Pracovní zařazení

Comments (...)

2014.03.21a / 00:00

 

006) Mzdy

 

    - Karta zaměstnance / Pracovní zařazení

 

    - doplněno datumové pole Funkce DO

 

      - uloženo v tabulce v Double poli HM

 

      - doplníme sestavu pro tisk

 

 

 

2009.02.02b / 10:00

 

001) Mzdy / Karta zaměstnance / Pracovní zařazení

 

    - pole Druh činnosti nastavte dle číselníku platného od 1.1.2009:

 

Druh činnosti / Statistika - Popis

 

1 – pracovní poměr

2 – druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

3 – třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

4 – čtvrtý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

5 – pátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

6 – šestý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

9 - dohoda o provedení práce - nejde do XML

10 = A – dohoda o pracovní činnosti

11 = B – druhá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

12 = C – třetí dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

13 = D – čtvrtá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

14 = E – pátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

15 = F – šestá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

16 = G – sedmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

17 = H – osmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

18 = I – devátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

19 = J – desátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

20 = K – dobrovolný pracovník pečovatelské služby

21 = L – domácký zaměstnanec

22 = M – pěstouni ve zvláštních případech ( § 40a zák.č.117/1995 Sb.)

23 = N – smluvní zaměstnanec

24 = O – člen družstva (§ 5 písm. a) bod 4 ZNP)

25 = P – člen družstva (§ 5 odst. 1 píN – smluvní zaměstnanec

26 = R – jednatel, komanditista

27 = S – společník

 

 

 

2007.04.02b / 16:00

 

002) Mzdy - Karta zaměstnance

 

    - v záložce Pracovní zařazení musí být

 

      Středisko kmenové

      Středisko výplatní

 

      číselné hodnoty 0 - 9999

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0