Prodejna Brno

Comments (...)

2010.04.17b / 01:00

 

002) Úprava pro uživatele 112016

 

Prodejna Brno

 

Databáze zboží ZBOZI.DBF má následující strukturu:

 

Structure for database: ZBOZI.DBF

Number of data records:   47629

Date of last update   : 03/10/10

 

Field  Field Name  Type       Width    Dec

    1  JKPOV       Character     13

14. 2  NAZEV       Character     40

54. 3  MNOZSTVI    Numeric       11      3

    4  REZ_MN      Numeric       10      3

    5  OZ_MN       Numeric       11      3

    6  OBJEDN      Numeric       10      3

    7  PRU_CENA    Numeric       13      5

109. 8  POS_CENA    Numeric       12      2   ... Cena01

    9  ZASOBA      Numeric       10      3

   10  MAX_ZAS     Numeric       10      3

   11  TOLERANCE   Numeric        2

   12  PRIRAZKA    Numeric        3

146. 13  PRO_CENA    Numeric       12      2   ... Cena02

158. 14  MJ          Character      2

160. 15  INT_KOD     Numeric       15

175. 16  CAR_KOD     Character     13

   17  SKUP        Numeric        4

   18  DAT_PP      Date           8

200. 19  DAN         Numeric        4      1

   20  PS_CENA     Numeric       12      4

   21  PS_MNOZ     Numeric       10      3

226.   22  INV_MNOZ    Numeric       10      3

   23  PRIRAZK2    Numeric        3

   24  PRO_CEN2    Numeric       12      2

   25  PRIRAZK3    Numeric        3

   26  PRO_CEN3    Numeric       12      2

   27  PRIRAZK4    Numeric        3

   28  PRO_CEN4    Numeric       12      2

   29  PRIRAZK5    Numeric        3

   30  PRO_CEN5    Numeric       12      2

   31  HR2         Numeric        7

   32  HR3         Numeric        7

   33  HR4         Numeric        7

   34  HR5         Numeric        7

   35  DEN_OBR     Numeric       12      2

336.   36  DRUH        Character      1   .. O s obalem

   37  BALENI      Numeric        8      2

   38  HMOTNOST    Numeric        8      3

   39  DODAV       Numeric        6

   40  POS_DODAV   Numeric        6

   41  VOLNA1      Character     30

   42  VOLNA2      Character     30

   43  SYMBOLY     Character     15

   44  VELIKOST    Character      6

   45  UNVYB       Character      6

   46  KODSL       Numeric        1

   47  VAHA        Numeric        2

   48  PCZMENA     Logical        1

   49  DATUP       Date           8

464. 50  MJM         Character      6

470. 51  MNOMJM      Numeric       12      3

482. 52  CENA_MJM    Numeric       12      2

   53  UMIST       Character     20

   54  MNOZK       Numeric       10      3

   55  DAL         Numeric        6

   56  SKUPLIM     Numeric        4

 

** Total **                     534

 

Převod je proveden podle posledního převodu

prodejny Karin.

 

- číslo zboží je odvozeno z pole Int_Kod

 je převedeno na 8-mi místné číslo 1xxxxxxx,

 kde xxxxxxx je pravých 7 míst z pole Int_Kod

 

- název zboží je odvozen z pole Nazev, které je

 převedeno z kódu Latin 2 do 1250

 

- do pole PLU je přavzato původní pole Int_Kod

 

- do pole ZdrojovaCena je dosazeno pole Pru_Cena

 

- do pole Cena01 je dosazeno pole Pos_Cena

 

- do pole Cena02 je dosazeno pole PRO_Cena

 

- do pole ZasobaMJ je dosazeno pole INV_Mnoz

 a pokud je nekladné tak pole Mnozstvi

 

- do pole Skupina je dosazeno pole Skup

 

- do pole EAN je dosazeno pole Car_Kod

 

- pole DPH 0/1/2 je nastaveno podle pole Dan 0/10/20

 

- vázaný obal Obal2 - 19 je nastaven pro O v poli Druh

 

- pro EAN začínající 24/28/29 je do pole Int32_01

 dosazeno 1 (číslo váhy)

 

- kromě číselníku zboží je vytvořen

 číselník EANů, skupin zboží a obalů

 

- v adresáři \TEMP se vytvoří soubor brno.csv

 s poli z ZBOZI.DBF použitými pro import,

 import je tak možné ověřit v MS Excel

 

Postup převodu:

 

1) soubor ZBOZI.DBF uložte do podadresáře \DATA

 

2) v ES manas zvolte Hruška / Hruška / Brno

 

3) do pole Agenda, do které se bude importovat

  zadejte 2 znaky označení agendy, kterou budete

  na prodejně používat, např. XX

 

4) Pokud nezaškrtnete pole

 

  Importovat i věty s nulovou zásobou

 

  budou se importovat pouze věty, které mají

  nenulovou zásobu (kladnou nebo zápornou)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0