Přechod na NexusDB

Comments (...)

FAQ - Konverze *.FF2 tabulek (FlashFiler) na *.NX1 (NexusDB)

 

- na výkonném počítači s dostatkem pamětí se konvertuje (FF2NX.exe) rychlostí:

 

 1 GB za 4 minuty

 

- velikost tabulek *.NX1 je 1,2 x větší než tabulek *.FF2

 

- výsledek komprimace tabulek: archiv má cca. 7,5x menší velikost

 

 

 

2006.12.27b / 18:00

 

002) FF2NX.exe

 

    - aktuální verze programu pro konverzi *.FF2 tabulek na *.NX1

 

    - automaticky pracuje transakčně po 1000 větách

 

    - automaticky indexy vytváří pro české jazykové prostředí

 

 

 

FAQ - Je nutné v ES manas přejít z FlashFiler213 na NexusDB2?

 

- ne nutné to není, ES manas jako jediný známý tuzemský ekonomický systém

 umožňuje práci pod 2 různými databázovými stroji

 

- přechod platí pro stávající uživatele ES manas, noví uživatelé od 24.11.2006

 automaticky obdrží verzi ES manas určenou pro NexusDB2

 

- protože jsou zdrojové soubory ES manas pro oba databázové stroje

 společné a stačí jen zvolit kompilaci pro zvolený databázový stroj,

 budou nové verze ES manas dostupné vždy i pod FlashFiler213

 

 některé nové funkce a moduly ES manas, které budou snadněji a efektivněji

 realizovatelné pro NexusDB2, budou v budoucnu dostupné jen ve verzi ES manas

 určené pro NexusDB2

 

- pro které uživatele ES manas je vhodnější zůstat u FlashFiler?

 

 pro ty, kteří v rámci pokladního systému používají ještě počítač

 s MS Windows 95 - ten v NexusDB2 již není podporován

 

 na MS Windows 95 pracuje bez problémů verze ES manas manasPOS.exe,

 a to od konfigurace počítače s CPU kompatibilní Pentium 233 MMX a 64 MB RAM

 

 současná verze ES manas pod NexusDB2 zatím nepracuje pod MS Windows 98,

 podpora je ale přislíbena přímo od vývojového týmu NexusDB v krátké době

 

 platí ale, že MS Windows 95 i MS Windows 98 jsou dnes již zastaralé

 operační systémy a sám Microsoft je již nepodporuje

 

- kteří stávající uživatelé ES manas mohou na NexusDB2 přejít?

 

 ti, kteří využijí naší aktuální nabídky ES manas obsažené

 v Licenční smlouvě ES manas:

 

http://7erp.eu/smlouva.txt

 

 

 

FAQ - Proč v ES manas přejít z FlashFiler213 na NexusDB2

 

- NexusDB je moderní rychlejší a stabilnější databázový stroj s plynulým

 vývojem a podporou, vývoj a podpora FlashFiler213 byly ukončeny před 4 lety

 

- zatímco FlashFiler byl ve verzi 1 původně jen tabulkový Klient/Server

 databázový stroj a použitelná podpora SQL byla doplněna až ve verzi 2

 a to prakticky jen na úrovni neúplného SQL příkazu SELECT (jsou k dispozici

 i jednoduché SQL příkazy INSERT/UPDATE/DELETE, ty ale obsahují řadu

 chyb), je NexusDB2 od počátku koncipován jako moderní rychlý databázový

 stroj s podporou většiny funkcí nové SQL normy SQL:2003 core,

 to vše v modulární koncepci se zdrojovými soubory a neomezenou možností

 rozšíření funkčnosti

 

- NexusDB používá vlastní výkonný správce paměti MemoryManager3, který

 dokáže podstatně lépe hospodařit s pamětí než FlashFiler a na rozdíl

 od něj dokáže naplno využít víceprocesorový (nebo CPU s více jádry)

 systém

 

- SQL dotazy jsou na NexusDB rychlejší než na FlashFiler, přitom s menší

 spotřebou paměti

 

- přechod z FlashFiler na NexusDB je rychlý a snadný - stačí převést

 tabulky *.FF2 na *.NX1, případně nainstalovat a nastavit NexusDB2 server

 a místo   manas.exe / manasPOS.exe spouštět manasNX.exe / manasPOSnx.exe,

 nic jiného není nutné měnit ani nastavovat

 

