Převod mezd do nového roku

Comments (...)

2021.01.14a / 00:00

 

000) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

001) 2110 - Mzdy - převod do roku 2021

 

 

 

Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2021

 

=======================================

!!!  Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte

=======================================

 

1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaK?QZ*.*

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2021.01.14a

 

3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2020

 

t.j. 4+1 tabulky aaK?QZ*.* + aaK_QZ40

 

žádné tabulky aaL?QZ*.* by neměly existovat

 

4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2020 (např. s datumem 31.12.2020)

 

5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2020

 

6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

spusťte Převod dat do následujícího měsíce [L1]

 

tato operace je VELMI pomalá, pro tisíce zaměstnanců může trvat řadu hodin

 

kombinují se při ní všechna data za všechny zaměstnance za všech 12 měsíců

 

před importem do datového skladu 12/2020 nastavte v konfiguraci mezd

 

období mezd zpět na 12/2020 a proveďte import do datového skladu aaK_QZ40

 

do měsíce 12/2020

 

po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

 

v roce 2021

 

v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2021 / 1

 

7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2021

 

postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

8) Mzdy / Číselníky

 

spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2021

 

11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

 

do roku 2021 včetně výpočtu mezd

 

 

 

2019.01.12b / 10:00

 

002) převod mezd do roku 2019

 

 

 

FAQ - Parametry mezd pro rok 2019

 

Kalendář 2019:

 

 // 2019

 

 // http://kalendar.beda.cz/rocni-planovaci?type=s1

 // http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar

 

 INI_MZDY_BR[01].Dni:=31;

 //                   '...............................';

 INI_MZDY_BR[01].Dny:='3111221111122111112211111221111';

 INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni:=22;

 INI_MZDY_BR[01].Fond:=23;

 

 INI_MZDY_BR[02].Dni:=28;

 //                   '............................xxx';

 INI_MZDY_BR[02].Dny:='1221111122111112211111221111xxx';

 INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni:=20;

 INI_MZDY_BR[02].Fond:=20;

 

 INI_MZDY_BR[03].Dni:=31;

 //                   '...............................';

 INI_MZDY_BR[03].Dny:='1221111122111112211111221111122';

 INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni:=21;

 INI_MZDY_BR[03].Fond:=21;

 

 INI_MZDY_BR[04].Dni:=30;

 //                   '..............................x';

 INI_MZDY_BR[04].Dny:='111112211111221111322311112211x';

 INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni:=20;

 INI_MZDY_BR[04].Fond:=22;

 

 INI_MZDY_BR[05].Dni:=31;

 //                   '...............................';

 INI_MZDY_BR[05].Dny:='3112211311221111122111112211111';

 INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni:=21;

 INI_MZDY_BR[05].Fond:=23;

 

 INI_MZDY_BR[06].Dni:=30;

 //                   '..............................x';

 INI_MZDY_BR[06].Dny:='221111122111112211111221111122x';

 INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni:=20;

 INI_MZDY_BR[06].Fond:=20;

 

 INI_MZDY_BR[07].Dni:=31;

 //                   '...............................';

 INI_MZDY_BR[07].Dny:='1111342111112211111221111122111';

 INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni:=22;

 INI_MZDY_BR[07].Fond:=23;

 

 INI_MZDY_BR[08].Dni:=31;

 //                   '...............................';

 INI_MZDY_BR[08].Dny:='1122111112211111221111122111112';

 INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni:=22;

 INI_MZDY_BR[08].Fond:=22;

 

 INI_MZDY_BR[09].Dni:=30;

 //                   '..............................x';

 INI_MZDY_BR[09].Dny:='211111221111122111112211111421x';

 INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni:=21;

 INI_MZDY_BR[09].Fond:=21;

 

 INI_MZDY_BR[10].Dni:=31;

 //                   '...............................';

 INI_MZDY_BR[10].Dny:='1111221111122111112211111223111';

 INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni:=22;

 INI_MZDY_BR[10].Fond:=23;

 

 INI_MZDY_BR[11].Dni:=30;

 //                   '..............................x';

 INI_MZDY_BR[11].Dny:='122111112211111241111122111112x';

 INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni:=21;

 INI_MZDY_BR[11].Fond:=21;

 

 INI_MZDY_BR[12].Dni:=31;

 //                   '...............................';

 INI_MZDY_BR[12].Dny:='2111112211111221111122133312211';

 INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni:=19;

 INI_MZDY_BR[12].Fond:=22;

 

Parametry:

 

// INI_MZDY_MinimalniMzda:=11000.0 {2015: 9200.0, 2016 9900.0};

// INI_MZDY_MinimalniMzda:=12200.0;   // 2018

  INI_MZDY_MinimalniMzda:=13350.0;   // 2019

 

