Příjem

Comments (...)

2011.03.28e / 17:00

 

001) POS - Příjem zboží

 

    - při ručním zadání řádku příjmového dokladu se v kartě zboží

      zobrazí:

 

      - pod Cena 1 - VO/nákup:

 

        pův. ... původní nákupní cena

 

      - pod Marže %:

 

        pův. ... původní marže % - při použití původní nákupní ceny 01

        nov. ... nová marže % - při použití nové nákupní ceny 01

 

        v poli Marže % přitom zůstává číselníková hodnota marže,

        ta se změní na aktuální marži po funkci Přepočítej marži

 

 

 

2010.12.23a / 00:00

 

003) Ověřeno, že se nákupní a zdrojová cena mění pouze přijímacích listech

 

 

 

2010.10.21a / 00:00

 

001) Sklad/POS

 

    - zdrojovou cenu při příjmu mění a nastavuje POUZE přijímací list (PL)

      a žádný jiný příjmový doklad

 

 

 

2008.11.29b / 15:00

 

003) Pro uživatele 8092401 se po pořízení řádku PL otevře karta zboží z řádku

    pro nastavení dalších parametrů zboží

 

 

 

2008.11.27a / 11:00

 

004) POS

 

    - po každém příjmu se do pole Cena01 nastaví aktuální nákupní cena bez DPH

 

 

 

2008.11.13a / 00:00

 

001) Sklad / POS

 

    - v řádku dokladu PL - přijímací list - je v poli CisloPalety uchována původní

      nákupní cena (Cena01) z číselníku zboží v halířích

 

003) Sklad / POS

 

    - v řádcích PL - Přijímacího listu ve změně řádku pomocí F8 dole uvedena

      Cena01 - nová / původní ... nákupní cena bez DPH (obsah pole CisloPalety/100.0)

      Cena 02 - nová / původni ... prodejní cena - na POS včetně DPH (obsah pole ObjednanoMnozstvi)

 

 

 

2008.10.02b / 20:00

 

001) Použití trojpole v PL

 

    - místo trojpole se při příjmu zboží zadá:

 

      množství_MJ * nákupní_cena_MJ * zboží

 

      kde zboží se zadá pomocí EAN nebo výběrem podle čísla či názvu

 

 

 

2008.09.30a / 08:00

 

002) Sklad - PL - přijímací list

 

    - pro jiného uživatele než 112016 se zobrazí trojpole vždy

 

 

 

2008.08.26b / 12:00

 

001) Sklad/POS - Přijímací list

 

    - při zadání neznámého kódu zboží se v okně pro zadání nového zboží

      nabídne přímo zadání čísla zboží

 

 

 

2008.04.14b / 21:00

 

001) POS / Sklad

 

    - PL + OD - zadání nového neznámého zboží - upraveno

 

 

 

2008.03.27b / 17:00

 

003) Sklad / POS

 

    - pokud na PL/OD neexistuje zadaný EAN výrobku, nabídne se automatické doplnění

      zboží pro zadaný EAN podle skupin zboží a zadaný EAN se automaticky doplní

      do karty zboží i číselníku EANů (min. 8 číslic = EAN8)

 

      po Esc v okně zadání nového čísla zboží se nic nedoplní

 

 

 

2008.03.19b / 14:00

 

003) Sklad / POS

 

    - pokud na PL neexistuje zadaný EAN výrobku, nabídne se automatické doplnění

      zboží pro zadaný EAN podle skupin zboží a zadaný EAN se automaticky doplní

      do karty zboží i číselníku EANů

 

    - upraveno, EAN se zapisuje pouze pokud má min. 8 číslic (EAN8)

 

      po Esc v okně zadání nového čísla zboží se nic nedoplní - platilo i dříve

 

 

 

2008.02.14c / 14:00

 

002) Sklad / POS - příjem zboží

 

    - pokud nechcete, aby se při zadání neznámého EANu (min. 8 číslic) nebo

      zboží (max. 7 číslic) automaticky nabídlo doplnění nového zboží do

      číselníku zboží, potom v

 

      Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady

 

      vpravo dole zrušte zaškrtnutí u zaškrtávacího pole

 

      Povolit doplnění zboží pokud neexistuje

 

      nové zboží lze potom zadat v seznamu zboží buď s ručně zadaným číslem

 

      Nové/R

 

      kdy se nabídne číslo posledního zboží + 1

 

      nebo automatickou volbou čísla zboží podle skupin zboží

 

      Nové/A

 

      viz starší Novinky - 2004.09.18a / 11:00:

 

      01) Nový partner / Nové zboží

 

          - komfortní tvorba číselníku partnerů a zboží pridáváním nových položek

 

