Řádek dokladu

Comments (...)

2020.10.13c / 02:00

 

001) 2082 - POS - limit řádku 5000 Kč - nulovat obaly

 

    - upraveno

 

 

 

2017.04.30a / 00:00

 

006) POS - řádky skladového dokladu - pouze uživatel 112016

 

    - funkce + tlačítko Číselník zboží

 

      - zrušeno oprávnění, funkce je volná

 

 

 

2016.05.23b / 16:00

 

001) POSNEW / POSNEW2 - uživatel 112016

 

    - zadaný řádek, který přesáhne cenu 5.000 Kč, se automaticky zruší s chybovým

      hlášením

 

      - signalizuje i zápornou hodnotu

 

      - hlášení o překročení je se sirénou

 

 

 

2013.02.07a / 00:00

 

001) Řádky skladových / POS dokladů

 

    - na pravé tlačítko myši na řádku přidána funkce:

 

      - Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn

 

        - oprávnění: 8804 Sklad / Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn

 

      - Karta zboží z řádku dokladu - pouze prohlížení

 

        - oprávnění: 8805 Sklad / Karta zboží z řádku dokladu - pouze prohlížení

 

    - v řádcích skladových / POS dokladů žádnou jinou funkci pro práci s číselníkem zboží NEPOUŽÍVEJTE !

 

 

 

2009.12.02a / 00:00

 

003) POS - v řádcích dokladu doplněno ve sloupci Název zboží barevné odlišení

    probíhající akce stejně jako při výběru zboží v číselníku zboží

 

 

 

2008.09.24b / 16:00

 

002) POS - řádky dokladu, např. OO

 

    - při použití funkce číselník zboží (tlačítkem i Shift+F10) zůstane aktivní původní řádek dokladu

      i při zobrazeném výběru zboží

 

 

 

2008.09.23a / 12:00

 

002) Sklad / POS - řádky dokladu

 

    - při použití funkce číselník zboží zůstane aktivní původní řádek dokladu

 

 

 

2005.07.05b / 15:00

 

002) Sklad / POS - řádky dokladu

 

    - od této verze programu se do celočíselného pole UPrepisovac automaticky

      dosazuje cena v řádku dokladu v halířích pro přesnou shodu rozborů

      s vystavenými doklady

 

      a dále do reálného pole Marze se dosadí celková cena v řádku zaokrouhlená

      na halíře

 

      problém mohl dříve nastat u váženého zboží, např.:

 

      0,123 kg x 45 Kč/kg = 5,535 Kč

 

      zatímco ve vytištěném dokladu se částka za řádek dokladu vypočítala

      správně jako 5,54 Kč, v rozborech řešených pomocí globálních součtů v SQL

      mohlo dojít k rozdílům na 3. desetinné pozici - tyto rozdíly se sice

      statisticky vyrovnaly, výsledkem (celého součtu např. za desetitisíce

      řádků dokladů) ale mohl být rozdíl v řádu halířů a ten mohl při použití

      váženého zboží na POS zkreslit rozbory

 

 

 

2005.07.04g / 15:00

 

001) POS - Řádky dokladu

 

    - na pravé tlačítko doplněna funkce

 

      Přepočítej DPC na řádku

 

¨      - Oprávnění: 8257 POS - Přepočítej DPC na řádku

 

      Přepočítej marži na řádku

 

¨      - Oprávnění: 8258 POS - Přepočítej marži na řádku

 

 

 

2005.03.31b / 20:00

 

01) Sklad / POS

 

   - typ ceny použitý v řádku dokladu je uložen v poli CenovaSkupina

 

 

 

2005.01.07a / 12:00

 

06) POS - Řádky

 

   - upravena cena při neexistujícím obalu 1

 

 

 

2003.06.26a / 09:00

 

01) POS

 

   - F10 - láhve vrácené 98760 lze nahradit Ctrl+F3 (řešení problému na WinXP)

 

   - lze zadat -0.5*vážené_zboží

 

 

 

2002.05.05a / 19:00

 

02) Při přihlášení jako pokladní je při zadání v záložce Pokladna

 

   1*2*EAN

 

   ignorována změna ceny na 2,-- Kč - číslo po 1. hvězdičce,

   zpracuje se pouze počet kusů 1

 

   pro ostatní typy dokladů než pokladny zachován původní význam

   funkce - 1. číslo je počet kusů a 2. číslo je cena MJ

 

 

 

28.01.2002a/07:00

 

V Konfigurace / Další / Doklady #2 doplněny parametry Pípni #01 - #08 pro

vypnutí pípání při pořízení dokladu

 

 

 

05.12.2001a/10:00

 

při chybně zadaném zboží číslem v záložce číslo zboží se ozve trylek

 

 

 

03.12.2001b/09:00

 

pro pokladnu se bere na dokladě jako cena MJ cena 02/03, pro jiný typ dokladu cena

podle typu ceny v číselníku partnerů

(platí pro záložku Pokladna)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0