Program

Comments (...)

2016.11.17a / 00:00

 

002) Provedeny rozsáhlé úpravy v programu

 

    - odstraněna komponenta pro Skiny

 

 

 

2016.06.14b / 13:00

 

001) Z programu vyřazena další potenciálně nestabilní komponenta

 

 

 

2016.06.13a / 00:00

 

001) Provedeny rozsáhlé úpravy v jádru programu:

 

    - vyřazeno několik starých nepoužívaných modulů

 

    - ze všech verzí programu vyřazena problematická zastaralá HTML komponenta

 

    - ze všech verzí programu vyřazeny další vizuální internetové komponenty

 

    - zrušen HTML tisk

 

    - zrušen zastaralý výběr funkcí pomocí "3 sloupců"

 

      - nahrazeno volbou nastavených funkcí pomocí Stromu nebo Ikon

 

    - klient min. každých 20 sekund komunikuje se serverem pro spolehlivé

      udržení spojení mezi klientem a serverem

 

    - použita jiná komponenta pro PNG obrázky

 

 

 

2015.02.20a / 00:00

 

003) vyřešení problému s možnými pády programu v posledních dnech na příjmovém počítači (manasNX.exe)

 

    - pokud u Vás problém nastal, použijte na příjmovém počítači distribuci manas7.exe (znovu zařazujeme)

      místo standardní manasNX.exe

 

      problém může způsobit zastaralá HTML komponenta (ES manas je vyvíjen již 15 let ...) použitá

      v manasNX.exe a slouží k rychlé volbě funkcí programu ve 3 sloupcích na pracovní ploše programu

 

      problém se mohl projevit po přechodu na nový počítač, OS, jinou grafickou kartu nebo její ovladač

      nebo pouhou aktualizací Windows Update

 

      v manas7.exe již tato možnost není dostupná (lze ale nastavit rychlé spouštění funkcí pomocí tlačítek - viz

      dokumentace)

 

    - manas7.exe doplněn opět k download i k UPDATE a AutoUPDATE

 

 

 

2013.07.31a / 00:00

 

002) Velmi rozsáhlé změny v jádru programu

 

    - zrušen číselník PC (PC01)

 

    - zrušeny tabulky PC02 a PC03

 

    - zrušena binární konfigurace (INI1.BIN, INI2.BIN, ...)

¨      v PC00 (99997x,99998x,999991,999992)

 

    - snížena spotřeba operační paměti

    - zrychleno spouštění i ukončení programu

 

    - zrušena podpora DialUp (prastaré modemy)

 

    - upravena archivace tabulek inventury POS

 

    - v konfiguraci a konfiguraci mezd dole tučně zobrazeno:

 

      agenda/rok znak/rok, tabulka konfigurace, číslo PC a číslo a jméno uživatele

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole tučně i v F12 - Globální funkce

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Přihlášení

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Mzdy

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Pekárna

 

      stejné údaje dále doplněny do:

 

      - Seznam skladových dokladů / Základ - dole uprostřed

 

      - většiny oken účetnictví a evidence majetku

 

    - v okně F12 - Globální funkce - vpravo dole zobrazen aktuální datum zpracování

 

 

 

2013.05.24a / 00:00

 

001) dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu

 

 

 

2012.09.05a / 12:00

 

002) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu

 

 

 

2012.09.05a / 12:00

 

003) Testujeme nové vývojové prostředí RAD Studio XE3 + Delphi XE3

 

 

 

2012.02.28a / 14:00

 

001) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu

 

    - příprava pro komunikaci s cloudovými službami pro nové možnosti komunikace

      mezi VO a MO

 

 

 

2012.01.26a / 00:00

 

001) dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu po instalaci nových komponent,

    které umožní integraci modulů v jiných verzích Delphi, .NET a přímé napojení

    na Cloud Microsoft Windows Azure v dalších verzích programu s možností napojení

    dat i na aplikace pro mobilní platformy iPod/iPhone/iPAD a Android a dále

    Mac/Linux a webové rozhraní

 

 

 

2011.12.27a / 00:00

 

001) Aktualizována řada používaných komponent ve vývojovém prostředí.