- k datům NexusDB lze mimo ES manas jednoduše přistupovat pomocí

 ADO.NET Provider (včetně Compact Framework) v .NET a ODBC ovladače,

 data tak lze snadno napojit např. na MS Office nebo webové aplikace

 

- NexusDB2 umožňuje Live Backup zálohování - tabulky lze zálohovat

 při plném provozu serveru na server v jiném umístění a zajistit tak

 100% bezpečnost dat

 

- další vlastnosti NexusDB2 naleznete ve FAQ - Co je NexusDB2

 

 

 

FAQ: Srovnání rychlosti SQL pod FlashFiler 2.13 a NexusDB 2.0301

 

- pro srovnání byla použita velká tabulka řádků účetních dokladů s

 1.775.000 řádky převedená z FF do NX

 

- oba servery bala shodně nastaveny na využití 10 MB RAM a 10 MB pracovního

 souboru

 

- pro FF byl použit následující SQL dotaz vracející 1.719 vět:

 

  SELECT

     Ucet,

     ZmenaKdo,

     CastkaMD,

     CastkaDAL,

     VS,

     DatumUskZdPl,

     CisloPartnera,

     Poznamka,

     Stredisko,

     DPH,

     Cislo,

     CisloDokladu,

     ZakazkaEGP

  FROM

     HR2_UR11

  WHERE

     (DatumUskZdPl >= date '2002-12-21') and (DatumUskZdPl < date '2002-12-31') 

     and (ucet=139900)

 

- pro NX byla použita následující úprava dle syntaxe SQL v NexusDB:

 

  WHERE

     (cast(DatumUskZdPl as date) >= cast( '2002-12-21' as date)) 

     and (cast(DatumUskZdPl as date) < cast( '2002-12-31' as date)) 

     and (ucet=139900)

 

- pro pole DatumUskZdPl i Ucet existuje Index

 

- výsledek:

 

 FF   60,938 s

 NX   22,016 s ===> 2,76x rychlejší

 

- výsledek při opakování stejného dotazu:

 

 FF    1,812 s

 NX    1,343 s

 

- FF server si obsadil 15,4 MB paměti, NX server 16,5 MB

 

- pro ověření obsazení paměti byl dále SQL upraven takto:

 

  WHERE

     (DatumUskZdPl >= date '2002-11-01') and (DatumUskZdPl < date '2002-12-31' ) 

 

 zatímco NX server obsadil 18,1 MB paměti, FF server si vzal celých 80 MB !

 

- ověřili jsme i stejné SQL při maximalistickém nastavení serveru na

 512 MB RAM a 2 GB pracovního souboru

 

 rychlost se změnila jen nepatrně, zato obsazení paměti se šplhalo až

 k maximálně nastavené hodnotě

 

 ===> pro servery stačí nastavit 10 MB RAM + 10 MB pracovní soubor

 

- konečně byl testován následující SQL dotaz:

 

  SELECT

     Ucet,

     ZmenaKdo,

     CastkaMD,

     CastkaDAL,

     VS,

     DatumUskZdPl,

     CisloPartnera,

     Poznamka,

     Stredisko,

     DPH,

     Cislo,

     CisloDokladu,

     ZakazkaEGP

  FROM

     HR2_UR11

  WHERE

     (DatumUskZdPl >= date '2002-01-01') and (DatumUskZdPl < date '2002-12-31') 

 

 který vracel téměř všechny věty (bez 31.12.2002)

 

 výsledek:

 

 FF 1047,063 s

 NX   80,594 s ===> 12,99x rychlejší !!!

 

 zatímco NX server obsadil 27,5 MB paměti, FF server celých 499 MB !!!

 t.j. 18,5 x více !!!

 

===> NexusDB je podstatně rychlejší než FlashFiler, používá podstatně lepší

    optimlizaci SQL dotazů a obsadí podstatně méně paměti

 

- další testy:  

 

  SELECT 

     Cislo,Radek,Poznamka

  FROM "HR2_UR11"

  WHERE Poznamka LIKE 'poplatek%'   

 

 NX:        FF:

 35 vet

 0,453 s    0,672s

 17,2 MB    15,5 MB

 ===> NX je 1,48x rychlejsi

 

  SELECT 

     Cislo,Radek,Poznamka

  FROM "HR2_UR11"

  WHERE Poznamka LIKE '%uctovani%'   

 

 NX:        FF:

 568 vet

 91,109 s   259,765s

 16,5 MB    15,5 MB

 ===> NX je 2,85x rychlejsi

 

