Přecenění při změně DPH

Comments (...)

2012.01.02e / 18:00

 

001) Přecenění DPH - úprava pro uživatele 7120700/7120701 pro více agend

 

    POZOR - přecenění se NESMÍ spustit opakovaně pro stejnou agendu !!!

 

 

 

2012.01.02c / 07:00

 

001) Rozbory POS - 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 10% => 14%

 

    - v kartě zboží se nastaví i datum a čas přecenění zboží pro export nových cen

      do vah

 

      lze obejít zadáním staršího datumu pro export do vah

 

 

 

2011.12.14a / 00:00

 

003) POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH z 10% na 14%

 

    - funkce bude od 10.01.2012 zablokována

 

    - funkci je možné spustit POUZE jednorázově z jednoho počítače,

      protože blokace následného spuštění je pouze lokální na tom

      počítači, na které byla spuštěna

 

 

 

2011.12.01a / 00:00

 

002) POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH z 10% na 14%

 

    - provede se pro nenulovou zásobu

 

 

 

2011.11.27a / 00:00

 

001) POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH z 10% na 14%

 

    - Číselník zboží - sížená sazba DPH

 

       - 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 10% => 14%

 

         - opakování spuštění funkce je blokováno vytvořením souboru při prvním

           spuštění funkce

 

           DPH10.TXT

 

           v adresáři programu

 

           při jeho existenci není opakování funkce povoleno

 

         - oprávnění 1259

 

         - pro uživatele 112016 je spuštění funkce blokováno pro POS do 31.12.2011 14:05,

           pro ostatní uživatele pro POS do 1.1.2012 00:00

 

       - 2. Tisk protokolu

 

         - opakovaně lze tisknout protokol o přecenění vytvořený v kroku 1.

 

       - 3. Zapiš do cenovek

 

         - do cenovek se zapíše zboží s DPH ve snížené sazbě s kladnou zásobou

 

           funkci lze v případě potřeby po vynulování cenovek opakovat

 

 

 

2007.12.10a / 10:00

 

001) Rozbory POS

 

    - doplněna funkce

 

      Přecenění DPH z 5% na 9%

 

      - v okně je zobrazena aktuální snížená sazba DPH

 

      - funkce 1. - 3. nevyžadují žádná oprávnění, může

        je spustit každý, kdo má oprávnění pro Rozbory POS

 

      - pro ověření funkčnosti před 1.1.2008 (použijte

        POUZE testovací data testovací agendy!) spusťte

        program s parametrem 59:

 

        manas 59

 

        manasNX 59

 

      postupně se provedou následující 4 kroky:

 

      - 0. před použitím doporučujeme zaarchivovat tabulky:

 

        - číselník zboží ... aa__Z201

        - cenovky ... _CENOVKY

 

      - 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 5% => 9%

 

        - funkci je možné spustit pouze při v konfiguraci nastavené

          snížené sazbě DPH 5%

 

        - funkci je možné spustit POUZE na POS od datumu serveru 1.1.2008

 

        - původní prodejní cena 02 včetně DPH se uloží do pole

         

          Currency_04

 

        - nová Cena02 se vypočítá z původní Cena02 takto:

 

          Cena02:=Cena02/1.05*1.09

 

          výsledek se zaokrouhlí na 0,10 Kč statisticky

 

        - po přecenění se automaticky nastaví v konfiguraci

          snížená sazba DPH na 9%

 

        - po přecenění se zobrazí protokol o přecenění

 

      - 2. Protokol o přecenění

 

        - opakovaný tisk protokolu o přecenění z kroku 2.

 

        - lze opakovat, jde jen o tisk vygenerované sestavy

 

      - 3. Zapiš do cenovek

 

        - funkci je možné spustit POUZE na POS od datumu serveru 1.1.2008

 

        - funkce zapíše zboží se sníženou sazbou do tabulky cenovek

          pro tisk cenovek

 

 

 

2004.04.29c / 17:00

 

02) POS / Přecenění Cena02 22% -> 19% - POUZE kladné zásoby

 

 

 

2004.04.24c / 18:00

 

01) Doplněna funkce

 

   POS / Přecenění Cena02 22% -> 19%

 

   - pouze na POS (síťový parametr v konfiguraci)

 

   - testuje přítomnost zboží 98766699 (vytvoří se po přecenění) - tím je zajištěno

     pouze jednorázové spuštění

 

   - zcela volná funkce, není omezena oprávněním

 

   - pouze pro zboží s DPH = 2 (základní sazba)

 

   - algoritmus: /1.22*1.19, zaokrouhlení na 0,10 statisticky

 

   - protokol o přecenění (\temp\PRECEN19.TXT)

     - číslo zboží

     - název zboží

     - cena 02 před

     - cena 02 po

     - zásoba MJ

     - sleva celkem za zboží (jen pro kladnou zásobu)

     - na konci suma slev

 

   - přeceněné zboží se současně zapisuje do Objednávek odběratele

     - do xx4_X_OO a xx45X_OO - květnové tabulky, s datumem dokladu 5.5.2004

     - po 500 zboží

     - z objednávek lze nastavit cenovky

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0