PRM

Comments (...)

2011.11.16b / 14:00

 

001) Vyřazena podpora a funkce PRM pro uživatele 112016

 

    - zrychlení skladových operací

 

 

 

2011.06.08a / 09:00

 

002) Import dokladu PRM - doplněno logování

 

 

 

2011.05.12c / 11:00

 

001) Upraven import dokladu PRM

 

    - doplněno logování

 

    - doplněno do všech větví importu

 

    - pro uživatele 112016, agendu HR a partnera 999xxx - PRM

      se pro TypZbozi<>1 zboží nenaimportuje

 

      parametr Typ zboží je v:

 

      Karta zboží / Uživatel / Typ zboží (vlevo dole)

 

 

 

2010.12.15a / 09:00

 

001) Odeslání SALDO.F5 a PRM - uživatel 112016

 

    - upraveno hlášení o správném odeslání - samostatné signalizuje SALDO.F5 a PRM

 

 

 

2010.11.25a / 17:00

 

002) Opraveno nastavení ceny PRM - při některé kombinace funkcí možný chybný zápis

    zásob při importu dokladu pro PRM

 

 

 

2010.10.01a / 08:00

 

001) Export / Import akčních cen PRM

 

    - doplněny informace o PC, ze kterého je prováděn export

 

 

 

2010.08.04a / 11:00

 

001) Export PRM

 

    - místo EANu uvedeno číslo zboží

 

 

 

2010.04.28a / 09:00

 

002) Úprava pro uživatele 112016

 

    - pokud je v Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje

      zaškrtnuto pole (vlevo dole, síťový parametr)

 

      Import PRM1

 

      provede se spolu s importem SALDO.F5 i import PRM1 dat

 

      POZOR - je nutné zaškrtnout POUZE na místě importu a ne v Ostravě,

              protože při importu dochází k nulování obsahu tabulky HR__PRM1

              a následným importem do ní POUZE polí nutných ke stanovení

              prodejní ceny

 

              v místě importu musí již tabulka HR__PRM1 existovat

 

 

 

2010.04.27a / 09:00

 

002) Export PRM1 dat

 

    - upraveno

 

    - ručně lze spolu se SALDO.F5 odeslat:

 

      - Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / SALDO.F5 / Odešli SALDO.F5 přes WS

 

 

 

2010.04.26a / 16:00

 

002) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen

 

    - upraven výběr řazení podle sloupců - AutoInc

 

 

 

2010.04.26a / 16:00

 

004) Spolu s exportem SALDO.F5 se provádí i export dat tabulky PRM1

 

 

 

2006.10.28a / 18:00

 

001) Servis / Import dat / Import PRM

 

    - při importu se doplní názvy zboží

 

    - doplněna funkce pro jednorázové doplnění názvů zboží ve všech větách PRM

 

    - oprávnění

 

      8427 Import PRM - Doplň názvy zboží

 

 

 

2005.10.01b / 16:00 BETA

 

001) PRM

 

    - pro odběratele 999033 a 999038 se použije mustr FA místo HRUDPCFA

 

    - seznam až 8-mi speciálních odběratelů lze nastavit v:

 

      Servis / Konfigurace / Skad/POS / PRM - standardní FA pro odběratele

 

 

 

2004.12.30d / 15:00

 

02) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen

 

   - doplněn TEST

 

     - doplní automaticky TypZbozi=1 a CarkovyKod do číselníku zboží

 

 

 

2004.12.28b / 18:00

 

01) Servis / Import dat

 

   - záložka Import PRM

 

   - význam polí importní tabulky

 

     P01 ... PLU, číslo zboží

     P02 ... EAN, čárkový kód

     P03 ... NC, nákupní cena

     P04 ... PC. prodejní cena

 

 

 

2004.11.28g / 16:00

 

01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen

 

   - doplněn Tisk

 

     - podle čísla zboží

     - podle AutoInc

 

 

 

2004.11.28f / 15:00

 

01) Sklad - Export PRM

 

   - pro partnera 999xxx se automaticky nastavují nákupní a prodejní ceny

     podle nastavení v Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen

 

     přednost má cena s nejvyšší prioritou (nejmenší číslo)

 

     přednost má cena nastavená pro konkrétního partnera (prodejnu)

 

     všechny výpočty se logují - v případě problémů hledejte v logu L4 ###

 

 

 

2004.11.28e / 13:00

 

01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen

 

