Pracovní plocha

Comments (...)

2016.06.30a / 11:00

 

001) Pracovní plocha s tlačítky

 

    - spodní Stavový řádek je trvale viditelný, není nutné nastavovat parametr

      v konfiguraci INI_SkryjToolbarOK nebo INI_SkryjToolbarOK_Lokalni

 

 

 

2016.06.21a / 00:00

 

003) Upravena Pracovní plocha programu

 

    - manasPOSnx.exe:

 

      - funkce se volí dvojklikem ze Stromu

 

      - nastavení funkcí odpovídá původní volbě "3 sloupce"

 

 

 

2016.06.20b / 16:00

 

003) Upravena Pracovní plocha programu

 

    - manasNX.exe:

 

      - v levé části se volí funkce dvojklikem ze Stromu, v pravé dvojklikem na ikonu

 

      - nastavení funkcí odpovídá původní volbě "3 sloupce"

   

 

 

2016.06.20c / 17:00

 

002) Upravena poloha panelu Pracuji pro verzi Pracovní plochy s tlačítky

 

 

 

2010.04.16a / 00:00

 

006) Pracovní plocha

 

    - zrušena záložka Internet

 

 

 

2010.02.02a / 15:00

 

001) Stavový řádek programu - dole

 

    - doplněna informace [ooo/vvv]MB

 

      kde ooo je paměť obsazená programem a vvv je volná paměť RAM

 

 

 

2009.08.20a / 16:00

 

004) Vpravo na Pracovní ploše je zobrazen panel se zprávami Twitter ES manas,

    pomocí zaškrtávacího pole Twitter lze kdykoliv vypnout/zapnout.

 

 

 

FAQ - program:

 

Jak vypnu zobrazeni Pracovní plochy programu?

- Servis / Info plocha / Skryj nebo Zobraz pro opětovné zobrazení

 pro trvalé vypnutí je nutné zaškrtnout parametr v konfiguraci:

 Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení / Čistá plocha

 

 

 

2004.08.04e / 16:00

 

01) Doplněna pracovní plocha programu:

 

   - Internet

 

     - Hledání informací

 

       - zadaný text (zaškrtnutím pole je možné jej použít bez diakritiky) se

         paralelne hledá v následujících 8-mi největších světových fulltextových

         vyhledávačích:

 

         jyxo.cz

         morfeo.cz

         zoohoo.sk

         google.com

         alltheweb.com

         msn.com

         aol.com

         altavista.com

 

 

 

2004.08.04d / 15:00

 

01) Doplněna pracovní plocha programu:

 

   - Pracovní plocha

 

     - Home ... znovunačtení pracovní plochy

 

   - Internet

 

     - manas.info

 

       - Home ... znovunačtení

 

        http://manas.info/

 

       - Zpět ... návrat na předchozí stránku

 

   - Dokumentace

 

     - Dokumentace HTML ... znovunačtení lokální dokumentace v HTML tvaru

     - Zpět ... návrat na předchozí stránku

 

     - Dokumentace ON-LINE z manas.info ... načtení aktuální dokumentace z

 

      http://manas.info/

 

     - Dokumentace EXE ... spuštění programu s multimediální dokumentací

 

   - Novinky

 

     - Novinky HTML

     - Zpět ... návrat na předchozí stránku

 

     - Novinky ON-LINE z manas.info ... načtení aktuálních novinek z

 

      http://manas.info/

 

     - Novinky TXT ... načtení lokálních novinek (novinky.txt) - v každé distribuci programu

 

     - Novinky EXE ... spuštění programu s multimediálními novinkami

 

   - PDF

 

     - Dokumentace

 

       - Načtení PDF dokumentace - vyžaduje nainstalovaný Adobe Acrobat Reader

 

     - Novinky

 

       - Načtení PDF novinek - vyžaduje nainstalovaný Adobe Acrobat Reader

 

   - aktuální dokumentace programu je součástí všech distribucí s vyjímkou

     instmanasUPDATE.exe

 

 

 

01.12.2001a/12:00

 

Doplněny funkce: Servis / Info plocha / Zobraz a Skryj

pro zobrazení a skrytí informací na ploše programu

 

 

 

28.11.2001a/09:00

 

Konfigurace / Server / Čistá plocha - zaškrtnutím lze odstranit informace z pracovní plochy manas

(lokální parametr)

 

 

 

Pracovní plocha

 

Pracovní prostředí (pracovní plocha) programu manas se neustále vyvíjí. Průběžné jsou doplňovány další funkce a také vzhled pracovní plochy je přizpůsobován potřebám uživatelů. V současné podobě je podstatně změněn vzhled pracovního prostředí programu manas a je umožněna změna vzhledu podle potřeb uživatelů.