// INI_Mzdy_ZP_970:=1647.0;   // minimalni ZP = min. mzda * 0.135 2018

  INI_Mzdy_ZP_970:=1803.0;   // minimalni ZP = min. mzda * 0.135 2019

 

//==============================================================

 

  INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec:=6.5;

  INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel:=25.0;

 

  INI_MZDY_LimitSrazkoveDane:=10000.0;

  INI_MZDY_ProcentoSrazkoveDane:=15.0;

 

  INI_MZDY_ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0;

 

  INI_MZDY_SlevaPoplatnik:=24840.0;

 

  INI_MZDY_SlevaDite:=13404.0;

  INI_Mzdy_Dite890:=INI_MZDY_SlevaDite/12.0;

 

  INI_MZDY_SlevaDiteZTP:=26808.0;

 

  INI_MZDY_SlevaCastecnyID:=2520.0;

 

  INI_MZDY_SlevaPlnyID:=5040.0;

 

  INI_MZDY_SlevaZTP:=16140.0;

 

  INI_MZDY_SlevaStudent:=4020.0;

 

  INI_MZDY_MinHodMzda_800:=79.80 {2015: 55.00};

  INI_MZDY_MinHodMzda_775:=82.40 {2015: 56.80};   // 55.00/775*800

  INI_MZDY_MinHodMzda_750:=85.10 {2015: 58.70};   // 55.00/750*800

 

  INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin:=156.88;

  // 2019 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 1882.5 / 12 = 156.875

  // 2018 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 1957.5 / 12 = 163.125

  // 2017 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 2080/8 x 7.5 = 1.950 / 12 = 162.50

  // 2015 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 252 x 7.5 = 1.890 / 12 = 157.50

 

Nemocenská:

 

Redukční hranice   První           Druhá           Třetí

Rok 2018        1 000 Kč        1 499 Kč        2 998 Kč

Rok 2019        1 090 Kč        1 635 Kč        3 270 Kč

 

Redukční hranice   První           Druhá           Třetí

Rok 2018       175,00 Kč       262,33 Kč       524,20 Kč

Rok 2019       190,75 Kč       286,13 Kč       572,25 Kč

 

DPČ:

 

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na

nemocenském a důchodovém pojištění        

 

2018 - 2 500 Kč        

2019 - 3 000 Kč

 

Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané

částce měsíčního příjmu maximálně 2999 Kč.

Toho lze využít zejména u dohod o pracovní

činnosti či odměn za výkon funkce.

 

 

 

2019.01.12a / 00:00

 

002) převod mezd do roku 2019

 

003) nastaveny parametry výpočtu mezd pro rok 2019

 

 

 

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2019

 

 

=======================================

!!!  Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte

=======================================

 

1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaI?QZ*.*

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2019.01.12a

 

3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2018

 t.j. 4+1 tabulky aaI?QZ*.* + aaI_QZ40

 

 žádné tabulky aaJ?QZ*.* by neměly existovat

 

4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2018 (např. s datumem 31.12.2018)

 

5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2018

 

6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

 spusťte Převod dat do následujícího měsíce [J1]

 

 tato operace je VELMI pomalá, pro tisíce zaměstnanců může trvat řadu hodin

 

 kombinují se při ní všechna data za všechny zaměstnance za všech 12 měsíců

 

 před importem do datového skladu 12/2018 nastavte v konfiguraci mezd

 období mezd zpět na 12/2018 a proveďte import do datového skladu aaI_QZ40

 do měsíce 12/2018

 

 po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

 v roce 2019

 

 v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2019 / 1

 

7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2019

 

 postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

 Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

8) Mzdy / Číselníky

 

 spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2019

 

11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

 do roku 2019 včetně výpočtu mezd

 

 

 

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2018

 

=======================================

!!!  Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte

=======================================

 

1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaH?QZ*.*

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a

 

3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2017

  t.j. 4+1 tabulky aaHCQZ*.* + aaH_QZ40

 

  žádné tabulky aaI?QZ*.* by neměly existovat

 

4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2017 (např. s datumem 31.12.2017)

 

5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2017

 

6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [I1]

 

  tato operace je VELMI pomalá, pro tisíce zaměstnanců může trvat řadu hodin

 

  kombinují se při ní všechna data za všechny zaměstnance za všech 12 měsíců

 

  před importem do datového skladu 12/2017 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2017 a proveďte import do datového skladu aaH_QZ40

  do měsíce 12/2017

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2018

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2018 / 1

 

7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2018

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

8) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2018

 

11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2018 včetně výpočtu mezd

 

 

 

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2018

 

=======================================

!!!  Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte

=======================================

 

1) zaarchivujte všechna data

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a

 

3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2017

  t.j. 4+1 tabulky aaHCQZ*.* + aaH_QZ40

 

  žádné tabulky aaI?QZ*.* by neměly existovat

 

