2018.11.08a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasPOSnx.exe + manasNX.exe

 

    - manasPOSnx.exe + manasNX.exe pro EET DLL 11.67 ... bude samostatně

 

    - manasNX.exe slouží POUZE k nastavení konfigurace

 

    - manasPOSnx.exe je POS s možností připojené váhy

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

    - upraveno zaokrouhlení celkové částky v řádku v "modré POS"

 

    - upravena kontrola CRC DLL knihovny sep_vaha.dll

 

    - Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy - pouze v manasNX.exe

 

      - doplněny 2 lokální parametry:

 

        - Protokol:

 

          0 - NIXDORF

          1 - DIALOG04

          2 - DIALOG06

 

        - Certifikát

 

          text, který se v "modré POS" dole připojí k info o certifikátu

 

 

 

2018.11.05a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasPOSnx.exe

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

    - upravena velikost informace o DLL v modré POS

 

    - upraveno hlášení o chybném CRC

 

      - ... automatickou váhu nelze použít! Zadejte hmotnost ručně.

 

 

 

2018.11.04a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasPOSnx.exe

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

    - v okně "modré POS" dole uprostřed zobrazen text, pokud je použita DLL pro připojenou váhu:

 

      Verze legálně relevantního modulu sep_vaha.dll: verze 2018-10-05 CRC 17319958

 

    - v okně "modré POS" je při vážení pomocí připojené váhy kontrolováno CRC použité DLL knihovny

 

      pokud nesouhlasí, je zobrazeno hlášení a řádek s váženým zbožím není automaticky vytvořen

      a je nutné jej zadat ručně

 

    - u LCD upravena čeština

 

 

 

2018.11.03a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasPOSnx.exe

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

    - upraven pravý sloupec v "modré POS"

 

    - LCD - upraveno dle zadání:

 

      Banány       34,86Kč

      2.063kg   16.90Kč/kg

 

 

 

2018.11.01b / 15:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasNX.exe + manasPOSnx.exe + DLL

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

    - upravena reakce na chybu '00'

 

 

 

2018.11.01a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasNX.exe + manasPOSnx.exe + DLL

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

    - doplněno logování hmotnosti, účtenky i LCD

 

 

 

2018.10.31a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    manasNX.exe + manasPOSnx.exe + DLL

 

    zasláno přes uschovna.cz

 

 

 

2018.10.28a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasPOSnx.exe

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

    - upravena obrazovka "modré" POS pro vážené zboží připojenou váhou

 

    - upraveno zobrazení na LCD POS pro vážené zboží připojenou váhou

 

    - upravena účtenka POS pro vážené zboží připojenou váhou

 

R1/75   29.10.2018 21:25:20

-----------------------------------

ABC               1*  45.00  45.00b

#Tlačenka vý  1.234kg* 147.00Kč/kg

                         181.40Kčb

-----------------------------------

Celkem                 Kč   226.40

Zaokrouhlení           Kč    -0.40

Po zaokrouhlení        Kč   226.00

===================================

Zaplaceno hotově       Kč   226.00

 

DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%

# = vážené zboží připojenou váhou

 

 

 

2018.10.27a / 00:00

===================

 

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec

 

    - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

    - zasláno přes uschovna.cz

 

 

 

2018.10.03a / 00:00

===================

 

002) Připojené váhy Welmec

 

    - použita aktuální verze sep_vaha.dll

 

    - doplněno do manasPOSnx.exe

 

      - POS, tady se připojená váha bude používat

 

      - manasNX.exe je nadstavba POS a neslouží jako pokladna, proto je funkce POS pouze pro Admin

        a ne pro reálný provoz POS

 

 

 

2018.10.01a / 00:00

===================

 

002) Připojené váhy Welmec

 

    - v konfiguraci doplněn Timeout 0-9999 ms, implicitně 200 ms

 

    - sep_vaha.dll se připojí dynamicky, pokud jsou váhy Welmec nastaveny v konfiguraci (10)

 

    - ošetřeny stavy, kdy DLL neexistuje v adresáři programu nebo se nepodařilo otevřít port pro

      komunikaci s váhou

 

    - načtení hmotnosti z váhy dostupné přímo v POS, zatím v manasNX.exe

 

 

 

2018.08.24a / 00:00

===================

 

001) Uživatel 112016

 

    - pracovní testovací verze vah

 

 

 

2018.08.23b / 10:00

===================

 

002) Uživatel 112016

 

    - bez nutnosti sep_vaha.dll

 

    - váhy budou zatím laděny nezávisle na distribuci programu

 

 

 

2018.08.20b / 08:00

===================

 

002) Uživatel 112016

 

    - testovací verze vah Welmec

 

    - sep_vaha.dll není součástí programu, ale distrbuce, včetně AutoUpgrade

 

    - testovací funkce - Zobraz CRC32 - sep_vaha.dll

 

      zobrazí CR32 použité DLL

 

      Př. pro verzi DLL z 30.07.2018:

 

      CRC32 [C:\_manas\sep_vaha.dll] = [9B1E291E]

 

 

 

2018.08.20a / 00:00

===================

 

002) určeno pro opravu chybějící sep_vaha.dll při spuštění programu pro všechny uživatele

 

 

 

2018.08.19a / 00:00

===================

 

002) Uživatel 112016

 

    - testovací verze vah Welmec

 

      - zatím pouze v manasNX.exe

 

      - definitivní verze bude v manasPOSnx.exe

 

      - DLL sep_vaha.dll je součástí programu a sama se rozbalí při spuštění programu

 

      - k certifikaci (nebudeme sami provádět) připravíme veškeré nezbytné podklady dle zaslaných materiálů

 

      - ladění proběhne v POS - modrá obrazovka

 

      - ladění komunikace s váhou v protokolu NIXDORF proběhne v:

 

        Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy

 

        - Velikost fontu / 10 = váhy Welmec

          - pro použití váhy Welmec s protokolem Nixdorf se nastaví hodnota 10 a nastaví se další červeně

          uvedené parametry v záložce

 

        - nastavení parametrů

 

        - protokol = NIXDORF

 

        - Timeout = 200 ms

 

        - testovací funkce - Zobraz hmotnost Welmec

 

          POZOR !!!

 

          po změně parametrů je před spuštěním Zobraz hmotnost Welmec nutné program ukončit a znovu spustit

 

 

 

POS - připojená váha Welmec

Comments (...)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0