   - pro Přidej je možné nastavit dalších 12 čísel prodejen se stejnou

     akční cenou

 

 

 

2004.11.28d / 12:00

 

01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen

 

   - zadání a aktualizace údajů:

 

     Číslo zboží

     Priorita

     Datum OD

     Datum DO

     Číslo partnera

     Nákupní cena

     Prodejní cena

     Označení akce

 

 

 

2004.11.28c / 10:00

 

01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen

 

   - doplněny akce oprávnění:

 

     7176 - PRM - Přidat

     7177 - PRM - Opravit

     7178 - PRM - Zrušit

     7179 - PRM - Tisk

 

   - data uložena v tabulce aa__PRM1

 

   - přehled polí pro SQL:

 

     AutoInc          ... číslo věty

     Cislo            ... číslo zboží

     Cislo32          ... čárkový kód zboží

     Nazev            ... název zboží

     NazevASCII       ... název zboží pro vyhledávání

     Stav             ... priorita

     ZmenaDatum       ... Datum OD

     ZmenaDatumServer ... Datum DO

     PocetDni         ... Datum OD ve tvaru RRRRMMDD

     Dodavatel        ... Datum DO ve tvaru RRRRMMDD

     BlobMemoStav     ... Číslo partnera

     ZmenaPocet       ... nákupní cena * 100

     Skupina          ... prodejní cena * 100

     Poznamka         ... označení akce

 

     ZmenaKod         ... kód změny věty

     ZmenaKdo         ... číslo uživatele

     ZmenaPC          ... číslo počítače

 

   - doplňujeme

 

02) Pro partnera 999xxx se neprovede standardní export dokladu na USB/disketu

   (musí být ale nastaven, jen je nahrazen vytvořením exportního souboru pro E-mail)

 

 

 

2004.11.28b / 07:00

 

01) Sklad - Export PRM

 

   - lze nastavit E-mailovou adresu, na kterou se exportní soubor odešle

 

   - Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen

 

     - zatím pouze prázdné - pro nastavení oprávnění 7175

 

   - k tisku dokladu lze použít i Win Tisk

 

 

 

2004.11.28a / 06:00

 

01) Sklad - Export PRM

 

   - doplněny akce oprávnění:

 

     7170 - PRM - export

     7171 - PRM - E-mail

     7172 - PRM - Ulož do souboru

     7174 - PRM - E-mail - opakování

     7175 - PRM - nastavení cen

 

   - seznam dokladů

 

     - na pravé tlačítko myši nad zvoleným dokladem se zvolí Export PRM

 

       v zobrazeném okně je zobrazen tvar exportního souboru a informace

       o stavu jeho odeslání E-mailem

 

       stav 1-3 ... exportní soubor byl vytvořen při uzavření dokladu

                    při tisku

 

                    v seznamu dokladů zobrazeno jako 1/ - 3/ před názvem

                    partnera

 

       stav 9   ... exportní soubor byl odeslán E-mailem

 

                    v seznamu dokladů zobrazeno jako @/ před názvem

                    partnera

 

     - E-mail, E-mail - opakování ... odeslání souboru PRM E-mailem

 

     - Tisk ... tisk souboru PRM

 

   - exportní soubor xxxxxxxx.PRM, kde xxxxxxxx je číslo dokladu včetně

     levostranných nul, je uložen v tabulce hlaviček dokladů aar_X_xx

     v poli BlobMemo a jeho stav v poli BlobMemoStav

 

     kopie exportního souboru zůstává v adresáři \TEMP

 

     všechny zápisy do exportního souboru se logují - [PRM/xxx]

 

   - pro export PRM je nutné nastavit:

 

     a) pro partnery 999xxx v číselníku partnerů:

 

        - do pole Uživatel / Středisko ... typ prodejny - 1=A / 2=B / 3=C

 

        - do pole Kontakt / E-mail ... E-mailovou adresu

 

     b) pro zboží v číselníku zboží

 

        - do pole Základ / Čárkový kód ... čárkový kód požadovaný dodavatelem

 

 

 

PRM - odeslání dokladů

 

select

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva

from

   HR7_X_FA

where

   (cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999) and

   (blobmemostav<9) and

   (barva=1)

   and (cislopartnera<>999033)

   and (cislopartnera<>999038)

 

- pouze pro partnery PRM, t.j. cesta 999, mimo nastavene odberatele (999033

a 999038)

- BlobMemoStav by mel byt 1

- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0