Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list

Comments (...)

2009.02.09e / 17:00

 

001) Mzdy - Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - pro sestavu 198 - Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 

      doplněn parametr: Doba důchodového pojištění

 

 

 

2009.01.20b / 10:00

 

001) Mzdy - Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list)

 

    - výpočet podle konfigurace pro rok 2009

 

 

 

2008.03.22a / 12:00

 

004) Mzdy - Zápočtový list

 

    - upraven výpočet čisté mzdy

 

 

 

2008.03.19a / 09:00

 

003) Mzdy - Sestava 198 - Zápočtový list

 

    - upraven výpočet čisté mzdy

 

 

 

2008.02.10b / 01:00

 

001) Mzdy

 

    - karta zaměstnance / Tiskové sestavy

 

      - Sestava 198. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 

        - doplněn zaškrtávací parametr

 

          Algoritmus výpočtu čisté mzdy 2007

 

          při nezaškrtnutí je použit algoritmus platný od 1.1.2008

 

 

 

2008.02.10a / 00:00

 

003) Mzdy

 

    - sestava 198 - Potvrzení o zaměstnání

 

      - průměrný čistý měsíční vydělek

 

        - pro období mezd 2008/1-3 musí být počítán algoritmem výpočtu pro rok 2007,

          od období mezd 2008/4 algoritmem výpočtu pro rok 2008

 

        - bude doplněno v dalších verzích programu, v této verzi programu

          není výpočet uveden

 

 

 

2008.02.07c / 15:00

 

001) Mzdy

 

    - karta zaměstnance / Tiskové sestavy

 

      - Sestavy

 

        - doplněn parametr pro sestavu 198. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 

      - Sestava 198. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) - upraveno

 

        Byla / nebyla porušena pracovní kázeň

 

 

 

2008.02.05a / 06:00

 

001) Mzdy

 

    - karta zaměstnance / Sestavy

 

      - 198 - Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 

        upraven průměrný hrubý měsíční výdělek:

 

        CN * denní_úvazek_sjednaný_hod * 5 * 4.348

 

        zaokrouhleno na koruny nahoru

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0