4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2017 (např. s datumem 31.12.2017)

 

5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2017

 

6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [I1]

 

  před importem do datového skladu 12/2017 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2017 a proveďte import do datového skladu aaH_QZ40

  do měsíce 12/2017

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2018

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2018 / 1

 

7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2018

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

8) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2018

 

11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2018 včetně výpočtu mezd

 

 

 

FAQ - Převod mezd ES manas do roku 2017

 

=======================================

!!!  Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte

=======================================

 

1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru / v adresáři programu

 

  - alespoň tabulky aaG?QZ*.* (minimálně aaGCQZ*.*) a aaG_QZ40.*

 

  - žádné tabulky aaH?QZ*.*  a aaH_QZ40.* by neměly existovat

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2017.01.31a

 

3) Spusťte program přihlášeni v roce 2016 s datumem 31.12.2016

 

4) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2016

 

5) Spusťte: Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

6) pokud program ukončíte (není nutné), spusťte jej znovu přihlášeni

  do 31.12.2016

 

7) před importem do datového skladu 12/2016 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2016 a proveďte import do datového skladu

  aaG_QZ40 do měsíce 12/2016

 

8) po importu do datového skladu 12/2016 ukončete program a spusťte jej

  znovu přihlášeni datumem již v roce 2017

 

9) v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2017 / 1

 

10) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2017

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

11) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

12) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

13) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2017

 

14) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2017 včetně výpočtu mezd

 

 

 

2017.01.13a / 00:00

 

002) Upraven Převod mezd do roku 2017

 

 

 

2016.01.15a / 00:00

 

001) Mzdy - Převod do roku 2016

 

    - upraven krok 7. - matoucí hlášení, že byla nastavena konfigurace pro rok 2015,

      správně je pro rok 2016, nemá na nic vliv

 

 

 

FAQ - Převod mezd ES manas do roku 2016

 

=======================================

!!!  Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte

=======================================

 

1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru

 

  - alespoň tabulky aaF?QZ*.* (minimálně aaFCQZ*.*) a aaF_QZ40.*

 

  - žádné tabulky aaG?QZ*.*  a aaG_QZ40.* by neměly existovat

 

2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.14a

 

3) Spusťte program přihlášeni v roce 2015 s datumem 31.12.2015

 

4) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2015

 

5) Spusťte: Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

6) pokud program ukončíte (není nutné), spusťte jej znovu přihlášeni

  do 31.12.2015

 

7) před importem do datového skladu 12/2015 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2015 a proveďte import do datového skladu

  aaF_QZ40 do měsíce 12/2015

 

8) po importu do datového skladu 12/2015 ukončete program a spusťte jej

  znovu přihlášeni datumem již v roce 2016

 

9) v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2016 / 1

 

10) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2016

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

11) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

12) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

13) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2016

 

14) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2016 včetně výpočtu mezd

 

 

 

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách

 

2) Převod mezd z roku 2015 do roku 2016

 

  - od verze programu 2016.01.14

 

 

 

2015.01.14c / 02:00

 

001) Převod mezd do roku 2015

 

    - konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

      v následující verzi programu

 

 

 

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2015

 

0) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaF?QZ*.*

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2015.01.14c

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014

  t.j. 4+1 tabulky aaECQZ*.* + aaE_QZ40

 

  žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]

 

  před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40

  do měsíce 12/2014

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2015

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

      v následující verzi programu

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2015 včetně výpočtu mezd

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

      v následující verzi programu

 

 

 

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015

 

0) zaarchivujte všechna data

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2015.01.14c

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014

  t.j. 4+1 tabulky aaECQZ*.* + aaE_QZ40

 

  žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]

 

  před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40

  do měsíce 12/2014

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2015

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

      v následující verzi programu

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2015 včetně výpočtu mezd

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

      v následující verzi programu

 

 

 

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015

 

0) zaarchivujte všechna data

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014

  t.j. 4 tabulky aaECQZ*.*

 

  žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]

 

  před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40

  do měsíce 12/2014

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2015

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2015 včetně výpočtu mezd

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

 

 

 

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2015

 

0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *F_QZ*.*

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014

  t.j. 4 tabulky aaECQZ*.*

 

  žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]

 

  před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40

  do měsíce 12/2014

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2015

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2015 včetně výpočtu mezd

  ... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

 

 

 

2014.01.13b / 14:00

 

001) Mzdy - upraveno pro převod do roku 2014

 

    - POZOR - tuto nebo novější verzi programu použijte pro převod mezd do roku 2014

 

    - konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

 

 

 

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2014

 

0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_QZ*.*

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.13b

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2013

  t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*

 

  žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [E1]

 

  před importem do datového skladu 12/2013 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2013 a proveďte import do datového skladu aaD_QZ40

  do měsíce 12/2013

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2014

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2014

  ... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2014 včetně výpočtu mezd

  ... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

 

