Počty pracovníků

Comments (...)

2012.11.13a / 08:00

 

001) Mzdy

 

    - doplněna sestava:

 

      Počty pracovníků za měsíc + hrubá mzda {314}

 

      Př.:

 

                                          POCTY PRACOVNIKU Za ROK 2012 ZA MESIC 2                                 Strana :      1

 

                                  PRUM.   Z TOHO    PR.PR   Z TOHO      HrMzda      HrMzda      HrMzda  PHrMzda  PHrMzda  PHrMzda

STRK         CELKEM  MUZI  ZENY     STAV     ZENY     STAV     ZENY      CELKEM        MUZI        ZENY   CELKEM     MUZI     ZENY

==================================================================================================================================

101              5     4     1     5.00     1.00     5.00     1.00      154352      131823       22529    30870    32956    22529

102              4     0     4     4.00     4.00     4.00     4.00       68778           0       68778    17195             17195

...

401             54    54     0    54.00     0.00    81.73     0.00     1035783     1035783           0    12673    12673        

 

               192    86   106   191.52   105.52   218.92   105.18     3045157     1654425     1390732    15900    19238    13180

 

    - doplněna sestava:

 

      Počty pracovníků za měsíc + hrubá mzda - zkrácená {315}

 

      Př.:

 

                POCTY PRACOVNIKU Za ROK 2012 ZA MESIC 2      Strana :      1

 

       PR.PR      HrMzda

STRK     STAV      CELKEM

=========================

101     5.00      154352

102     4.00       68778

...

401    81.73     1035783

 

      218.92     3045157

 

    - v obou případech jde o rozšířenou sestavu 201 doplněnou o hrubou mzdu

 

      hrubá mzda je dostupná teprve po převodu mezd do následujícího měsíce,

      v aktuálním měsíci mezd je proto nutné před generováním sestavy vpravo dole

      nastavit

 

      Měsíc pro tisk

 

      min. o 1 menší než aktuální, protože v datech za aktuální

      měsíc mezd jsou dostupné údaje o hrubé mzdě z měsíce předchozího a starších

      v rámci roku

 

    - spolu s generováním obou sestav se v podadresáři \TEMP vytvoří CSV soubor

 

      \TEMP\STRED001.CSV

 

      Př.:

 

101;5.00;154352

102;4.00;68778

...

401;81.73;1035783

 

      pro import dat do Excelu

 

      význam sloupců je:

 

      středisko;průměrný přepočtený_stav;hrubá_mzda

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0