     100  mouka pšeničná speciál T512          348.200       0.348          2.89       0.000 #

...

     950  etiketa 1                             10.000      10.000          3.00       0.000 #

============================================================================================

                                                                          151.17

 

      - Příklad seznamu surovin pro jednotlivé výrobky:

 

   Číslo  Název suroviny                      Množství    Množství  Výrobní cena

                                             gram / ks     kg / ks            Kč

================================================================================

     100  mouka pšeničná speciál T512          348.200       0.348          2.89

     300  sůl jemná                              6.800       0.007          0.03

...

Pro výrobek:    50001/       1 - 50001                                      3.55

--------------------------------------------------------------------------------

     120  mouka pšeničná chlebová T1050       4039.100       4.039         35.14

...

Pro výrobek:    50002/       3 - 50002                                     71.31

================================================================================

                                                                          151.17  

 

 

 

2008.05.02a / 14:00

 

001) Pekárna

 

    - upraveny podklady pro výrobu

 

      - upraven počet výrobků za závoz

 

      - suroviny 100-899 jsou uvedeny v gramech, 900-999 v kusech´

 

      - doplněna výrobní cena Kč v cenách použitých surovin potřebných

        na výrobu

 

 

 

2008.04.17e / 16:00

 

001) Pekárna

 

    - Výroba / Podklady pro výrobu

 

      upraven test přiřazení receptur k výrobkům v týdenním sortimentu

 

 

 

2008.04.17d / 15:00

 

001) Pekárna

 

    - Výroba / Podklady pro výrobu

 

      - před spuštěním funkce je provedena kontrola - všechny výrobky

        z týdenního sortimentu MUSÍ mít nastaveno nenulové číslo receptury

 

 

 

2008.04.17c / 12:00

 

001) Pekárna

 

    - Výroba / Podklady pro výrobu

 

      - seznam objednaných výrobků + požadovaných surovin podle receptur

        pro zvolený závoz

 

        nabízí se aktuální závoz - změna čísla závozu 1-21 je možná na oprávnění:

 

        8588 Pekárna - změna - závoz pro Podklady pro výrobu

 

        zvolené číslo neaktuálního závozu je zobrazeno červeně

 

      - před spuštěním funkce je provedena kontrola - všechny výrobky

        50000 - 59999 MUSÍ mít nastaveno nenulové číslo receptury

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0