 

 

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014

 

0) zaarchivujte všechna data

 

0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.13b

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2013

  t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*

 

  žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [E1]

 

  před importem do datového skladu 12/2013 nastavte v konfiguraci mezd

  období mezd zpět na 12/2013 a proveďte import do datového skladu aaD_QZ40

  do měsíce 12/2013

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2014

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2014

  ... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2014 včetně výpočtu mezd

  ... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

 

 

 

2013.01.15b / 06:00

 

001) Mzdy

 

    - tuto verzi použijte na všech počítačích, na kterých se pořizují nebo zpracovávají mzdy

 

 

 

2013.01.15a / 00:00

 

001) Mzdy / Mzdy / Převod mezd / Převod mezd / Převod mezd do roku 2013

 

    - jednorázově spusťte funkci:

 

      7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2013

 

002) Mzdy - parametry použité pro rok 2013

 

    - Nemocenská 2013:

 

      Výše redukčních hranic pro výpočet nemocenské pro rok 2013 činí:

 

      151.03 Kč / 226.63 Kč / 453.08 Kč

 

    - další parametry 2013:

 

      PrumernyMesicniFondHodin:=163.125

 

      NormativniNakladyNaBydleni:=5687.0

 

    - další parametry, které zůstávají stejné jako v roce 2012:

 

      MinimalniMzda:=8000.0

 

      DanProcento[1]:=15.0

 

      SlevaPoplatnik:=24840.0

      SlevaDite:=13404.0

      SlevaDiteZTP:=23208.0

      SlevaManzelka:=24840.0

      SlevaManzelkaZTP:=49680.0

      SlevaCastecnyID:=2520.0

      SlevaPlnyID:=5040.0

      SlevaZTP:=16140.0

      SlevaStudent:=4020.0

 

      ZaokrouhleniNemocenskaDVZ:=4 - 1.00 nahoru

      ZaokrouhleniNemocenskaRedukce:=4 - 1.00 nahoru

      ZaokrouhleniNemocenskaDavka:=4 - 1.00 nahoru

      ZaokrouhleniOCRRedukce:=4 - 1.00 nahoru

      ZaokrouhleniOCRDavka:=4 - 1.00 nahoru

      ZaokrouhleniTehotenstvi:=4 - 1.00 nahoru

      ZaokrouhleniMaterskaDavka:=4 - 1.00 nahoru

      ZaokrouhleniMaterskaDavkaDVZ:=4 - 1.00 nahoru

 

      LimitDPCKc:=2500.0

      LimitDPDny:=15

      ProcentoSPZamestnanec:=6.5

      ProcentoSPZamestnavatel:=25.0

 

      NemocenskaDavkaProc_1_3:=25.0

      NemocenskaDavkaProc_4_14:=69.0

      NemocenskaDavkaProc_15_:=69.0

 

      NemocenskaRedukce480Hranice:=610.0

      NemocenskaRedukce690Hranice:=870.0

      NemocenskaRedukce690Zaklad_1_3:=549.0

      NemocenskaRedukce690Zaklad_4_14:=549.0

 

      NemocenskaRedukce690Zaklad_15_:=550.0

 

      NemocenskaRedukce480Proc_1_3:=90.0

      NemocenskaRedukce480Proc_4_14:=90.0

      NemocenskaRedukce480Proc_15_:=100.0

      NemocenskaRedukce690Proc_1_3:=60.0

      NemocenskaRedukce690Proc_4_14:=60.0

      NemocenskaRedukce690Proc_15_:=60.0

 

      OCRProc_1_3:=60.0

      OCRProc_4_14:=60.0

      OCRProc_15_:=60.0

      OCRRedukceProc:=90.0

      MaterskaProc:=70.0

 

      MaterskaTydnu28:=28.0

      MaterskaTydnu37:=37.0

 

      ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0

 

      Procento212:=25.0

      Procento215:=30.0

      Procento243:=10.0

      Procento261:=10.0

 

      ZivotniMinimumJednotlivce:=3410.0

 

      ZaokrouhleniSrazkovaDan:=9 - koruny dolu

 

      KCSZ_CelaCastka:='999999.9'

 

      MinHodMzda_800:=48.10

      MinHodMzda_775:=49.70

      MinHodMzda_750:=51.30

 

      ZP_970:=1080.0 - minimalni ZP

 

      ToleranceVZZP:=5.00

 

    - Kalendář 2013:

 

      01. Dni:=31

          Dny:='3111221111122111112211111221111'

          PracovnichDni:=22

          Fond:=23

 

      02. Dni:=28

          Dny:='1221111122111112211111221111...'

          PracovnichDni:=20

          Fond:=20

 

      03. Dni:=31

          Dny:='1221111122111112211111221111122'

          PracovnichDni:=21

          Fond:=21

 

      04. Dni:=30

          Dny:='311112211111221111122111112211.'

