Přijatá faktura z EU

Comments (...)

FAQ - Přijatá faktura z EU

 

1. Přijatou fakturu z EU zavedete (v daňové evidenci do saldokontních

dokladů, v účtu do účetních dokladů) jako klasickou přijatou fakturu.

 

Účtujete částku faktury x kurz k DUZP jako závazek a proti tomu nákup

zboží, tj.:

 

504xxx    MD  10000,00

321xxx                         D  10000,00

 

pak na stejném dokladu zúčtujete DPH - odvod a zároveň nárok na

odpočet, základ daně i daň se navzájem vyruší, účtujeme na stejný účet

na stranu MD i Dal:

 

395xxx    MD  10000,00                       kód DPH: 3200

343xxx    MD   1900,00                                3202

395yyy                         D  10000,00            2200

343xxx                         D   1900,00            2201

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0