Řádky dokladu

Comments (...)

2021.04.16a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu

 

    - v řádcích skladového dokladu nehoře vlevo doplněno pole:

 

      Číslo / EAN vlevo od tlačítka Číselník zboží

 

      pokud do něj zadáte EAN nebo číslo a stisknete Enter, nebo kliknete na tlačítko

      Číselník zboží, zobrazí se informace o zboží

 

 

2021.04.13c / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

    + Update

 

002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu

 

    - obnoveny funkce pro změnu čísla zboží

 

 

 

2021.04.13b / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu

 

    - v okně karty zboží doplněn:

 

      - Tisk číselníku zboží

      - Nápočty

      - Pohyby

      - Grafy

 

 

 

2021.04.13a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu

 

    - v řádcích skladového dokladu opět doplněno tlačítko Číselník zboží

 

    - funkci lze spustit i Alt+B

 

    - bez oprávnění

 

    - v okně lze vyhledat zboží podle postupně zadávaného názvu

 

    - po Enter se zobrazí Informace o zvoleném zboží

 

    - informace doplníme dle požadavků

 

003) Na pravé tlačítko myši v řádcích skladového dokladu doplněna funkce:

 

    Karta zboží - Informace

 

    - bez oprávnění

 

    - informace ke zboží v řádku dokladu

 

 

 

2020.07.13a / 00:00

 

001) řádky skladových dokladů

 

    barva pro mléčka/tabák je uložena v poli

 

    UOsoba

 

    ve větě řádku skladového dokladu

 

    6 = mléčka = černá na žluté

 

    8 = tabák = bílá na fialové

 

    platí i pro starší verze programu od změny barev

 

002) řádky skladových dokladů

 

    kurzorové pole v tabulce řádků je s barvou

    černá na kyanové, stejně jako v ostatních

    tabulkách

 

 

 

2012.10.22a / 05:00

 

001) Upraveno a zrychleno pořízení řádku dokladu.

 

 

 

2012.05.16d / 12:00

 

001) Sklad - řádky skladového dokladu

 

    - blokace zadání blokovaného zboží upravena i pro zadání zboží podle názvu

 

 

 

2012.03.09d / 12:00

 

001) Sklad / Doklady - řádky dokladu

 

    - následující funkce na pravé tlačítko myši jsou blokovány na již uzavřeném dokladu:

 

      Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - Cipher

 

      Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - TXT

 

      Přepočítej DPC na řádku

 

      Přepočítej marži na řádku

 

 

 

2011.10.11a / 00:00

 

001) Řádek skladového dokladu

 

    - upraveno Př.: 3.2+ pro modrý doklad

 

 

 

2010.09.25a / 13:00

 

002) Sklad/POS - Řádky dokladu

 

    - funkce dostupné na pravé tlačítko myši přeuspořádány

 

      - funkce sloužící k exportu/odeslání dokladu seskupeny pod

 

        Export dokladu

 

 

 

2010.07.26a / 19:00

 

002) Sklad / POS - řádky dokladů

 

    - do pole ProtokolOShode se zapisuje Protokol o shodě z karty zboží pouze pro uživatele 112016

 

      pro ostatní uživatele slouží pole ProtokolOShode pro zadání poznámky k řádku dokladu

 

    - v hlavičce dokladu je poznámka uložena v poli Poznamka - 64 znaků

 

 

 

2010.07.23a / 16:00

 

003) Sklad / Řádky - řádky dokladu

 

    - dole v záložce Info doplněn obsah pole CenovaSkupina

 

 

 

2010.06.09a / 17:00

 

003) Sklad / POS

 

    - lépe ošetřeno zadání řádku dokladu - pracovní verze

 

 

 

2010.05.26a / 12:00

 

005) Lépe ošetřeno pořízení řádků skladového dokladu pokud je použito

    Dealer / Scaner / Vychystávač

 

 

 

2009.02.09f / 19:00

 

001) Sklad - řádky skladového dokladu

 

    - funkci F7/F8 nelze použít na řádek s pohybem zboží (s číslem zboží 99999)

 

 

 

2008.12.01a / 00:00

 

001) Pořízení řádku skladového / POS dokladu

 

    - Cena01 - nákupní cena - se aktualizuje pouze pokud je nákupní cena nenulová

 

      platí např. pro zadání:

 

      množství * EAN

 

      na PL

 

    - v POS se na příjmovém dokladě nabízí cena Cena01

 