          PracovnichDni:=21

          Fond:=22

 

      05. Dni:=31

          Dny:='3112211311221111122111112211111'

          PracovnichDni:=21

          Fond:=23

 

      06. Dni:=30

          Dny:='221111122111112211111221111122.'

          PracovnichDni:=20

          Fond:=20

 

      07. Dni:=31

          Dny:='1111342111112211111221111122111'

          PracovnichDni:=22

          Fond:=23

 

      08. Dni:=31

          Dny:='1122111112211111221111122111112'

          PracovnichDni:=22

          Fond:=22

 

      09. Dni:=30

          Dny:='211111221111122111112211111421.'

          PracovnichDni:=21

          Fond:=21

 

      10. Dni:=31

          Dny:='1111221111122111112211111223111'

          PracovnichDni:=22

          Fond:=23

 

      11. Dni:=30

          Dny:='122111112211111241111122111112.'

          PracovnichDni:=21

          Fond:=21

 

      12. Dni:=31

          Dny:='2111112211111221111122133312211'

          PracovnichDni:=19

          Fond:=22

 

 

 

2013.01.14a / 16:00

 

001) Mzdy - Převod mezd do roku 2013

 

    - převod mezd do roku 2013 proveďte podle postupu - FAQ - Převod mezd do roku 2013

 

    - v další verzi programu bude doplněn bod 7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2013

      a další parametry pro výpočet nemocenské podle legislativy platné pro rok 2013

 

 

 

FAQ - Převod mezd do roku 2013

 

0) použijte verzi ES manas min. 2013.01.15b / 06:00

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2012

  t.j. 4 tabulky aaCCQZ*.*

 

  žádné tabulky aaD?QZ*.* by neměly existovat

 

  při převodu by v síťové verzi NIKDO jiný neměl pracovat se mzdami

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2012 (např. s datumem 31.12.2012)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2012

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]

 

  V Servis / Konfigurace - MZDY nastavte období mezd 12/2012 a proveďte

 

  Mzdy / Mzdy / Datový sklad - Import do datového skladu pro 12. měsíc 2012.

 

  Ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2013

 

  V Servis / Konfigurace - MZDY nastavte období mezd 1/2013

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2013

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2013

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2013 včetně výpočtu mezd

 

 

 

2012.02.03a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - pro výpočet mezd za leden 2012 použijte min. verzi programu 2012.02.03a / 00:00

 

002) Mzdy / Konfigurace

 

    - pole s parametry, které jsou nastaveny napevno, jsou neaktivní

 

    - seznam napevno nastavených parametrů pro rok 2012:

 

      - zaokrouhlení srážkové daně = na koruny dolů

 

      - minimální hodinová mzda = 48.10 pro 8.00 hod

                                  49.70 pro 7.75 hod

                                  51.30 pro 7.50 hod

 

      - minimální ZP = 1080 Kč

 

      - minimální mzda = 8000 Kč

 

      - daň z příjmu = 15%

 

      - slevy na dani:

 

        poplatník = 24840 Kč / 2070 Kč měsíčně, v roce 2011 23640/1970

        dítě = 13404 Kč / 1117 Kč měsíčně, v roce 2011 11604/967

        dítě ZTP = 26808 Kč

        manželka = 24840 Kč

        manželka ZTP = 49680 Kč

        částečný invalidní důchod = 2520 Kč

        plný invalidní důchod = 5040 Kč

        ZTP = 16140 Kč

        student = 4020 Kč

 

      - průměrný měsíční fond hodin = 168.00

        - počet hodin za rok pro 8-mi hodinový úvazek / 12

     

      - limit DPC Kč = 2500

 

      - limit DPP dny = 15

 

      - procento SP zaměstnanec = 6.5

 

      - procento SP zaměstnavatel = 25.0

 

      - normativní náklady na bydlení = 5352 Kč

 

      - životní minimum jednotlivce = 3410 Kč

 

      - minimální procento nepodepsal = 15.0

 

      - procento SLOM 212 = 25.0

        procento SLOM 215 = 30.0

        procento SLOM 243 = 10.0

        procento SLOM 261 = 10.0

 

    - další důležité parametry výpočtu mezd, které lze nastavit v konfiguraci mezd:

 

      - limit srážkové daně = 5000 Kč

 

      - procento srážkové daně = 15

 

      - procento ZP = 13.5

 

      - koeficient ZP zaměstnanec = 0.333333333333

 

      - denní fond hodin = 7.5

 

      - příplatek odpolední = 2

 

      - příplatek noční Kč SLOM 261 = 10

 

      - procento SLOM 255 = 33.0

 

      - procento SLOM 256 = 33.0

 

      - limit HPP/VPP/DPC = 100

 

      - promile povinné pojištění zaměstnanců = 5.6

      - minimum povinné pojištění = 100 Kč

 