 

Přímo v horní liště hlavní pracovní plochy programu lze zvolit typ zobrazení pracovní plochy (Volba funkcí programu - Výběr, Vše, Strom, Ikony). Typ zobrazení pracovní plochy můžeme měnit přímo při práci s programovým vybavením manas, změna provedená kliknutím na přepínací tlačítko v horní liště pracovní plochy se projeví ihned a zároveň se aktualizuje druh zobrazení v konfiguraci pro daný počítač. Implicitní typ zobrazení je v konfiguraci uveden v záložce Servis/Konfigurace/Program - Volba funkcí programu.

 

Jednotlivé typy zobrazení:

 

1a) VÝBĚR

 

Na pracovní ploše jsou v tomto případě ve třech sloupcích umístěny odkazy pro rychlé spuštění nejčastěji prováděných činností programu přímo z tohoto panelu:

 

Názvy jednotlivých sloupců pracovní plochy lze nastavit v záložce Servis/Konfigurace/Program/Základní nastavení. Obsah jednotlivých sloupců (tj. funkce nabízené k rychlému spuštění) lze ovlivnit v záložce Servis/Konfiguraci funkcí. Postup výběru je popsán v kapitole Konfigurace funkcí.

 

Vzhled pracovní plochy lze při zvolení tohoto typu zobrazení ještě dále nastavit a upravit podle vašich požadavků.

 

Nastavení vzhledu plochy

Aktuálně nastavený vzhled má tuto podobu a volbou v horní široké liště aktivního okna Pracovní plocha lze vzhled změnit. Změníme-li vzhled oken (zvolíme jiné číslo v bílém poli vlevo od tlačítka Změna vzhledu) přímo na pracovní ploše, bude tato změna aktivní pouze do ukončení programu. Při opětovném spuštění se opět nastaví implicitní vzhled pracovního prostředí podle nastavení v konfiguraci (Servis/Konfigurace/Program/Základní údaje-Vzhled číslo) . Program je možno používat také bez změny vzhledu, pak budou mít okna strohou podobu (jak je vidět na obrázku nad tímto textem) - toto lze opět nastavit v konfiguraci programu (Servis/Konfigurace/Program/Základní údaje-Povolení vzhledu).

 

Kliknutím na tlačítko "Generuj seznam funkcí programu"  (v aktuální verzi umístěno zcela vpravo v horní široké liště pracovní plochy) dostaneme seznam všech dostupných funkcí programu seřazený podle jednotlivých programových modulů ve formě spustitelných odkazů.

 

1b) VŠE

 

V tomto případě jsou na hlavní pracovní ploše programu umístěny pod sebou odkazy na všechny funkce programu v členění podle jednotlivých modulů. Pracovní plocha potom vypadá následovně:

 

Jednotlivé funkce se volí kliknutím na odkaz umístěný na pracovní ploše.

 

1c) STROM

 

Při této volbě je pracovní plocha rozdělena na dvě části. V levé části je seznam všech modulů programového vybavení manas, v pravé části se nabízí ikony spustitelných funkcí právě aktivního modulu. Například na níže uvedeném obrázku je aktivní funkce Sklad - Objednávka podsvícena v levé části modře a lze ji spustit kliknutím (dvojklik levým tlačítkem myši) na ikonu v pravé části pracovní plochy.

 

1d) IKONY

 

Při tomto typu zobrazení je pracovní plocha opět rozdělena na dvě části. V levé jsou umístěny ikony jednotlivých modulů a funkcí programu, v pravé části jsou pak ikony spustitelných funkcí. Jednotlivé moduly a jejich části volíme prostým kliknutím na ikonu v levé části pracovní plochy, funkce spouštíme dvojklikem levým tlačítkem myši na ikonu v pravé části pracovní plochy. V níže uvedeném příkladu je zvolen modul Sklad-Výdajový doklad a v pravé části pracovní plochy se nabízí k otevření jednotlivé druhy výdejových dokladů:

 

Struktura obou částí pracovní plochy lze měnit (počet nabízených funkcí i vzhled ikon) v záložce Servis/Konfigurace funkcí, postup při změně je popsán v kapitole Konfigurace funkcí.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0