 

 

2008.11.29b / 15:00

 

001) Pořízení řádku skladového / POS dokladu

 

    - po zadání EAN, ke kterému jsou připojena další čísla zboží se zobrazí

      okno s výběrem konkrétního zboží

 

      výběr je nutné potvrdit Enter

 

    - rozšířeno pro EAN delší než 8 znaků

 

 

 

2007.12.19b / 12:00

 

003) Pořízení skladového dokladu - Řádky - neplatí pro uživatele 112016

 

    - doplněno zaškrtávací pole Kusy

 

      - nastaví se podle parametru z konfigurace pro daný typ dokladu,

        ručně je možné změnit význam kusy x balení

 

 

 

2007.12.04b / 12:00

 

001) Řádky skladových / POS dokladů

 

    - do pole OdkazZbozi se zapisuje parametr Číslo prodejny z konfigurace

      pro snadnou identifikaci ze které prodejny data pochází

 

 

 

2007.10.29b / 15:00

 

002) Řádky skladových

 

    - do pole Egalizace1 se dosadí pole Egalizace z číselníku zboží

 

    - platí POUZE pro uživatele 112016

 

    - neplatí pro POS

 

 

 

2007.09.17b / 09:00

 

001) Sklad / POS doklady

 

    - omezení maximální ceny MJ

 

      - při pořizování řádku dokladu může dojít k situaci, že je při zadání

        ceny MJ místo požadované ceny zadána např. cena o jeden nebo dva

        řády vyšší vynecháním desetinné tečky (např. místo 13.50 zadám 1350)

        nebo může být omylem jako cena MJ zadáno např. 5-ti místné číslo

        zboží nebo 8-mi nebo 13-ti místný EAN

 

        v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Omezení

 

        lze v poli Cena MJ specifikovat maximální cenu prodávaného zboží

 

        jde o síťový parametr platný pro následující vstupy ceny MJ zboží

        v řádku dokladu:

 

        - zadání v trojpoli

        - zadání při změně řádku F8

        - zadání tary v řádku F7 při pořízení ovoce a zeleniny

 

        tento společný parametr je omezen cenou 999.999,-- Kč

 

        pokud tento parametr není v konfiguraci nastaven bere se implicitní

        999.999 a není tak možné zachytit omylem zadané 5-ti místné číslo

        zboží jako cenu

 

        pokud je na stejném místě v konfiguraci zatrženo pole

 

        Testovat maximální cenu konkrétního zboží

 

        je možné pro vybrané druhy zboží v kartě zboží v záložce Ceny

        v poli maximální cena nastavit nenulovou maximální cenu konkrétního

        zboží (pokud je nulová tak se neprojeví) až do 99.999.999,-- Kč

 

        lze to využít například tak, že pokud je v sortimentu prodávaného

        zboží většina položek s cenou max. 300 Kč a jen několik druhů zboží

        může mít cenu vyšší, zadá se do konfigurace jako maximální cena 300,

        zaškrtne se pole a v kartách zboží s cenou vyšší než 300 Kč se

        maximální cena nastaví

 

      - problém při zadání nesmyslné ceny zboží může nastat v těchto případech,

        kdy se cena použije k výpočtu zdrojové ceny:

 

        - příjem zboží + storno příjmu zboží

 

          - vypočítá se nová ZasobaMJ a ZasobaKc přičtením řádku dokladu

 

          - pokud je ZasobaMJ i ZasobaKc kladné nenulové, bere se jako

            zdrojová cena ZasobaKc/ZasobaMJ po příjmu, v opačném případě

            se jako zdrojová cena bere nákupní cena MJ, protože ji nelze

            stanovit jinak

 

          - každým příjmem zboží se jeho zdrojová cena tímto způsobem přepočítá

 

        - výdej nebo storno výdeje zboží v případě, kdy je původní zdrojová

          cena nulová nebo záporná

 

          v tomto případě se jako zdrojová cena použije Poslední nákupní cena

          uvedená v kartě zboží v záložce Dodavatel a pokud i ta je nulová

          (neznámá) nebo záporná tak se zdrojová cena stanoví z ceny prodejní

          odpočtem implicitní marže nastavené

 

          v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady #2 / Implicitní marže

 

          tento případ může nastat např. při reklamaci zboží, které již bylo

          vyprodáno (storno výdeje) a nebo při prodeji zboží před jeho příjmem

          případně při záměně zboží

 

