Přechod z jednouživatelské verze na síťovou

Comments (...)

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2018

 

1) zaarchivujte všechna data

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a

 

3) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2017,

  nezadávejte heslo

 

4) přepněte se do záložky Nový rok

 

5) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2018

 

  potvrďte Ano

 

  zobrazí se okno s tabulkami k převzetí

 

  k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,

  zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme

  ale převzít všechny nabídnuté tabulky

 

  v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí

  do roku 2018

 

  z roku musí být uvedeno 2017

 

  do roku musí být uvedeno 2018

 

  pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko

  Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší

 

  POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2018!

 

6) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

 

7) ve spuštěném programu v roce 2018 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2018 ve výši 10/15/21%

 

8) po spuštění programu v roce 2018 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace

 

9) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

 

 

 

FAQ - Přechod z jednouživatelské verze ES manas na síťovou

 

- lokálním počítačem se rozumí původní počítač, na kterém bylo ES manas

 nainstalováno

 

- síťovým počítačem se rozumí nový počítač v síti, na kterém bude nainstalován

 server NexusDB

 

Postup:

 

01) Aktualizujte verzi ES manas na lokálním počítači

 

   a pod aktuální verzí programu (min. 2010.08.31a) jednorázově spusťte na lokálním počítači:

 

   Servis / Konfigurace / Program / 3. POS / Dotyková POS / Servis

 

   funkci:

 

   Nastavení síťové RV

 

02) Zaarchivujte celý adresář s ES manas na lokálním počítači

 

03) Archiv rozbalte do stejného adresáře na síťovém počítači

 

04) Na síťovém počítači vytvořte adresář

 

   C:\NexusDB

 

   a přesuňte do něj všechny soubory *.nx1 z adresáře programu na síťovém počítači

 

   všechny soubory *.nx1 v adresáři programu na lokálním počítači zrušte

 

05) Na síťovém počítači vytvořte adresář

 

   C:\NexusDB-exe

 

06) Stáhněte si aktuální verzi NexusDB serveru a správce dat Enterprise Manager odsud:

 

  http://7erp.eu/manas.php?fn=nxServer_3.07.zip

 

  http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip

 

   a rozbalte je do adresáře

 

   C:\NexusDB-exe

 

   vytvořte zástupce programů

 

   nxServer.exe

   nxEnterpriseManager.exe

 

   na Ploše Windows

 

07) NexusDB server můžete na počítači nainstalovat jako službu (Service) podle následujícího

   postupu:

 

  http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=runningtheserverasawinnt.htm

 

  http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=node/26893

 

  http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=node/26892

 

   nebo je možné jej spustit v interaktivním režimu postupem:

 

   - klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně nxServer na Ploše Wndows

 

   - zvolte Vlastnosti / Zástupce

 

   - do Cíl doplňte:

 

     C:\NexusDB-exe\nxServer.Exe /interactive

 

     t.j. doplňte  /interactive

 

     a potvrďte OK

 

08) Spusťte NexusDB server spuštěním ikony nxServer.exe

 

   - v tray vpravo dole se objeví ikona serveru - modrý válec s modrou tečkou (pokud je server spuštěn)

     případné červenou pokud je zastaven

 

   - na ikoně NexusDB serveru zvolte pravým tlačítkem myši Config nebo dvojklikněte

 

     zobrazí se okno serveru, v Help / About by měla být uvedena verze serveru 3.04.01 nebo vyšší

 

   - v okně serveru nastavte + podle potřeby potvrzujte vpravo dole Apply:

 

     - Database Settings

 

       - Aliases

 

         doplňte 4 aliasy:

 

         Alias Name: FF

         Path: C:\NexusDB

 

         Alias Name: FFU

         Path: C:\NexusDB

 

         Alias Name: FILE

         Path: C:\NexusDB

 

         Alias Name: RAM

         Path: C:\NexusDB

 

       - Transports

 

         - Direct TCP/.NET Transport

 

           - zaškrtněte Active

 

         - Named Pipe Transport

 

           - zrušte zaškrtnutí Active

 

         - TCP/IPv4 Transport

 

           - nastavte Watchdog Interval na 10000

 

           - zaškrtněte Active

 

           - ve spodní části si poznačte Server Addresses - IP adresy, na kterých může server pracovat,

             hlavní z nich ručně nastavte v lokální konfiguraci MANAS.INI v adresáři programu na

             lokálním a síťovém počítači v sekci [FF]:

 

             Př. pro IP adresu serveru 10.0.0.51:

 

[FF]

Protocol=ptTCPIP

ServerName=S@10.0.0.51

ServerNameU=S@10.0.0.51

INI_ServerName_FILE=S@10.0.0.51

INI_ServerName_RAM=S@10.0.0.51

 

             přitom původní nastavení pro lokální jednouživatelskou verzi programu bylo:

 

Protocol=ptSingleUser

ServerName=S

ServerNameU=S

INI_ServerName_FILE=

INI_ServerName_RAM=

 

       - GUI Settings

 

         - zaškrtněte všechna zaškrtávací pole

 

       - Plugins

 

         - ServerInfo Plugin  

 

           - zaškrtněte Active

 

       - SQL Engine

 

         - zaškrtněte Active

 

       - Server Engine

 

         - do Server Name zadejte: NexusDB

 

         - do Max RAM zadejte -1

 

         - zaškrtněte Active

 

   - tím je server nastaven a spuštěn

 

   - doporučujeme doplnit spuštění nxServer.exe do Po spuštění, aby se NexusDB server vždy nastartoval

     po spuštění MS Windows

 

   - NexusDB server používá tyto porty - povolte je ve Firewall:

 

     16000 - TCP

     16000 - UDP

 

     16080 - TCP

 

     10088 - TCP

 

09) Ověřte správnou činnost NexusDB serveru na lokálním i síťovém počítači spuštěním správce NexusDB

 

   nxEnterpriseManager.exe

 

   při spuštění povolte na lokálním i síťovém počítači použití nxServer.exe a nxEnterpriseManager.exe

   ve Firewall

 

   vlevo vyberte IP adresu serveru, dvojklikem se zobrazí seznam Aliasů, dvojklikem na aliasu FF

   a dvojklikem na Tables se musí po nějaké době zobrazit seznam všech tabulek (soubory *.nx1) na serveru

 

10) Na obou počítačích - lokálním (původním) i síťovém (novém) nezapomeňte ručně upravit MANAS.INI

   (viz výše) a ověřte správné spuštění ES manas

 

   v titulku okna (modrý pruh nahoře) musi být uvedeno např.:

 

   ... / Server [S@10.0.0.51] ptTCPIP

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0