          - Nový partner = Alt + F9 ... kdekoliv v programu

 

          - Nové zboží = Alt + F10 ... kdekoliv v programu

 

          - otevře se okno, ve kterém se provedou následující kroky:

 

            a) vybere se skupina, do které má být nová položka zařazena

               číselník skupin je přímo dostupný pro doplňování skupin

 

            b) po stisknutí [=>] (lze použít i dvojklik nebo Enter na zvolené

               skupině) se v pravém výběrovém seznamu zobrazí seznam

               aktuálních položek ze zvolené skupiny, které končí souvislé

               číselné řady z celého číselného rozsahu

 

            c) po volbě položky, po které má nová položka následovat (+1) a

               stisknutí

 

               Nový partner / Nové zboží (lze použít i dvojklik a Enter)

 

               se zobrazí okno číselníku pro doplnění údajů nové položky

 

          - pokud se nastaví Počet nových položek (1-99) vetší než 1,

            vygeneruje se automaticky zadaný počet nových vět v číselníku v souvislé

            číselné řadě a k editaci se nabídne 1. věta

 

            další věty mají v názvu nastaveno '?' a jsou pro editaci dostupné

            z číselníku - Servis / Číselník partnerů/zboží ...

 

 

 

2008.02.08a / 13:00

 

001) Sklad - příjem - doplnění neznámého zboží

 

    - do pole EAN v kartě nového zboží se zadaná hodnota doplní pouze

      v případě, že má min. 8 číslic (EAN8)

 

      pokud má méně než 8 číslic, předpokládá se, že je zadaná hodnota

      číslem zboží a je nabídnuta ve vstupním poli jako číslo nového

      zboží

 

    - pole pro zadání / změnu čísla nového zboží  je aktivní, lze přímo

      psát

 

 

 

2007.12.19b / 12:00

 

002) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady - neplatí pro uživatele 112016

 

    - doplněny 2 lokální parametry (vlevo dole):

 

      Kusy místo balení na PL

 

      Kusy místo balení na ostatních skladových dokladech

 

      implicitně nezaškrtnuty

 

      platí pouze pro POS

 

 

 

2007.11.27b / 18:00

 

001) POS - platí pouze pro uživatele 112016

 

    - na PL se pracuje s počtem kusů zboží

 

      Př.:

 

      5*ABC

 

      znamená 5 kusů zboží s názvem ABC

 

 

 

2007.11.19b / 13:00

 

002) POS

 

    - na PL se pracuje s počtem kusů zboží

 

      Př.:

 

      5*ABC

 

      znamená 5 kusů zboží s názvem ABC

 

 

 

2007.02.11a / 15:00

 

004) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady

 

    doplněn parametr

 

    Povolit doplnění zboží pokud neexistuje

 

    při zaškrtnutí parametru se při pořízení skladového dokladu

    nabídne pořízení nového zboží v případě, že zadané zboží neexistuje

 

 

 

2006.11.16a / 13:00

 

002) Sklad / POS

 

    - u PL se při zadání neexistujícího čárkového kódu ozve před doplněním

      nového zboží trylek

 

 

 

2006.02.21e / 18:00

 

001) POS / Přijímací list

 

    - na pravé tlačítko myši v řádku dokladu doplněna Změna čísla zboží

      s výběrem zboží podle čísla

 

    - zůstane aktivní změněný řádek

 

 

 

2005.10.02a / 15:00 BETA

 

003) Sklad/POS

 

    - se všemi typy příjmových dokladů (P=příjem/v=storno výdeje)

      se pracuje stejně jako s příjmovým listem (PL)

 

 

 

2005.07.13a / 09:00

 

003) POS - Tisk dokladu

 

    - u příjmových dokladů se při tisku neodečítá DPH z ceny MJ v řádku dokladu

 

 

 

2005.07.04i / 22:00

 

001) Sklad / POS - Příjem zboží

 

    - doplnění nového zboží pro neznámý čárkový kód se provede stejně jako u

      PL - přijímacího listu u všech ostatních příjmových dokladů

 

 

 

2005.07.04g / 15:00

 

002) Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL

 

    - do pole ObjednanoMnozstvi (=OldDPC) řádku dokladu se dosadí Cena02

      z nového čísla zboží

 

 

 

2005.01.07a / 12:00

 

05) POS / PL - změna čísla zboží

 

   - podrobně se logují provedené změny

 

 

 

2004.10.22b / 15:00

 

02) Změna čísla zboží na PL

 

   - pouze pro neuzavřený neprázdný doklad

 

   - pro aktuální řádek dokladu

 

   - po Esc při výběru zboží nebo zadání koeficientu se neprovede

 