 

 

2012.02.02a / 00:00

 

003) Mzdy

 

    - upravena konfigurace mezd pro rok 2012 - sleva na poplatníka a dítě,

      nastaveno jako pevné parametry

 

 

 

2012.02.01b / 13:00

 

001) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2012

 

    - jednorázově spusťte funkci:

 

      7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2012

 

    - nastavení pro rok 2012 ověřte v konfiguraci mezd a případně upravte

 

      - upraveno - sleva na poplatníka a na dítě

 

    - nainstalujte na všechny počítače mzdové účtárny

 

 

 

2012.01.31b / 06:00

 

001) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2012

 

    - jednorázově spusťte funkci:

 

      7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2012

 

    - nastavení pro rok 2012 ověřte v konfiguraci mezd a případně upravte

 

 

 

2012.01.31b / 06:00

 

002) Úpravy mezd pro rok 2012:

 

    - nastaven kalendář pro rok 2012

 

    - sleva na poplatníka - 2 070 Kč / 24.840 Kč

 

    - sleva na dítě - 1 117 Kč / 13.404 Kč

 

    - Redukční hranice nemocenské

      2011  825  1237  2474

      2012  838  1257  2514

 

      Redukční hranice

      2011  144,38  216,48  432,95

      2012  146,65  219,98  439,95

 

 

 

FAQ - Převod mezd do roku 2012

 

0) K převodu mezd do roku 2012 použijte min. verzi programu

 

  2012.01.15a / 00:00

 

1) Zaarchivujte data mezd roku 2011

 

  aaB*QZ*.nx1

 

2) Spusťte program a přihlašte se do datumu 31.12.2011

 

3) Mzdy musí být v období 12/2011

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte:

 

  Převod dat do následujícího měsíce [C1]

 

  POZOR - před převodem data mezd zaarchivujte!

  OK

 

  ~Opravdu chcete provést: [Převod dat do následujícího měsíce] [C1]?

  Ano

 

  Hotovo ... Ručně spusťte: Datový sklad / Import dat z měsíce (původního)

  OK  

 

  Protokol:

 

Převod mezd do následujícího [C1] měsíce - START [2012.01.14 19:02:16]

 

Období [BC]

Měsíc [12]

Rok [2011]

Následující období [C1]

 

[2012.01.14 19:03:27] 1. Zkopírováno: [aaBCQZ11] ==> [aaC1QZ11] ... karty zaměstnanců

[2012.01.14 19:03:27] 2. Zkopírováno: [aaBCQZ13] ==> [aaC1QZ13] ... rodinní příslušníci

[2012.01.14 19:03:27] 3. Zkopírováno: [aaBCQZ24] ==> [aaC1QZ24] ... trvalé složky mezd

[2012.01.14 19:03:27] 4. V konfiguraci nastaveno:Měsíc: 1/2012

Datum: dd.mm.rrrr = 01.01.2012

Datum: rrrr-mm-dd = 2011-12-31

Datum: rrrr-mm-dd = 2012-01-01

Datum: rrrr-mm-dd = 2012-02-01

Datum: dd.mm.rrrr = 01.02.2012

[2012.01.14 19:03:28] 5. Otevřeny tabulky v novém období mezd

[2012.01.14 19:03:30] 6. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská - dokončeno

[2012.01.14 19:03:51] 7. Doplnění DNP - pro měsíc - dokončeno

[2012.01.14 19:03:57] 8. Doplnění dovolená - pro měsíc - dokončeno

[2012.01.14 19:03:59] 9. Mzdový list za všechny zaměstnance - dokončeno

 

Hotovo ... Ručně spusťte: Datový sklad / Import dat z měsíce (původního)

Převod mezd do následujícího [C2] měsíce - STOP [2012.01.14 19:04:08]

 

5) Ukončete program a spusťte program a přihlašte se do aktuálního datumu

  v rocce 2012

 

6) Mzdy musí být v období 1/2012

 

  případně nastavte v

 

  Servis / Konfigurace mzdy / Období

 

7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2012

 

  Měsíc pro převod musí být nastaven na 12

 

  spusťte postupně kroky 1. - 7.

 

Posledník krok 7 - Nastavení konfigurace mezd od 1.1.2012

a algoritmus výpočtu mezd pro rok 2012 ještě upravujeme,

definitivní verze bude dostupná v následujících dnech, na

převod mezd do roku 2012 nemají vliv.