 

002) Vývojové prostředí aktualizováno na Delphi XE2 a Adobe Flash Builder 4.6

    s řadou nových komponent s možností vývoje i pro mobilní platformy

    Android, IOS iPhone/iPAD/iPod a Blackbery, Mac, Linux, webové portály

    a webové služby

 

 

 

2011.10.10b / 12:00

 

002) Upraveno ukončení programu

 

 

 

2011.10.10b / 12:00

 

003) Doplněno číslování akcí programu

 

 

 

2011.07.13a / 00:00

 

001) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu spojené s čištěním programového

    kódu a vyřazením nepoužívaných funkcí

 

003) manasNX.exe

 

    - na Pracovní ploše doplněno Funkce programu s výběrem všech funkcí programu

 

004) Program

 

    - upravena distribuce

 

    - upraven výběr funkcí

 

    - doplněno číslování hlášení programu

 

    - aktualizován a sesouhlasen seznam akcí oprávnění wa00.txt

 

    - dokumentace je součástí programu (mimo manasPOS.exe/manasPOSnx.exe)

 

      Dokumentace

        Nápověda

        -

        Novinky

        Technický popis

        NexusDB SQL

        Licenční smlouva

        Oprávnění

        -

        www.manas.info ON-LINE

        Novinky ON-LINE

        Dokumentace ON-LINE

        Video e-Learning ON-LINE

        -

        O programu ES manas

 

      Co to je?

 

    - nápověda není součástí manasPOS.exe a manasPOSnx.exe

 

    - F12 - Globální funkce

 

      - doplněna dokumentace:

 

        - SQL ... Alt + Q

 

        - Novinky ... Alt + V

 

        - Dokumentace ... Alt + D

 

    - Mzdy

 

      - doplněny Novinky

 

 

 

2011.07.02a / 00:00

 

001) Upraven start a ukončení programu

 

 

 

2011.05.23d / 13:00

 

002) Upraveno ukončení programu

 

 

2011.04.27a / 00:00

 

002) Použita nová tlačítka

 

 

 

2010.10.22a / 17:00

 

002) Program - nastaven defaultní manažer paměti

 

 

 

2010.10.11a / 14:00

 

003) Optimalizován MemoryManager + Stack

 

 

 

2010.09.06a / 12:00

 

- použity nové THTML komponenty

 

 

 

2008.07.01a / 12:00

 

001) Aktuální distribuce - přechod na vývojové prostředí Borland Delphi 7

 

 

 

2008.05.19a / 00:00

 

001) manasPOSnxUMPC.exe

 

    - speciální verze zjednodušené POS verze určená pro ultramobilní PC (UMPC)

      s rozlišením displeje 800x480 bodů - např. UMPC Mivvy, HTC Shift

 

      pořizovací obrazovka pokladny optimalizována pro 800 x 480 bodů

 

      součást DEMO verze ES manas

 

 

 

2008.02.25a / 00:00

 

001) Program

 

    - všechny datové soubory, které se zapisovaly do rootu disku C:

      se od této verze programu zapisují do podadresáře \DATA

 

    - neplatí to pouze pro soubory

 

      MISPOS01.BAT

      MISPOS02.BAT

      MISPOS02.TXT

 

      a datové soubory vah:

 

      digi.dat,

      digi80.dat,

      digi25.dat,

      digi40.dat,

      vahy.dat,

      v.bat,

      berkelgm.txt,

      berkelgm.bat

 

      a datové soubory CIPHERu:

 

      vyrobkycl.txt

 

      které jsou v C:\ pro zajištění zpětné kompatibility ukládány pro

      uživatele s číslem

 

      112016 (Hruška) a 122035 (SEP)

 

      a uživatele s nenulovým číslem prodejny (MO síť Hruška)

 

 

 

2008.02.20b / 13:00

 