  SELECT 

     ucet,SUM(castkamd)

  FROM "HR2_UR11"

  GROUP BY ucet

  ORDER BY ucet

 

 NX:        FF:

 780 vet

 228,203 s  377,140s

 22,2 MB    58,5 MB

 ===> NX je 1,65x rychlejsi, FF obsadi 2,64x vic pameti

 

 

 

Přechod z FlashFiler na NexusDB u síťové verze programu

 

Požadavky na počítač:

 

Server:

- doporučujeme 2 nebo 4 jádrový procesor, protože NexusDB je umí využít

- doporučujeme 2 GB RAM paměti, NxServer umí využít 1,5 GB, více paměti

výrazně zrychlí rychlost zpracování, více paměti má význam jen pro speciální

placenou verzi AWE NxServeru, která dokáže využít až 64 GB RAM paměti

(podle operačního systému)

- výkonný počítač určený pro nxServer je nyní možné sestavit (pouze HW)

za cenu 7.500 Kč za 2-jádrový a 10.500 Kč za 4-jádrový CPU (ceny bez DPH,

viz Novinky)

- operační systém musí být typu MS Windows 2000/2003/XP/Vista

- doporučujeme použít kvalitní záložní zdroj

 

Klient:

- operační systém musí být typu MS Windows 2000/2003/XP/Vista

 

Postup:

 

1) stáhněte si odsud Download instalační program NexusDB serveru [98 MB]

 

NexusDB2.exe

 

Aktuální verzi programů nxServer, nxEnterpriseManager a nxRecover můžete stáhnout

také přímo z webu výrobce NexusDB

 

Aktuální verzi konverzního programu FF2NX můžete stáhnout zde manas.info

 

Po jeho spuštění na serverovém počítači

 

zadejte jako Cílový adresář:

 

C:\nexusDB-exe

 

a stiskněte Start

 

po ukončení stiskněte OK

 

a OK.

 

V Start menu se vytvoří skupina manas / NexusDB2

 

s programy:

 

nxServer.exe ... NexusDB2 server, cca. 5,5 MB

 

a

 

nxEnterpriseManager.exe ... program pro správu dat NexusDB2 serveru, cca. 13,9 MB

 

Oba programy spolu s dalšími soubory z instalace instNexusDB2.exe jsou umístěny ve zvoleném adresáři C:\nexusDB-exe

(lze zvolit i jiný).

 

Třetím důležitým programem umístěným ve stejném adresáři je:

 

FF2NX.exe ... konverzní program pro konverzi dat z FlashFiler 2.13 do NexusDB 2.07, tedy tabulek *.ff2 do *.nx1.

 

 

2) vytvořte adresář určený pro data NexusDB serveru (tabulky *.nx1):

 

C:\nexusDB

 

3) pro urychlení přechodu na NexusDB je možné konverzi tabulek *.ff2 na *.nx1 provést ve 2 krocích tak,

že se nejprve převedou všechna aktuální data a ve 2. kroku potom historická data z minulých let

 

Příklad pro agendu XX:

 

vytvořte adresář

 

C:\FF2

 

a do něj překopírujte všechny tabulky z aktuálně nastaveného datového adresáře FlashFiler 2.13 serveru, FlashFiler server

musí být ukončen a vypnut, aby bylo možné přistupovat ke všem souborům

 

potom vytvořte adresář

 

C:\FF2-old

 

a do něj z adresáře C:\FF2 přesuňte všechny soubory

 

XX0*.*

XX1*.*

XX2*.*

XX3*.*

XX4*.*

XX5*.*

XX6*.*

 

t.j. všechna historická data vztahující se k rokum 2006 a starším.

 

4) spusťte program

 

C:\nexusDB-exe\FF2NX.exe

 

a počkejte, dokud se nespustí oba databázové stroje FlashFiler i NexusDB a neobjeví se:

 

ponechejte označené Directory Mode (Internal) a přepněte se do záložky

 

Original (From) / Databases

 

a zadejte adresář s tabulkami FlashFiler (*.ff2) určenými ke konverzi, t.j.

 

C:\FF2

 

přepněte se do záložky

 

Original (From) / Tables

 

s stisknutím Select All označte všechny vstupní tabulky *.ff2

 

Nyní se nahoře přepněte do záložky

 

Copy (To) / Server

 

a ponechejte vybrané Directory Mode (Embedded)

 

Přepněte se do záložky

 

Copy (To) / Databases

 

a zadejte cílový adresář, kam se budou tabulky *.nx1 ukládat:

 

C:\nexusDB

 

Nikde nic jiného neměňte a stiskněte Import.

