Poznámky

Comments (...)

FAQ - EET - poznámky #2 - 2016.11.02a

 

1) EET v rámci ES manas bude pouze v původním standardním tisku paragonu na 35/40/42 znaků,

  ne v novějších modulech pro HTML a PDF tisk nebo TXT tisk přes muster - byly určeny pro

  již dlouho nevyvíjený restaurační systém

 

  pokud je používáte, je nutné do zahájení EET přejít na standardní tisk účtenek pomocí dávky MISPOS01.BAT,

  HTML, PDF i TXT tisk přes mustr je od verze 2016.11.02a zablokován

 

  stejně tak nejsou pro EET určeny již dlouho nevyvíjené moduly pro dotykový restaurační systém

 

 

 

FAQ - EET - poznámky #1 - 2016.11.02a

 

1) pro EET má zásadní význam datum a čas nastavený na počítačích,

  na kterých se EET zpracovává + na počítači serveru

 

  na každém z těchto počítačů proto doporučuji nastavit automatické

  nastavování času z Internetu prostředky Windows nebo pomocí

  některé z volně dostupných aplikací

 

2) EET v rámci ES manas bude řešit pouze Běžný režim, tedy online

  režim a ne režim zjednodušený

 

3) EET v rámci ES manas nebude řešit cestovní službu ani prodej

  použitého zboží

 

4) EET v rámci ES manas bude řešit maloobchodní prodej na pokladnách

  R1-8/O1-8/V1-8 a na skladových dokladech HO - Hotově a CA - Cash

  a na žádných jiných

 

  v poli XML EET 8 - Označení pokladního zařízení - id_pokl potom

  bude uvedeno R1-8/O1-8/V1-8/HO/CA podle zvolené pokladny nebo

  skladového typu dokladu

 

  přes žádné jiné typy dokladů nebude možné na MO/VO prodávat hotově

 

5) nepoužijeme MF kritizované tlačítko "Mimo EET", které by mohlo

  vést k podvodům a obcházení

 

  všechny doklady R1-8/O1-8/V1-8/HO/CA budou vždy celé zahrnuty do

  EET

 

  na pokladnách tak bude nutné vyřešit jinak vklad/výběr hotovosti

  na pokladně, který se netýká EET

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0