 

 

 

2012.01.15a / 00:00

 

001) Převod mezd do roku 2012

 

 

 

2011.05.04a / 00:00

 

004) Mzdy - Převod mezd

 

    - upraveno pro následující rok 2012  

 

 

 

2011.02.08a / 16:00

 

001) Mzdy

 

    - spusťte:

 

      Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2011

 

      7. Nastavení konfigurace mezd 2011 - 1.1.2011

 

      funkce opraví kalendář pro leden 2011 v

 

      Servis / Konfigurace mzdy / Kalendář / Aktuální rok

 

 

 

2011.01.25a / 00:00

 

003) Projděte prosím správnost nastavení všech parametrů v konfiguraci mezd

    a na provedené změny prosím informujte autora programu

 

 

 

FAQ - Převod mezd do roku 2011

 

0) Prevod je možné provést až po vygenerování mezd za období 12/2010

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2010

  t.j. 4 tabulky aaACQZ*.*

 

  žádné tabulky aaB?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2010 (např. s datumem 31.12.2010)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2010

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [B1]

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2011

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2011 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2011

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Mzdy / Číselníky

 

  spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2011

 

9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2011 včetně výpočtu mezd

 

 

 

2009.01.17a / 00:00

 

003) Převod mezd do roku 2009

 

    0) POZOR - převod se musí provádět MIMO PROVOZ !!!

 

    0) POZOR - tento postup MUSÍ být dodržen !!!

 

    0) POZOR - před převodem doporučujeme všechna data zaarchivovat !!!

 

    0) Ukončete program pokud je spuštěn

 

    1) Spusťte program

 

    2) V okně Přihlášení nastavte datum 31.12.2008 a přihlašte se

 

    3) Mzdy / Mzdy

 

       - Měsíc: MUSÍ být 12/2008

 

    4) Převod mezd / Převod mezd do následujícího měsíce

 

       Spusťte:

 

       Převod dat do následujícího měsíce (91)

 

       stiskněte OK na hlášení:

 

       POZOR - před převodem data mezd zaarchivujte!

 

       potvrďte Ano na dotaz:

 

       Opravdu chcete provést: [Převod dat do následujícího měsíce] [91]?

 

       Období mezd (modře nahoře) se změní na Měsíc: 1/2009

 

       Po ukončení se zobrazí hlášení:

 

       Hotovo ... Ručně spusťte: Datový sklad / Import dat z měsíce (původního)

 

    5) Tento krok proveďte, pokud ještě nemáte naimportován měsíc 12/2008

       v datovém skladu:

 

       V Servis / Konfigurace mzdy nastavte

 

       Rok: 2008

 

       Měsíc: 12

 

       v Mzdy / Mzdy se přepněte do složky Datový sklad

 

       klikněte na Import dat z měsíce: 12

 

       a stiskněte Import

 

       potvrďte Ano na dotaz:

 

       Opravdu chcete provést import měsíce [12]/[HS8_QZ40]?

 

       na konci se zobrazí hlášení:

 

       Konec importu.

 

       Funkce může trvat delší dobu.

 

    6) Ukončete program, znovu jej spusťte a přihlašte se

       v AKTUÁLNÍM DATUMU (Leden 2009)

 

       V Servis / Konfigurace mzdy nastavte

 

       Rok: 2009

 

       Měsíc: 1

 

       v Mzdy / Mzdy / Převod mezd se přepněte do záložky Převod mezd do roku 2009

 

       1) Spusťte: 1. Nastavení konfigurace mezd 2009 - 1.1.2009

 

          v poli Měsíc pro převod MUSÍ být nastaveno 12

 

          potvrďte Ano na dotaz

 

          Opravdu chcete nastavit konfiguraci pro rok 2009

 

          zobrazí se zpráva

 

          Konfigurace mezd byla nastavena pro rok 2009 - ověřte v konfiguraci mezd.

 

       2) Spusťte: 2. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská

 

          funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu

 

          na závěr se zobrazí zpráva:

 

          Krok 2. byl proveden.

 

       3) Spusťte: 3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc

 

          funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu

 

          na závěr se zobrazí zpráva:

 

          Krok 3. byl proveden.

 

       4) Spusťte: 4. Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc

 

          funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu

 

          na závěr se zobrazí zpráva:

 

          Krok 4. byl proveden.

 

       5) Spusťte: 5. Mzdové listy při převodu

 

          funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu

 

          na závěr se zobrazí zpráva:

 

          Krok 5. byl proveden.

 

       6) Spusťte: Převod dat do roku 2009

 

          potvrďte Ano na dotaz:

 

          Opravdu chcete provést: [Převod dat do roku 2009]?

 

          funkce může trvat delší dobu

 

          na závěr se zobrazí zpráva:

 

          Krok 6. byl proveden.

 

       7) Spusťte: 7. Nuluj DP

 

          potvrďte Ano na dotaz:

 

          Opravdu chcete vynulovat parametry DP?

 

          funkce může trvat delší dobu

 

          na závěr se zobrazí zpráva:

 

          Daň z příjmu byla vynulována ...

