Převzetí dat

Comments (...)

2008.04.17d / 15:00

 

001) Pekárna

 

    - pro převzetí dat se automaticky nastaví číslo předcházejícího týdne

 

 

 

2008.04.04a / 15:00

 

001) Pekárna - Převzetí dat z minulého (nebo jiného staršího) týdne

 

    - převede se jen pro partnera, pro kterého se zadává objednávka

      v aktuálním týdnu a pouze pro dny, které jsou zaškrtnuté pod

      tlačítkem objednávky

 

    - převod se provede pouze tehdy, pokud jsou data zvoleného dne

      zatím nulová pro všechny výrobky ze sortimentu výroby

 

      pro blokovaná pole se převod neprovede

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0