002) Upravena práce se soubory vytvářenými v implicitním adresáři

    (agenda.ini, agendas.ini, stredisk.ini)

 

 

 

2007.04.08a / 12:00

 

002) Program ke své činnosti nevyžaduje disk C: a může tak být nainstalován

    na libovolném disku i pokud je disk C: nedostupný (pokud je např. jako

    výměnný)

 

 

 

2007.04.03a / 08:00

 

002) Program

 

    - zaneprázdněnost programu je opět signalizována textem Pracuji v červeném

      poli vlevo dole v okně programu,

 

      číslo právě prováděné akce je zobrazeno ve spodním stavovém řádku

      programu vlevo od R: a zůstane zobrazeno i po dokončení akce

 

 

 

2007.02.28a / 07:00

 

007) V okamžiku, kdy je program zaneprázdněn prováděním nějaké akce se

    vlevo dole objeví v červeném poli číslo této akce - během jeho

    zobrazení je blokován vstup uživatele

 

 

 

2007.01.01a / 00:00

 

018) Program

 

    - aktualizována komponenta pro zobrazení textových poznámek pro

      zobrazení až 2 GB textu

 

 

 

2004.12.20a / 13:00

 

01) Program

 

   - Ctrl+A - lze použít pro označení celého textu

 

 

 

2004.12.06a / 06:00

 

01) Program

 

   - lze spustit a používat i na počítači, ne kterém není nainstalován

     TCP/IP protokol

 

 

 

2004.10.18b / 20:00

 

2) Program

 

  - pokud je v levém dolním rohu aktivní červené pole Pracuji, program

    je zaneprázdněn (dříve žlutě podsvíceno)

 

 

 

2004.08.05e / 15:00

 

02) Program

 

   - průběh zpracování, kdy program nereaguje na žádné vstupy, je signalizován

     změnou barvy stavového řádku na žlutou a v pravé polovině stavového řádku

     se zobrazuje průběh pomocí "teploměru"

 

 

 

2004.08.04a / 03:00

 

01) Program

 

   - hlavní okno programu lze minimalizovat a lze měnit jeho velikost

     (pokud není zobrazeno jiné okno programu)

 

   - další okna programu se otevírají tak, aby byl vždy vidět horní titulek

     hlavního okna a spodní stavový řádek hlavního okna (platí pro maximalizované

     hlavní okno) - v něm se zobrazuje ukazatel průběhu déletrvajících operací

 

 

 

2002.10.29a / 12:00

 

01) Program

 

   - při všech vstupech je možné k zadání desetinné tečky u necelých čísel zadat

     tečku i čárku

 

 

 

2002.06.04a / 08:00

 

01) Při zadávání reálných čísel a následné kontrole na rozsah lze použít pro desetinné číslo '.' i ','

 

 

 

2000.10.23a / 17:30

 

- hlášení o přechodu přes půlnoc se projeví pouze při pořizování dokladů

 a v zakladači

 

 

 

1999.12.10a

 

 01) Pri zmene data, t.j. o pulnoci, se zobrazi po 'trojnasobne famfare'

     cervene okno s informaci, ze se zmenil datum a je nutne po dokonceni

     dokladu se znovu prihlasit

 

     ---> uzivatel by mel dokoncit rozpracovany doklad a znovu se

          prihlasit pomoci funkce Agenda (nebo ukoncit a znovu spustit

          program)

 

     ---> je to dulezite pro spravne zapisy v logovych a obratovych

          souborech a v jinych dennich, tydennich a mesicnich souborech

 

     ---> bohuzel nelze zautomatizovat, protoze uzivatel muze na prelomu

          dne pracovat v jinem dni nez v aktualnim datumu

 

     zmena data se sleduje kazdou minutu, lze vyzkouset tak, ze ve

     Windows nastavite nasledujici den, do 60 sekund by se melo objevit

     hlaseni

 

 

 

1999.12.07a

 

 b) pracuje s libovolne nastavenym oddelovacem meny a desetinne casti

    (nastavi si jej sam na '.')

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0