 

Objeví se okno s průběhem konverze tabulek *.ff2 na *-nx1.

 

Po ukončení konverze

 

je zobrazena statistika převodu a na konci by mělo být uvedeno

 

0 transfers failed

 

to znamená, že konverze proběhla v pořádku a je možné konverzní program ukončit stisknutím Exit.

 

Protokol o konverzi je umístěn v souboru

 

C:\nexusDB-exe\ImporterEvents.nx1

 

při jakýchkoliv problémech s konverzí jej zašlete autorovi programu.

 

Rychlost konverze závisí na množství a velikosti vstupních dat (*.ff2 tabulky), rychlosti počítače,

na kterém je konverze prováděna a dostupné volné paměti RAM. Doporučujeme nepřevádět

naráz víc tabulek než asi 1-2 GB při dostupné paměti 1 GB nebo větší.

 

Při konverzi tabulek z *.ff2 na *.nx1 je velikost výsledných *.nx1 tabulek asi 1,15x větší

než původních *.ff2 tabulek.

 

Při testovací konverzi na PC s dvoujádrovým 2GHz CPU a 2 GB paměti probíhala konverze rychlostí

180 MB za minutu, za hodinu tak bylo možné konvertovat asi 10 GB *.ff2 tabulek.

 

Konverzi nad reálnými daty je možné ověřit před skutečným ostrým převodem dat a připravit

se tak na skutečnou dobu konverze, která by se měla pohybovat maximálně v řádu hodin.

Při nedostatku času je proto vhodné konverzi rozdělit na 2 kroky a po převodu aktuálních dat

dodatečně převést data historická z let 2006 a starších a to kdykoliv před jejich skutečnou

potřebou.

 

V tomto případě se provede bod 4) znovu, ale se vstupními daty z adresáře

 

C:\FF2-old

 

Pokud je na konverzi dostatek času, lze provést konverzi tabulek *.ff2 na *.nx1 dohromady,

případně starší data převést dopředu před konverzí aktuálních dat.

 

5) v kroku 4) byla konvertována všechna data z FlashFiler do NexusDB a je možné přistoupit ke

spuštění a nastavení NexusDB serveru.

 

Spusťte program:

 

C:\nexusDB-exe\nxServer.exe

 

Po spuštění se zobrazí okno serveru:

 

Vpravo dole v okně by mělo být zobrazeno

 

Version: 2.0702

 

nebo novější.

 

V levé stromové struktuře funkcí vše rozbalte a upravte velikost okna do tvaru:

 

Ve větvi Server Engine zrušte zaškrtnutí u pole Active:

 

Ve větvi Aliases zadejte do pole

 

Alias Name: FF

 

a do pole

 

Path: c:\NexusDB

 

a stiskněte Add.

 

Postupně doplňte obdobně další 3 Aliasy:

 

FFU

FILE

RAM

 

se stejnou cestou tak, aby bylo v okně nakonec zobrazeno:

 

Path c:\NexusDB označuje adresář, ve kterém má NexusDB uložena data v podobě *.nx1 tabulek

a přistupuje k nim prostřednictvím Aliasu, který označuje název databáze. ES manas

je tak možné škálovat až na 4 samostatné NexusDB servery s databázemi:

 

FF ... sklad, POS a ostatní

FFU ... účetnictví, mzdy, evidence majetku

FILE ... soubory, např. fotografie palet

RAM ... soubory umístěné pro rychlý přístup v RAM (testováno na iRAM disku)

 

Nyní se přepněte do větve Event Log:

 

a nastavte:

 

File name: c:\NexusDB-exe\nxlog.txt

 

Max. Size: 100 MBytes

 

ä stiskněte vpravo dole

 

Apply

 

Přepněte se do větve TCP/IPv4 Transport:

 

a zaškrtněte postupně:

 

Logging

 

a

 

Active

 

Přepněte se do větve Direct TCP/.NET Transport

 

a zaškrtněte

 

Logging

 

Přepněte se do větve GUI Settings:

 

a zaškrtněte všechna zaškrtávací pole a stiskněte

 

Apply

 

Přepněte se do větve ServerInfo Plugin:

 

a zaškrtněte

 

Logging

 

musí být rovněž zaškrtnuto

 

Active

 

Přepněte se do větve

 

SQL Engine:

 

a zaškrtněte

 

Logging

 

musí být rovněž zaškrtnuto

 

Active

 

Přepněte se do větve

 

Server Engine

 

a nejprve zrušte zaškrtnutí u pole Active, aby bylo možné nastavit parametry serveru.

