Přidej / nové zboží

Comments (...)

2010.11.09f / 14:00

 

002) K funkci

 

    9001 - Přidej zboží - Alt+F10

 

    doplněno oprávnění:

 

    1167 Zboží - Přidat

 

 

 

2010.11.05a / 09:00

 

003) Nové zboží

 

    doplněno pole Marže % a zaškrtávací pole NC s DPH

 

    pro nenulovou marži se vypočítá prodejní maloobchodní cena 02 z nákupni ceny 01

    bez DPH (nebo s DPH, pokud je zaškrtnuto NC s DPH) a zaokrouhlí na Kč nahoru

 

    pokud nechcete počítat prodejní maloobchodní cenu s DPH (Cena02) z

    nákupní ceny bez/s DPH (Cena01) se zadanou marží, nastavte:

 

    v

 

    Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady #2

 

    pole Implicitní marže % na 0

 

 

 

2010.08.02a / 00:00

 

003) Přidej zboží

 

    - kromě ceny 01 - nákupní cena bez DPH - se nastaví i ZdrojovaCena a Currency_01

      (Poslední nákupní cena)

 

 

 

2010.07.17a / 16:00

 

003) Nové zboží

 

    - vlevo dole se po přidání skupiny nabízí pouze zvolená volba číslování

 

 

 

2010.07.13a / 00:00

 

002) Nové zboží

 

    - upraven popis cen

 

 

 

2010.03.06a / 00:00

 

003) Nové zboží/služba/materiál

 

    - lze nastavit pole v kartě zboží:

 

      - Koeficient měrné ceny

      - Hmotnost MJ g

      - Minimální zásoba

      - Kritická zásoba

 

      - Hlídat zásoby

      - Neskladová položka

      - Pouze celá egalizace

 

 

 

2010.03.06a / 00:00

 

006) Nové zboží pro uživatele 114991, agendu AG

 

    - po kliknutí na skupinu vlevo nahoře se nabídne vpravo dole v poli

 

      Přímé zadání požadovaného čísla zboží - Číslo zboží

 

      následující číslo zboží pro sortiment S ze skupiny ZNS (ZN je značka)

 

      číslo zboží je ve tvaru ZNSxxxxx, kde xxxxx je pořadové číslo

      v rámci sortimentu S

 

 

 

2010.02.19a / 00:00

 

008) Doplnění nového zboží

 

    - pole v okně přeskupeny

 

    - doplněno pole Množství MJ pro nastavení počátečního stavu zásob

      bez nutnosti pořizovat příjmový doklad

 

 

 

2010.02.12a / 12:00

 

005) Zadání nového čísla zboží

 

    - doplněno logování

 

    - rozšířena kontrola

 

    - při volbě nového čísla podle skupin zboží nelze zvolit hraničí čísla x99, x999, x9999

 

 

 

2010.01.22a / 00:00

 

001) Rozšířeno zadání nového zboží v PL

 

    - pokud je v PL (přijímací list) zadán doposud neexistující EAN

      ve tvaru:

 

      EAN

 

      nebo

 

      množství_mj * EAN

 

      nebo

 

      množství_mj * nákupní_cena_01 * EAN

 

      zobrazí se okno Nové zboží/služba/materiál

 

    - horní polovina okna je určena pro případ, kdy

      chcete novému zboží přiřadit číslo o 1 vyšší než poslední

      číslo zboží v číselníku zboží, ve spodní polovině okna

      lze číslo nového zboží stanovit s ohledem na skupinu

      zboží, do které má nové zboží patřit

 

    - pokud chcete vytvořít nové zboží s číslem +1 postupujte takto:

 

      - číslo nového zboží je nabídnuto v poli Číslo zboží,

        lze je změnit, nesmí již ale existovat

 

      - do pole EAN se převezme EAN sejmutý v PL

 

      - do pole Název zboží zadejte název nového zboží

 

      - do pole MJ zadejte měrnou jednotku nového zboží

 

      - nastavte DPH

 

      - do pole Cena01 se převezme nákupní cena z PL, pokud byla zadána,

        jinak ji můžete nastavit

 

      - do pole Cena02 nastavte požadovanou prodejní cenu s DPH

 

      - v poli Skupina nastavte požadovanou skupinu nového zboží

        v Seznamu skupin zboží (vlevo dole) kliknutím

 

      - nyní se po kliknutí na

 

        Nové zboží přímo

 

        vytvoří karta zboží se zadanými parametry, parametry se

        pro kontrolu zobrazí v informačním okně a do PL se zapíše

        nový řádek s nové doplněným zbožím

 

      - pokud chcete u nově vytvořeného zboží něco změnit, zaškrtněte

        pole Editovat a po kliknutí na Nové zboží přímo se zobrazí karta

        nově vytvořeného zboží a po doplněním dalších parametrů a Esc

        se provede návrat zpět do PL

 

 

 

2010.01.15a / 00:00

 

001) Alt + F10 - Přidání nového zboží - rozšířeno

 

    - nová funkce a oprávnění:

 

      8723 Nové zboží za skupinu - Přidej skupinu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0