      - od této verze programu se omezení maximální ceny MJ projeví i při

        zadání řádku dokladu ve vstupním poli ve tvaru:

 

        množství MJ * cena MJ * zboží

 

        kde zboží může být zadáno číslem, čárkovým kódem nebo výběrem podle názvu

        z číselníku zboží

 

 

 

2007.09.08a / 06:00

 

001) Řádky skladových / POS dokladů

 

    - do pole Egalizace1 se dosadí pole Egalizace z číselníku zboží

 

 

 

2007.05.21b / 12:00

 

002) Sklad - doklady - POUZE verze pro NexusDB2

 

    - v tabulce řádků dokladů doplněny indexy pro pole CenaMJ a BlokovaniOK,

      které se používají při kontrole pomocí SQL na nulovou cenu zboží

      v řádcích dokladu

 

 

 

2005.07.14b / 12:00

 

001) Sklad / POS

 

    - v řádcích dokladu se správně zobrazuje sloupec TypC = pole CenovaSkupina

      (typ ceny)

 

 

 

2005.07.12b / 12:00

 

001) Sklad / POS

 

    - po zadání řádku dokladu se v případě, že by měla být zásoba zboží záporná,

      zadaný řádek automaticky po oznámení stornuje a je nutné jej zadat znovu

 

 

 

2005.07.07c / 12:00

 

001) Sklad

 

    - minimalizuje se počet zápisů do pole Tonaz a CelkemCenaBezDPH v hlavičce

      jen na nezbytné zápisy

 

 

 

2005.07.04e / 12:00

 

001) Sklad/POS - Řádky - Najdi řádek

 

    - řádky dokladu lze omezit podle názvu zboží (zleva nebo fulltextem)

      a skupiny zboží (lze vybrat F9/F10)

 

 

 

2005.07.04d / 11:00

 

002) Sklad/POS - Řádky - Najdi řádek

 

    - řádky lze třídit dále podle:

 

      13 - Název zboží + řádek

      14 - MJ zboží + řádek

      15 - Skupina zboží + řádek

 

 

 

2005.07.04a / 08:00

 

002) Sklad / POS

 

    - pole Tonaz a CelkemCenaBezDPH v hlavičce dokladu se aktualizují průběžně

      na každém typu dokladu

 

 

 

2005.07.03a / 14:00

 

002) Sklad/POS - Řádky

 

    - doplněna funkce Najdi řádek

 

      - Alt + A

 

      - dostupná i pomocí pravého tlačítka myši na tabulce řádků dokladu

 

      - oprávnění 8252 Sklad/POS - Najdi řádek

 

      - zadáním čísla zboží do pole Zboží se řádky dokladu omezí pouze na

        řádky se zadaným zbožím

 

      - řádky lze seřadit podle:

 

        1 - Číslo zboží + řádek

        2 - Číslo zboží + řádek/SESTUPNĚ

        3 - Cena MJ + řádek

        4 - Množství MJ + řádek

        5 - Obal 1 + řádek

        6 - Počet obalů 1 + řádek

        7 - Cena obalu 1 + řádek

        8 - Obal 2 + řádek

        9 - Počet obalů 2 + řádek

        10 - Cena obalu 2 + řádek

        11 - Cena celkem v řádku + řádek

        12 - Jakost + řádek

 

      - do řádku doplněna Cena celkem za řádek

 

      - po Esc se aktuální řádek dokladu nezmění, po Enter se nastaví na vybraný

        řádek

 

 

 

2005.06.30a / 00:00

 

016) Sklad / POS - F6 / Pohyb obalů

 

    - zobrazí se název obalu

 

 

 

2005.01.10c / 17:00

 

02) Sklad - změna počtu balení / kusů

 

   - balení+

 

   - 0kusy+

 

     ošetřeno přečerpání zásob

 

 

 

2005.01.06a / 12:00

 

01) Sklad/POS - Řádky

 

   - dole se implicitně nabídne záložka POS Součty (první zleva, obsahuje informaci

     o zaplaceno)

 

 

 

Sklad/POS

 

Význam barvy řádku v seznamu řádků dokladu:

 

- bílá ... normální řádek dokladu

- žlutá ... pro zboží označené jako Mléčka

- červená ... nebyla zadána cena MJ

 

 

 

2004.09.17g / 21:00

 

01) Sklad / POS - řádky dokladu

 

   - zaškrtávací pole DPC umístěno v horním panelu - je trvale dostupné

 