   - doplněny klávesové zkratky:

 

     Ctrl+F2  - Změna čísla zboží na PL

 

     Ctrl+F12 - Změna čísla zboží na PL - MnožstvíMJ*Koef, CenaMJ/Koef

 

 

 

2004.11.22a / 10:00

 

05) Sklad/POS - Přijímací list - řádky dokladu

 

   - na zvoleném řádku lze pomocí pravého tlačítka myši zvolit

 

     - Změna čísla zboží na PL

 

       nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku

       změní číslo a název zboží a změna se zaloguje

 

       oprávnění:

 

       7168 - Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL

 

     - Změna čísla zboží na PL - MnožstvíMJ*Koef, CenaMJ/Koef

 

       nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku

       změní číslo a název zboží a změna se zaloguje

 

       následně se zadá koeficient, kterým se násobí množství MJ a dělí cena MJ

       (celková cena za řádek dokladu zůstane stejná)

 

       možno použít např. pro rozbalení většího balení zboží na jednotlivé kusy

 

       oprávnění:

 

       7169 - Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL * Koef

 

   - upraveno při zapnutí/vypnutí DPC

 

 

 

2004.11.21c / 22:00

 

02) Sklad/POS - Přijímací list - řádky dokladu

 

   - na zvoleném řádku lze pomocí pravého tlačítka myši zvolit Změnit číslo zboží

 

     nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku

     změní číslo a název zboží a změna se zaloguje

 

 

 

2004.10.05c / 11:00

 

1) Sklad / POS

 

  - u přijímacího listu se po zadání neexistujícího zboží nabídne

    možnost jeho přímého doplnění do číselníku zboží

 

 

 

2004.07.16a / 07:00

 

02) Poslední nákupní cena / Poslední dodavatel

 

   - zapíše se pouze při příjmu kladného množství zboží

 

03) Přijímací list

 

   - jako cena MJ se nabídne poslední nákupní cena

 

 

 

2003.06.26a / 09:00

 

01) POS

 

   - v PL je možné při zaškrtnutí DPC editovat DPC

 

 

 

2003.05.16a / 13:00

 

02) Příjem - Zapiš do Z200

 

   - cena MJ se zapíše do pole Cena01 a Currency_01 stejně jako při importu diskety

 

 

 

2002.12.14a / 00:30

 

02) Sklad

 

   - PL - při nákupu zboží s vázaným obalem 2 (např. pivo) se správně

     přijmou i obaly

 

 

 

2000.10.31a / 18:00

 

- pro příjmové doklady je povoleno pořízení POUZE v záložce Pokladna, kdy

 je možné zadat přímo jak množství MJ, tak cenu MJ a zboží pomocí čísla,

 názvu i čárkového kódu

 

 

 

2000.08.01f / 17:30

 

- nove zbozi na PL

 

 - do ciselniku CK se spravne prevezme i nove zadany nazev zbozi a prevezme

   se i pripadne zadana cena 1

 

 

 

2000.08.01e / 11:30

 

- pokladna - prijem zbozi prijimacim listem:

 

 - po zadani napr.:

 

   12*10.25*1234567890123

 

   kde 12 je pocet kusu zbozi s cenou 10.25 Kc za kus a EAN 1234567890123

   se v pripade, ze zbozi s takovym EAN doposud neexistuje, nabidne

   automaticky zarazeni noveho zbozi standardnim postupem pres ciselnik

   zbozi, kde je mozne zadat i carkovy kod, ktery se s dalsimi udaji

   zaradi do ciselniku carkoveho kodu

 

   nove zarazene zbozi se pouzije k porizeni radku dokladu

 

 

 

2000.07.31b / 19:00

 

- nakup zbozi od jineho dodavatele

 

 - poridi se standardnim prijimacim listem v zalozce Pokladna

 

 - po zaskrtnuti DPC se objevi vlevo tabulka se sloupcemi Marze a DPC

   (aktualni prevzate z ciselniku zbozi) - lze menit jak marze, tak DPC

 

   3 tlacitka:

 

   Prepocitej DPC ... z marzi ve sloupci Marze prepocita DPC ve sloupci DPC

                  ... barva pole DPC se nastavi podle vztahu DPC a aktualniho DPC

                      v ciselniku zbozi (viz dale)

 

   Prepocitej marze ... z DPC ve sloupci DPC prepocita marze ve sloupci marze

 

   Zapis do c. zbozi ... marze i DPC zapise do ciselniku zbozi a vygeneruje se

                         soubor \TEMP\CENOVKY.TXT s prehledem zbozi se

                         zmenenymi DPC

 

 - nove zbozi je nutne nejprve zadat do ciselniku zbozi

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0