Receptury

Comments (...)

2009.11.26a / 00:00

 

001) Pekárna - upraven zápis receptur

 

 

 

2008.09.22a / 16:00

 

001) Pekárna - Receptury

 

    - množství surovin lze zadat na 5 desetinných míst

 

    - správnost zadání množství na 5 desetinná místa lze ověřit

      v řádku receptury dole v záložce Info funkcí I

 

 

 

2008.09.17a / 09:00

 

001) Pekárna - Receptury / Hromadná kalkulace cen

 

    - doplněno zaškrtávací pole

 

      Použít CenaPLC místo ZdrojovaCena pro K1

 

      pro stanovení výrobní ceny výrobků pro jejich příjem (cesta 90) pro K1

 

      po vygenerování K1 spusťte Hromadnou kalkulaci cen bez zaškrtnutí

      pro nastavení aktuálních výrobních cen

 

 

 

2008.08.29a / 12:00

 

001) Pekárna

 

    - doplněna funkce a oprávnění v záložce Receptury:

 

      8614 Pekárna / Hromadná kalkulace cen

 

      funkce pro všechny výrobky s nenulovou recepturou na základě aktuální

      receptury a aktuálních zdrojových cen surovin stanoví kalkulovanou

      výrobní cenu výrobku a zapíše ji do číselníku zboží do pole

 

      ZdrojovaCena a Cena00

 

      a do seznamu receptur k odpovídající receptuře

 

      v řádcích výdajových dokladů je potom v poli ZdrojovaCena tato aktuální

      kalkulovaná výrobní cena uvedena a je použita v K1 pro zatížení prodaných

      výrobků a stanovení výnosu a marže

 

      tato funkce se automaticky spouští na začátku funkce Podklady pro výrobu

 

 

 

2008.06.26b / 12:00

 

001) Receptury / Kalkulace

 

    - pro ocenění suroviny se bere pole ZdrojovaCena nebo pole Cena01,

      pokud je pole ZdrojovaCena nulové

 

 

 

2008.04.01a / 00:00

 

001) Pekárna

 

    - číslo aktuální receptury výrobku se zadá v kartě zboží v Základ / Receptura

 

 

 

2008.03.19b / 14:00

 

005) Pekárna - Kalkulace receptury

 

    - pro materiál 900 - 999 se do kalkulace započítává počet kusů x cena za kus

 

    - pro surovinu 100 - 899 se do kalkulace započítává počet gramů / 1000.0 x cena za kg

 

 

 

2008.03.12b / 12:00

 

001) Pekárna - Receptury

 

    - doplněna Kalkulace výrobních cen

 

      výrobní cena 1 kusu výrobku bez DPH / s DPH se zobrazí ve sloupcích

      v seznamu receptur

 

      při změně v receptuře je zatím nutné znovu použít funkci Kalkulace

 

      v číselníku surovin odpovídá Cena 01 nákupní ceně suroviny za 1 kg  

 

 

 

2008.02.13a / 00:00

 

001) Pekárna

 

    - umožněno storno suroviny v receptuře pomocí kombinace kláves Alt+S

 

 

 

2008.02.12c / 15:00

 

001) Pekárna

 

    - řádek receptury se zadá do vstupního pole postupem:

 

      hmotnost_suroviny_v_gramech_1_kusu_vyrobku * surovina

 

      jako surovina je možné zadat:

 

      - číslo suroviny

 

      - výběrem suroviny podle názvu po zadání prvního abecedního znaku

 

      hmotnost lze zadat s přesností na 0,001g

 

      Př.:

 

      0.001*100 ... 0,001 gram suroviny číslo 100

 

    - upraveno zadání výrobku

 

      - po zadání se automaticky nastaví záložka se seznamem surovin

 

      - výrobek je možné zadat výběrem podle čísla nebo názvu podle prvního

        zadaného znaku

 

 

 

FAQ - Pořízení dat pro modul Pekárna

 

- Receptury

 

 - použita obdobný postup jako při pořízení dokladu a jeho řádků,

   receptura odpovídá dokladu, který je na za partnera, ale za

   výrobek, který receptura definuje, v řádcích receptury se

   zadávají jednotlivé suroviny s uvedením množství v g (gramech)

   na 1 kus výrobku

 

 - první prázdná receptura se nabídne při prvním spuštění s tačí

   v záložce Hlavička vybrat výrobek, kterého se receptura týká

   a v záložce suroviny vlastní recepturu jako seznam použitých

   surovin

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0