 

 

2004.09.15d / 21:00

 

03) Sklad / POS - řádky dokladů

 

   - řádek, ve kterém je zboží s nulovou cenou, se podbarví červeně

 

 

 

2004.06.12a / 12:00

 

01) Sklad / POS - řádky doklady

 

   - po funkci F7 - tara, vada a F8 - změna řádku dokladu se nastaví jako aktuální

     původní řádek

 

02) Sklad / POS - řádky doklady

 

   - zakázány akce (Storno řádku, ...) u uzavřeného dokladu (podsvícen černě)

     i pro správce programu (přihlášen systémovým heslem)

 

 

 

2004.04.26b / 09:00

 

01) Sklad / POS - Řádky

 

   - doplněna funkce Vše (po aktivaci zaškrtávacího pole DPC)

     - jako funkce Zapiš do CENOVKY včetně oprávnění, do tabulky cenovek

       zařadí všechny řádky z aktuálního dokladu

 

 

 

2004.04.24d / 22:00

 

02) Sklad / POS - Řádky dokladu

 

   - doplněno tlačítko SQL - ekvivalentní s Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV

     - zachováno oprávnění 1396

 

 

 

2004.03.30c / 12:00

 

01) Sklad / POS - řádky dokladu

 

   - pokud je v Servis / Konfigurace / Sklad zapnut lokální parametr Signalizace zásob,

     je při přečerpání zásob blokována změna zásob v číselníku zboží a zápis řádku

     se zbožím do dokladu

 

     pro uživatele 112016 se ignoruje přečerpání zásob pro zboží s číslem <= 49999

 

 

 

2004.03.30b / 10:00

 

01) Sklad / POS - řádky dokladu

 

   - pokud je v Servis / Konfigurace / Sklad zapnut lokální parametr Signalizace zásob,

     je při přečerpání zásob blokována změna zásob v číselníku zboží a zápis řádku

     se zbožím do dokladu

 

 

 

2004.03.30a / 07:00

 

01) Sklad / POS - řádky dokladu

 

   - v uzavřeném dokladu není možné provádět žádné změny v hlavičce ani v řádcích,

     je blokován zápis spolu s několika upozorněními

 

     změnu nemůže provést ani administrátor

 

 

 

2003.07.19b / 18:00

 

03) Sklad

 

   - při změně počtu kusů / balení pomocí

 

     0kusú+ ... je respektováno omezení Množství MJ z konfigurace

 

     balení+ ... je respektováno omezení Počet obalů z konfigurace

 

 

 

2002.06.26a / 07:00

 

01) Sklad

 

   - cena MJ zboží je dosazena aktuální z číselníku zboží podle typu ceny

 

 

 

2002.06.04a / 08:00

 

02) Doklady / Číslo zboží - po kliknutí v řádku se zobrazí okno s celkovou cenou v řádku

   (cenaMJ * mnozstviMJ)

 

 

 

2002.05.05a / 19:00

 

04) Ve větě řádku dokladu je v poli SerioveCislo uvedeno jméno

   partnera - lze použít v SQL dotazech

 

   obsah dalších polí ve větě řádku dokladu:

 

   SerioveCisloIndex ... číslo verze manas, např. 22050517

   Sarze ............... poslední sejmutý EAN

 

 

 

24.11.2001/12:00

 

databáze řádků (QR00) - změněn význam následujících polí:

- DruhZbozi - den z datumu dokladu, pro uzávěrku POS za den a dekádu, doplněn i index

- Skupina1 - verze manas, Př.: 21112412 odpovídá 24.11.2001 12 hodin

- Skupina2 - VS z databáze dokladů (QD00)

 

do pole DruhZbozi se doplní číslo dne z pole DatumDokladu a následně se doplni index podle pole DruhZbozi

nové databáze řádků již obsahují požadované údaje

 

 

 

2000.07.20a / 15:30

 

- porizeni dokladu:

 

 - v databazi radku se do pole 'CenaPalety' dosazuje DPC podle SKU a do pole

   'HmotnostPaletyG'

 

 

 

1999.12.02b

 

 04) pri zobrazeni radku dokladu doplnena zalozka 'Objednavka', kde

     jsou v tabulce zobrazeny radky odpovidajici objednavky (pokud

     existuji)

 

     pro vydajove doklady se automaticky nabizi odpovidajici objednavka

     odberatele, pro prijmove objednavka dodavateli

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0