Poukazy Hruška

Comments (...)

2017.01.26c / 02:00

 

002) POS - EET - Poukazy Hruška

 

    ===================================================

    NEW - Poukázka - Hruška

    ---------------------------------------------------

    98768 - Poukázka prodej - Control + F2

    98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3

    ===================================================

 

    a) 98768 - Poukázka prodej - Control + F2

 

       - obdoba prodeje zboží, např. F5 , ale v 0% DPH

 

       - součást tržby, tedy i tržby EET

 

       - pole 23 ve větě EET - hodnota prodaného poukazu

 

         23 - Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo

              zúčtování

              Ne

              urceno_cerp_zuct

 

       - v rozborech POS uveden v samostatném řádku s obratem

         na čísle zboží 98768 s 0% DPH

 

       - Př.:

 

===================================================

R1/1544   26.1.2017 16:17:50

-----------------------------------

drogerie          1* 300.00 300.00c

Poukaz - pro      1* 200.00 200.00a

-----------------------------------

Celkem                 Kč   500.00

===================================

Zaplaceno hotově       Kč   500.00

 

DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%

 

...

Částka tržby: 500.00 Kč

===================================================

 

===================================================

veta EET

---------------------------------------------------

 celk_trzba="500.00" ... trzba EET

 zakl_nepodl_dph="200.00" ... zaklad DPH 0%

 zakl_dan2="247.92"

 dan2="52.08"

 urceno_cerp_zuct="200.00" ... pole 23

===================================================

 

    b) 98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3

 

       - forma úhrady obdobné jako F9 - 98769 Stravenky

 

       - netýká se DPH

 

       - odečte se od tržby EET, nemá vliv na tržbu v rozborech POS

 

       - pole 24 ve větě EET - hodnota uplatněného poukazu

 

         24 - Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním

              nebo zúčtováním platby

              Ne

              cerp_zuct

 

       - zadá se kladně, bude se odečítat stejně jako u stravenek

 

       - v rozborech POS uveden v samostatném řádku s obratem

         na čísle zboží 98776 s 0% DPH + v poli Tržba EET pod

         speciálními čísly zboží, ve kterém je Tržba celkem sečtena

         s polem 98776

 

       - Př.:

 

===================================================

R1/1546   26.1.2017 16:32:25

-----------------------------------

drogerie          1* 500.00 500.00c

-----------------------------------

Celkem                 Kč   500.00

===================================

Poukaz - uplatnění     Kč   200.00

Zaplaceno hotově       Kč   300.00

 

DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%

 

Částka tržby: 300.00 Kč

===================================================

 

===================================================

veta EET

---------------------------------------------------

 celk_trzba="300.00" ... trzba EET

 zakl_dan2="413.20"

 dan2="86.80"

 cerp_zuct="200.00" ... veta 24

===================================================

 

       - Př. - Rozbor POS:

 

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]

==============================================

 

Pokladna    Hotovost      Tržba  Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané

======================================================================

R1           1644.00    1913.00    -269.00          0.00          0.00

======================================================================

Celkem       1644.00    1913.00    -269.00          0.00          0.00

 

...

 

Přehled obratů na 987xx

=======================

 

98762 -      1600.00 Kč - Zboží 21% DPH [F2]

98765 -       268.50 Kč - Zboží 15% DPH [F5]

98768 -       400.00 Kč - Poukázka prodej - Control + F2

98769 -      -269.00 Kč - Stravenky [F9]

98776 -      -400.00 Kč - Poukázka uplatnění - Control + F3

TržbaEET     1513.00 Kč - Tržba na Portále EET

98888 -        -0.50 Kč - POS - zaokrouhlení

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0