Pracovní režim

Comments (...)

2014.11.28a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - upravena sestava:

 

      187. Dodatek k pracovní smlouvě {187} pracovní režimy

 

    - parametr

 

      Pracovní režim

 

      uveďte pouze 1/2/3

 

 

 

2014.11.22b / 01:00

 

001) Mzdy

 

    - doplněna sestava:

 

      187. Dodatek k pracovní smlouvě {187} pracovní režimy

 

    - doplnen parametr

 

      Pracovní režim

 

      uveďte 1/2/3/12/13/23/123 pro kombinaci jednosměnný+dvousměnný+třísměnný

 

      případnou původní nevyužívanou znakovou hodnotu změňte

 

    - oprávnění stejná jako u sestavy 181

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0