 

Nastavte:

 

MaxRAM: 512 Mbytes

 

... záleží na maximální dostupné velikosti paměti RAM na počítači serveru, nastavte maximální možnou hodnotu

a případně počítač serveru doplňte o další paměť, protože čím větší paměť RAM je dostupná tím rychlejší budou

operace serveru, protože tím více bude moci zůstat v paměti RAM různých mezivýsledků a dat

 

Path: c:\NexusDB-exe

 

Size: 1024 MBytes

 

... jde o nastavení umístění a maximální velikosti pracovního souboru serveru

 

a vpravo dole potvrďte stisknutím

 

Apply

 

Nyní ve stejném okně zaškrtněte postupně:

 

Logging

 

a

 

Apply

 

Přepněte se do větve Transports / Direct TCP/.NET Transport:

 

A zaškrtněte Active.

 

Přepněte se do větve Transports / TCO/IPv4 Transport:

 

A zaškrtněte

 

Active

 

Tím je server nastaven a spuštěn. Doporučujeme nxServer.exe doplnit do menu Start Windows do větve

Po spuštění, aby se server spouštěl automaticky po restartu Windows.

 

Nyní nahoře v menu okna serveru zvolte:

 

Settings / Save settings

 

a následně

 

Settings / Save settings to

 

a jako Název souboru zadejte například:

 

c:\nxServer-exe\2007-11-26

 

toto je velmi důležité, protože např. po havárii Windows ("modrá smrt") by mohl NexusDB server

ztratit konfiguraci a potom je ji možné jednoduše obnovit pomocí:

 

Settings / Load settings from

 

c:\nxServer-exe\2007-11-26.nxdbsettings

 

Pro ověření správnosti nyní následuje přehled oken ke větvím funkcí, které jsou aktivní (zelené) se

správným nastavením:

 

Pro sledování činnosti nxServeru pak slouží 2 větve se statistikami:

 

a

 

6) Správnou funkci NexusDB serveru ověříte spuštěním programu

 

c:\NexusDB-exe\nxEnterpriseManager.exe

 

a to nejprve z počítače s NexusDB serverem a následně z jiného počítače v síti, na kterém bude

nainstalován klient ES manas - pravděpodobně bude ne obou počítačích nastavit bezpečnostní politiku

podle používaného OS, firewallu a antiviru.

 

Po spuštění se objeví okno:

 

Dvojklikem na serveru

 

NexusDB@10.0.0.35

 

kde NexusDB je název serveru a 10.0.0.35 je IP adresa serveru, adresa Vašeho NexusDB serveru je v okně serveru

zobrazena zde vpravo dole (Server Addresses):

 

Dvojklikem na FF/Tables v nxEnterpriseManager:

 

se zobrazí seznam dostupných tabulek v dané databázi (Aliasu) FF.

 

Dvojklikem např. na tabulku _D7_UDEU:

 

se zobrazí data zvolené tabulky a je možné nad nimi provádět požadované operace.

 

Tím se ověří, že je NexusDB server spuštěn, správně nastaven a dostupný na samotném počítači

se serverem i na jiném počítači v síti, na kterém bude spuštěn klient ES manas.

 

7) Posledním krokem přechodu z FlashFiler na NexusDB při použití v síti je instalace

aktuální verze klienta ES manas určeného pro NexusDB, nejlépe stažením a instalací aktuální verze

 

instmanasLITEnx.exe

 

do stejného adresáře, kde byl nainstalován původní klient manas.exe určený pro FlashFiler.

Tak nebude nutné nic nastavovat, protože klient pro nxServer používá vše stejně jako původní klient

pro FlashFiler, jen je nutné spustit

 

manasNX.exe (místo manas.exe)

 

případně

 

manasPOSnx.exe (místo manasPOS.exe).

 

Poznámky:

 

a) programy FF2NX.exe, nxServer.exe i nxEnterpriseManager.exe používají TCP/IP protokol

a při svém spuštění budou pravděpodobně vyžadovat povolení své činnosti v používaném

firewallu, antiviru či dalších bezpečnostních programech používaných na počítačích

 

b) na MS Windows Vista doporučujeme všechny výše uvedené programy spouštět

s administrátorskými právy, případně vypnout UAC

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0