PVPOJ

Comments (...)

2021.04.20a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2157 - Mzdy - XML - Přehled o výši pojistného na SP

 

    - XML PVPOJ doplněno o 3 nová pole - verze XML 2021

 

 

 

2020.07.17a / 00:00

 

003) Mzdy - PVPOJ XML

 

    - upraven XML

 

 

 

2020.07.15a / 00:00

 

001) Mzdy - 2026 - Mzdy - Přehled o výši pojistného XML PVPOJ

 

    - popis:

 

      https://www.cssz.cz/e-podani-prehled-o-vysi-pojistneho

 

    - XML lze vytvořit a uploadovat zde:

 

      https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2016

 

      a pro červen-srpen 2020:

 

      https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2020

 

    - v programu doplněna funkce:

 

      Mzdy / XML/ELDP / PVPOJ / Generuj XML PVPOJ

 

      funkce nemá oprávnění

 

      vytvořený XML je samopopisný

 

    - nastavené údaje se doplní z:

 

      Servis / Konfigurace mzdy / Firma + OSSZ

 

      ostatní údaje vyplňte v okně

 

    - zaškrtněte Červen - Srpen 2020 pokud jde o toto období

 

    - zatím funkce generuje pouze řádný typ přehledu,

      opravný a storno bude v dalších verzích programu

 

    - cesta k vytvořenému XML:

 

      PVPOJ.XML v podadresáři \DATA programu

     

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0