 

    7) Ověření správnosti převodu

 

       V Servis / Konfigurace mzdy nastavte (pokud není):

 

       Rok: 2009

 

       Měsíc: 1

 

       v konfiguraci Mzdy ověřte:

 

       SP / Výpočet - hodnoty 6.5 a 25

 

       pro ověření vyberte konkrétního zaměstnance a zadejte jej

       v Mzdy / Mzdy / Zaměstnanci

 

       - v Seznamu zaměstnanců ověřte:

 

         Měsíční složky mzdy - MUSÍ být prázdné

 

         Mzdový list za rok 2009 - prázdný

 

         Mzdový list za rok 2008 - za celý rok 2008

 

         Opravit - Karta zaměstnance:

 

         - Dovolená - mělo by být:

 

           Nárok na dovolenou BR: původně nastavené

 

           Zůstatek dovolené BR:  -"-

 

           Převod loňské dovolené

           a

           Zůstatek loňské dovolené

           = zůstatek dovolené z roku 2008

 

           Čerpání MR v BR

           a

           Čerpání BR v BR

           = vše nulové

 

         - CN - Časová náhrada

 

           mělo by být vyplněno pouze - z řádku 4.Q z roku 2008

           (ostatní nulové):

 

           Výdělek průměrný CN

           Hodiny pro CN

           Mzdy pro CN

 

         - Průměrný výdělek

 

           údaje vyplněny v levé části Minulý rok podle

           údajů Běžný rok v roce 2008

 

           pravá část Běžný rok nulová

 

         - DNP - Dávky Nemocenského Pojištění

 

           vše nulová a prázdné

 

         - DP

 

           spusťte funkci:

 

           Číselníky / Přehled daně z příjmu 2008 - Sestava

 

           vše musí být nulové

 

 

 

FAQ - Převod mezd do roku 2008

 

1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2007

  t.j. 4 tabulky aa7CQZ*.*

 

  žádné tabulky aa8?QZ*.* by neměly existovat

 

2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2007 (např. s datumem 31.12.2007)

 

3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2007

 

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce

 

  spusťte Převod dat do následujícího měsíce [81]

 

  po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již

  v roce 2008

 

  v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2008 / 1

 

5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2008

 

  postupně spusťte kroky 1. - 7.

 

  Měsíc pro převod by měl být nastaven 12

 

6) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem

 

7) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2008

 

8) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat

  do roku 2008

 

 

 

2008.01.14b / 17:00

 

001) Převod mezd do roku 200

 

    - doplněn krok 7. - Vynulování DP

 

 

 

2007.01.25a / 13:00

 

001) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2007

 

    - doplněna funkce Doplnění dovolená 20 => 22 (vpravo dole)

 

      oprávnění: 8515 Mzdy

 

      funkce nastaví pole NADO - Nárok na dovolenou pro rok 2007

      na 22 dní, pokud byla původní hodnota 20

 

      po dokončení funkce zobrazí celkový počet změněných karet

      zaměstnanců

 

 

 

2007.01.22a / 10:00

 

002) Převod mezd do roku 2007

 

    oprávnění:

 

    8507 Mzdy - 1. Nastavení konfigurace mezd 2007

    8508 Mzdy - 2. Doplnění CN 1-měsíc + nemocenská

    8509 Mzdy - 3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc

    8510 Mzdy - 4. Doplnění dovolená - zvolený měsíc

    8511 Mzdy - 5. Mzdové listy při převodu

    8512 Mzdy - 6. Převod dat do roku 2007

 

    Převod mezd do roku 2007 spusťte přihlášeni v lednu 2007 v období

    mezd 1/2007!

 

    Pokud jste v období mezd 12/2006, proveďte přihlášeni v lednu 2007

    Převod dat do následujícího měsíce.

 

 

 

2007.01.17a / 12:00

 

001) Mzdy - Převod mezd do roku 2007

 

    - pokud jste tak již neučinili dříve a období mezd není 1/2007 spusťte:

 

      - v Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce (71)

 

    - v Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2007 postupně spusťte:

 

      Měsíc pro převod nastavte na 12

 

      1. Nastavení konfigurace mezd 2007 - 1.1.2007

      2. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská

      3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc

      4. Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc

      5. Mzdové listy při převodu

      6. Převod dat do roku 2007

 

 

 

2006.01.17a / 09:00

 

002) Mzdy - převod dat do roku 2006

 

    - v Mzdy / Číselníky/Převod mezd spusťte

 

      Převod dat do následujícího měsíce

 

      pokud jste tak již neučinili dříve a období mezd není 1/2006

 

    - v Mzdy / Číselníky/Převod mezd postupně spusťte:

 

      1. Nastavení konfigurace mezd 2006 - 1.1.2006

 

      2. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská

 

      3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc

 

      4. Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc

 

      5. Mzdové listy při převodu

 

      6. Převod dat do roku 2006

 

    - připravena změna konfigurace od 1.7.2006

 

      - minimální mzda

      - mzdové tarify

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0